Pracovní stáže

Chcete-li vyjet na pracovní (praktickou) stáž do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti již v průběhu studia (nebo těsně po jeho ukončení), máte tyto možnosti:

  • stáže Erasmus+ (více info) – uzávěrky pro podávání žádostí jsou každé 3 měsíce
  • absolventské stáže Erasmus+ (více info) – nutno podat žádost ještě před ukončením studia
  • praktické stáže Freemover – uzávěrky vždy v říjnu daného akademického roku

Pokud víte, kam chcete jet, oslovte přímo dané pracoviště s dotazem, zda by zde byla stáž možná. Pokud nevíte, podívejte se do aplikace intlag.upol.cz nebo na seznam pracovišť, kde už naši studenti stáž absolvovali (viz níže).

Jak postupovat a jaké máte možnosti se dočtete v Manuálu pro účastníky pro účastníky zahraničních stáží.

Poznámky k častým dotazům ohledně praktických stáží:

  • vyjet na pracovní stáž lze v kterémkoliv ročníku (ale nelze vyjet v ZS 1. r. NMgr.)
  • studium na UP nelze během stáže přerušit
  • při absolvování praktické stáže v posledním ročníku je třeba stáž ukončit min 2 měsíce před plánovaným ukončením studia
  • pokud chcete vyjet mezi bakalářským a magisterským (magisterským a doktorským) stupněm studia, je třeba žádat o absolventskou stáž
  • zahraniční stáž musí svým zaměřením souviset s oborem vašeho studia
  • doporučující dopis vám vydá katederní koordinátorka pro zahraničí
  • uznání stáže probíhá formou kreditů (C) a tzv. dodatku k diplomu (popis stáže uvedený na vašem diplomu)

Naši studenti se v rámci praktických stáží podívali na tato pracoviště:

(tento seznam není úplný – pokud pracoviště, které jste navštívili chybí, napište koordinátorovi, rádi je doplníme)