Výzkum

Výzkum má na naší Katedře psychologie FF UP dlouhodobou tradici a pevné postavení. Realizace kvalitní vědecko-výzkumné činnosti s cílem obohatit psychologickou vědu je taktéž zakotvena ve veřejném prohlášení o poslání katedry. Výzkum je na naší katedře realizován na mnoha úrovních. Začíná na základních úrovních kvalifikačních prací bakalářských a magisterských, které realizují studenti ve spolupráci s pedagogy, tak jak bývá na univerzitních pracovištích obvyklé. Navazující úroveň představují výzkumy regionálního významu, podporované interními i externími grantovými výzvami pro studenty i akademické pracovníky.  Další stupeň již představují výzkumné projekty směřující k dosažení mezinárodně uznávané vědecké hodnosti Ph.D. v rámci klinické psychologie a pedagogické psychologie. Naše katedra se také může pochlubit výzkumnými projekty, které jsou spojeny s mezinárodní spoluprací a širokým dopadem.

Mezi oblasti výzkumu, na které klade naše katedra mimořádný důraz, patří kognitivní a obecná psychologie, psychologické zkoumání lidské osobnosti a psychopatologie, zkoumání faktorů léčby duševních poruch a psychoterapie, výzkum rodiny a partnerských vztahů, výzkum školního prostředí, výzkum v pracovním prostředí, individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí a výzkum role lidského faktoru v dopravě.

 

Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie FF UP

Průvodce doktorským studiem na Katedře psychologie FF UP

 


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)