Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

Aktuality veřejnosti a médiím

 

11. 1. 2021

Vážené uchazečky a uchazeči,  přihlašování na přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie  bylo otevřeno.  Kurz proběhne v termínech 6. 3., 13. 3. a 20. 3. 2021, na základě epidemiologické situace buď v aule Filozofické...

20. 12. 2020

Milé studentky a studenti,  ačkoliv měl zimní semestr nestandardní průběh, zpětná vazba je stále potřeba. Možná ještě více, než při klasické výuce, aby i přednášející věděli, že to stále má smysl! Budeme proto moc rádi, když si...

13. 10. 2020

Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové,  časopis Diskuze v psychologii, vydávaný pod hlavičkou naší katedry, má své druhé číslo.  Odkaz na něj naleznete ZDE.  A pro případné zájemce bychom rádi připomenuli, že do...

8. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti  i v tomto akademickém roce vás zveme na další, už 11. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, s příznačným podtitulem „Jedeme dál…“. ...