Úřední deska

Interní normy Katedry psychologie

Stipendijní fond Katedry psychologie FF v Olomouci

Zadání, vedení a odevzdání kvalifikačních prací (bakalářské a magisterské)

Zásady udělování stipendií jako podpory pro účast pregraduálních studentů v prezenční a kombinované formě na odborných akcích

Interní norma Katedry psychologie č. 1/2014
Vnitřní organizace pracoviště na úrovni vědeckých týmů, výzkumných oblastí a postavení vedoucích výzkumných týmů

Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a norma Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk se spojila v jednu normu 2.1 - Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk

Níže uvedené interní normy Katedry psychologie jsou zaměstnancům a oprávněným osobám zpřístupněny na Intranetu (zde)

Seznam norem, informace k normám, základní evidence

Pokyn vedoucího pracoviště k čerpání dovolené u zaměstnanců Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Vnitřní organizace Katedry psychologie FF UP v Olomouci na úrovni vědeckých týmů, výzkumných oblastí a postavení vedoucích výzkumných týmů

Provedení změny ve studijních plánech a příprava rozvrhu Katedry psychologie FF UP v Olomouc

Publikační činnost interního zaměstnance Katedry psychologie FF UP v Olomouc

Pomocné vědecké síly na Katedře psychologie FF UP v Olomouc

Kolektivní monografie – excelentní publikační výstup vykázaný za Katedru psychologie FF UP

Finanční ohodnocení koordinátora zahraničních aktivit Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Zásady personální práce na pracovišti Katedry psychologie FF UP

Finanční odměna za výuku – externí pedagog Katedry psychologie FF UP

Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci  (příloha 20.0NA - Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Širší rámec činností interních a externích studentů DSP na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Evidence pracovní činnosti zaměstnanci Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Aktualizace norem Katedry psychologie FF UP v Olomouci 

Opatření v případech neetických praktik a podvádění u zkoušek, testů, zápočtových a závěrečných kvalifikačních prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Odměňování výzkumné a pedagogické činnosti na Katedře psychologie FF UP v Olomouci