Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

Aktuality veřejnosti a médiím

 

13. 10. 2020

Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové,  i přes v poslední době spíše negativní zprávy se vždy najde nějaká pozitivní.  Proto s radostí oznamujeme, že časopis Diskuze v psychologii, vydávaný pod hlavičkou naší...

8. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti  i v tomto akademickém roce vás zveme na další, už 11. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, s příznačným podtitulem „Jedeme dál…“. ...

7. 10. 2020

Vážené studentky a studenti,  s ohledem na vývoj epidemiologické situacev Olomouci se vedení FF UP rozhodlo plošně přejít na online výuku, a to od pondělí 12. 10. do konce října.  Opětovný začátek prezenční výuky by dle...