Nejčastější otázky

Jak poznám, které kredity/předměty ze zahraničí mi „uznají“ doma?

Všechny předměty, které úspěšně zakončíte zkouškou/zápočtem v zahraničí vám budou uznány (tj. i všechny k nim náležející kredity). Liší se pouze forma jejich uznání. Jako A kredity vám uznáme předměty, které obsahem zcela odpovídají našim „áčkovým“ předmětům. Jako B kredity uznáme předměty, které odpovídají našim „béčkovým“ předmětům nebo se jedná o jiný předmět z oblasti psychologie. Jako C kredity uznáme předměty, které nesouvisející s psychologií (často jde o jazyk dané země atp.). To, jak vám budou předměty/kredity uznány, řešíte s koordinátorem ještě před vaším výjezdem, není to tedy překvapení to příjezdu zpátky domů.

Předmět, který si chci zapsat nemá sylabus. Znamená to, že mi nebude uznán?

U některých univerzit není možné před začátkem semestru dohledat sylabus předmětu. Pokud vám ho nebyli schopní zaslat ani na vaši výzvu, přesto si můžete předmět do vašeho Learming agreementu zapsat. Jediným omezením je to, že předmět nemůže být „nahrazen“ českým předmětem (viz výše). většina studentů situaci řeší dodatečným zasláním sylabů a doplněním jejich Learning agreementu.

Jak drahé je vyjet do zahraničí?

Cena výjezdu se liší dle typu stipendijního programu, obecně lze ale říct, že programy se snaží studentům poskytnout větší část potřebných financí. U programu Erasmus+ při studijním pobytu platí, že finanční náklady na studium v zahraničí by u studenta neměli přesáhnout náklady, které by platil za ten samý čas v ČR. V případě některých zahraničních stáží student dokonce dostává plat.

Je nutné při každém výjezdu prodlužovat studium?

Není. O tom, zda je nutné prodlužovat studium rozhoduje to, zda si student zvládne včas splnit všechny studijní povinnosti. Studenti si tak často zapisují předměty v jiném ročníku nebo semestru, popř. žádají o tzv. individuální studijní plán (je možný až do výše 10 kreditů). V rámci individuálního studijního plánu je možné si zapsat předmět v ČR i během semestru, kdy jsem mimo ČR a o formě jeho splnění se individuálně dohodnout s vyučujícím.

Pozor – pokud chcete vyjet v LS absolventského ročníku, budete si muset studium prodloužit. Podmínkou programu Erasmus+ je návrat alespoň měsíc před ukončením studia.

Je lepší vyjet v zimním nebo letním semestru? A ve kterém ročníku?

Neexistuje univerzální odpověď na to, kdy je nejlepší vyjet. Nejlepší je spíše si zkusit naplánovat, jak můj případný výjezd zahýbá s mými dalšími studijními plány a zda stihnu splnit dané povinnosti tak, jak chci. Z hlediska statistik je o něco oblíbenější vyjet ve 2. ročníku bakalářského, popř. v 1. ročníku magisterského studia.

Mohu se do výběrového řízení na pobyt v zahraničí přihlásit, i když jsem v 3. ročníku bakalářského studia a vyjet bych chtěla v 1. ročníku navazujícího magisterského?

Ano. Podmínkou pro absolvování takového pobytu je potom úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Kdy se podávají přihlášky pro jednotlivé pobyty v zahraničí?

Erasmus+: studijní programy: leden/únor
(dodatečné výběrové řízení pouze pro letní semestr: září – nemusí se konat vždy, záleží na rozložení finančních prostředků na mobility)
Erasmus+: pracovní stáže: každého čtvrt roku
Freemover (pracovní i studijní pobyty mimo Erasmus+): podzim

Jaká je pravděpodobnost, že úspěšně projdu výběrovým řízením a vyjedu na žádanou univerzitu?

Vaše úspěšnost závisí na vyplněné přihlášce. Anonymní přihlášky poté hodnotí tříčlenná komise. Pokud bude s vaším výjezdem souhlasit, koordinátor vám následně přidělí jednu z vašich vybraných univerzit a to na základě kvality vaší přihlášky a kapacitních možností dané univerzity. Největší „nával“ bývá na univerzity ve Finsku, Nizozemí a Maltě, je tedy dobré zvážit volbu i mimo tato místa. Nově lze očekávat větší přetlak na univerzity ve Velké Británii. Ideální v rámci preferovaných univerzit zvolit i některé „méně oblíbené“ – pamatujte, že menší oblíbenost nemusí znamenat horší Erasmus zážitek.

Jak zjistím, které předměty a v jakých jazycích daná univerzita učí?

Dobře si prohlédněte stránky univerzity (fakulty/katedry) kam chcete jet, obvykle zde bývají informace zveřejněné. Pokud zde tyto informace nejsou, obraťte se přímo na jejich koordinátora. Aktualizovaný seznam je také zde na stránkách v záložce Seznam partnerských univerzit. Stručné informace o jazycích výuky naleznete také v aplikaci erasmusplus.upol.cz (zde pozor, nemusí být aktuální).

Jaký je rozdíl mezi studijním pobytem a pracovní stáží?

Pro studijní pobyt vyjíždíte na jinou univerzitu, kde si zapisujete předměty, chodíte na přednášky, děláte zkoušky atp. Stáž je realizována na nějakém praktickém/výzkumném pracovišti, kde jste v pozici zaměstnance. Ne všechny stáže jsou placené zaměstnavatelem, často jde o pozici dobrovolníka.

Mohu vyjet do zahraničí i přes jinou katedru?

V případě, že daná katedra toto umožňuje, je možné výjezd uskutečnit přes jinou katedru. Problémem obvykle bývá, že studentovi není dovoleno studovat psychologii, nýbrž musí si zapsat předměty z okruhu cizí katedry (při výjezdu přes katedru historie musíte studovat hlavně historii atp.). Pokud máte zájem výjezd takto realizovat, obraťte se na koordinátora pro zahraničí na příslušné katedře přes kterou chcete vyjet. O svém záměru také musíte informovat koordinátora na naší katedře.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)