Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

 

Aktuality veřejnosti a médiím

 

1. 11. 2021

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k době a okolnostem se nám množí dotazy stran absencí ve výuce. Připomínáme proto, že tuto oblast řeší vnitřní normy katedry č. 25.0V a 26.0V, které v kostce říkají, že povinnost přítomnosti...

1. 11. 2021

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti, v posledních několika dnech respektive dvou týdnech přibývá počet covid pozitivních a to jak na UP, tak i na katedře.  Chtěli bychom vás požádat o důsledné dodržování covid opatření...

27. 9. 2021

Milé kolegyně a kolegové, Chtěli bychom vám nabídnout možnost účastnit se katedrového kola mezinárodních studentských psychologických dnů. Soutěž je určena studentům 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Studenti...

24. 6. 2021

Vykloubený svět: Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti? Ano, nechceme v rámci 21. ročníku naší kvalitativní konference probírat nic menšího než hrozby, kterým v 21. století čelíme, ať už...

21. 6. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti,  zaznamenejte do svých diářů datum 31.1.–1.2. 2022, kdy se uskuteční další, 12. ročník konference Ph.D. Existence (nejen) o doktorandech a pro doktorandy, na kterou...