Psychologická poradna

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc

V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních se vám budou věnovat pracovníci Katedry psychologie FF UP: Marek Kolařík, Gabriel Kňažek, Martin Kupka, Denisa Manková, Kryštof PetrPavlína SitařováJaroslava Suchá, Beáta Suriaková.

Důležité upozornění: Poradna je určena primárně pro studenty filozofické fakulty. V případě volné kapacity i pro studenty lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a právnické fakulty. Studenti pedagogické fakulty, fakulty tělesné kultury, fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty mají k dispozici psychologické poradenské služby na svých fakultách.

Vedle osobních, rodinných či studijních problémů aktuálně pomáháme také studentům a zaměstnancům UP zasažených válečným konfliktem na Ukrajině.

Možnost objednání na tel. čísle 585 633 501 nebo přes e-mail či telefon přímo u jednotlivých poradců:

Marek Kolařík - marek.kolarik@upol.cz

Gabriel Kňažek - gabriel.knazek@upol.cz

Martin Kupka - martin.kupka@upol.cz

Denisa Manková - denisa.mankova@upol.cz

Kryštof Petr - krystof.petr01@upol.cz

Pavlína Sitařová - pavlina.sitarova01@upol.cz

Jaroslava Suchá - jaroslava.sucha@upol.cz

Beáta Suriaková - beata.suriakova01@upol.cz 

Poradenství je bezplatné.

Metodika Poradny pro studenty a zaměstnance UP při katedře psychologie FF UP

1) Poradna neposkytuje krizovou intervenci.

Příklad: Na univerzitě se vyskytne případ vážného psychického zhroucení studenta či zaměstnance.

Postup: Je potřeba obrátit se na Kliniku psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci: tel. 588 442843 – službu konající lékař – nepřetržitá služba pro akutní stavy (nebo 588 443 519 – ambulance).

2) Poradna neposkytuje psychologické služby v případě, že se jedná o aktuální trestně-právní záležitost.

Příklad: Klient je obětí trestného činu, např. sexuálního zneužívání, které je ve stádiu odhalení či šetření.

Postup: Trestně-právní záležitosti nejsou v kompetenci poradny. Je potřeba se obrátit na pracoviště Bílého kruhu bezpečí v Olomouci, kde jsou odborníci specializovaní na práci s oběťmi trestných činů a mají svého právníka: https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/olomouc/
Pokud má oběť trestného činu akutní a velmi závažné psychické problémy, je možné obrátit se na nepřetržitou službu ve Fakultní nemocnici Olomouc, Klinika psychiatrie: tel. 588 442 843 – službu konající lékař – nepřetržitá služba pro akutní stavy (588 443 519 –ambulance).

3) Jsou-li klienty poradny studenti katedry psychologie, budou hned na začátku upozorněni na možný konflikt rolí.

Příklad: Na katedře dochází k situacím, kdy jsou poradce a student v tzv. duálním vztahu (poradce je současně vyučujícím studenta, vedoucím diplomové práce apod.).

Postup: Před zahájením spolupráce poradce studenta upozorní na výše uvedenou skutečnost a probere s ním možná rizika, která z takto nastavené spolupráce mohou plynout. V případě zahájení poradenství dbá poradce na to, aby studenta, který se nachází v obtížné životní situaci, např. neoprávněně nezvýhodňoval oproti ostatním studentům, o nichž nemá obdobné informace.

4) Jsou-li klienty poradny zaměstnanci UP, budou hned na začátku upozorněni na možný konflikt rolí.

Příklad: V poradně může dojít k situaci, kdy jsou poradce a zaměstnanec univerzity v tzv. duálním vztahu (poradce je současně kolegou klienta, spolupracovníkem na projektu apod.).

Postup: Před zahájením spolupráce poradce takového klienta upozorní na výše uvedenou skutečnost a probere s ním možná rizika, která z takto nastavené spolupráce mohou plynout. Jedná se například o situace, kdy při práci na projektu bude poradce o jednom z kolegů vědět více osobních informací a tento kolega si této skutečnosti bude vědom. To může spolupráci velmi znesnadňovat. Poradenskou spolupráci je tedy nutné pečlivě zvážit a v případě, že začne, je potřeba oddělit oba kontexty – pracovní a poradenský.

V Olomouci, 20. 10. 2021
Zpracovali: PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.  a kolektiv pracovníků PUP

Příloha metodiky Poradny pro studenty a zaměstnance UP
při katedře psychologie FF UP:

Kontakty na další odbornou pomoc:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)