PraxeTypy praxí

Kromě teoretické výuky se studenti psychologie setkávají v rámci svého studia s praktickými ukázkami, návštěvami či pobyty, které jsou zaměřené na aplikaci teoretických poznatků do praxe. Jedná se buď o krátké návštěvy zařízení, kde se psychologické poznatky uplatňují při práci s lidmi nebo o delší časově vymezené pobyty na pracovištích, kde pracuje psycholog.  

1. Odborné praxe (akreditované praxe) 

– jsou studijní pobyty na pracovištích, jejichž činnost přímo souvisí či navazuje na vyučované předměty v rámci akreditovaných programů na Katedře psychologie (povinných či volitelných). Délka pobytu je dána počtem hodin v sylabu předmětu. Student/ka zde má získat konkrétní kompetence (způsobilosti). Na rozdíl od stáží za ně student/ka získá zápočet a bodové ohodnocení kredity. Protože se tyto odborné praxe realizují v návaznosti na akreditované programy katedry, nazýváme je také zjednodušeně akreditované praxe. Mezi akreditované praxe patří Výuková praxe – studijní pobyt na pracovišti za účelem získání konkrétních způsobilostí, vázaný na studijní předmět v akreditovaném programu (např. Klinická praxe). 

2. Stáž 

– studijní pobyt rozšiřující znalosti a zkušenosti studenta/ky nad rámec vzdělávání bez kreditového ohodnocení – pobyt na pracovišti pro motivované studenty/ky, se záměrem hlouběji poznat chod pracoviště, mít možnost poznat zblízka danou problematiku a případně se zúčastnit výzkumu. Stáže se mohou odehrát na pracovišti, kde pracuje nebo nepracuje psycholog. Stáže jsou vhodné v případě, kdy student/ka na pracovišti již byl na akreditované praxi a chce na pracovišti pokračovat napr. ve výzkumné aktivitě. Může však jít i o situaci, kdy student/ka na daném pracovišti dosud nebyl, ale zajímá se o něj. V takovém případě se student/ka řídí postupem uvedeným na webu pro konkrétní pracoviště. Student/ka si stáž zajišťuje nezávisle na katedře. 


Garanti


Odkazy a dokumenty pro praxi

Praxe mimo partnerskou síť

Očkování:

Výstupy z praxí:

Metodické manuály:

 


Propozice a smlouvy k praxím

 

Praxe v pedagogicko-psychologické psychologii:

Praxe v klinické psychologii:

Praxe v psychologii práce a organizace:

 


Stáže a praxe mimo partnerskou síť:


Přehled partnerů


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)