Manuál pro psaní kvalifikačních prací

Manuál pro psaní závěrečných prací na Katedře psychologie FF UPOL představuje soubor závazných pravidel a doporučení pro studenty, kteří plánují na jmenovaném pracovišti obhájit kvalifikační práci libovolného typu.

Aktuální verze manuálu (Dostál & Dominik, 01.09.2023)

  • 01.09.2023: Text prošel korekturou. Byly provedeny drobné úpravy týkající se doporučení v typografii. Byla upravena kapitola o etice ve výzkumu. Významné změny: (1) Vedení prací externisty již není umožněno. (2) Zadání prací se podávají výhradně elektronicky.

Předložený manuál je živým textem a bude pravidelně aktualizován. Malé změny, které nemění význam textu (například opravy chyb), jsou realizovány bez ohlášení. Změny týkající se uvedených doporučení a pravidel jsou zveřejňovány v rámci nových verzí manuálu.

Z tohoto důvodu uvítáme připomínky studentů i akademiků. Je něco v manuálu nejasné? Je zde chyba? Odporuje nějaké tvrzení samo sobě, či jiné na univerzitě platné normě? Chybí zde nějaké téma, které by přineslo užitek? Připomínky posílejte na adresu daniel.dostal@upol.cz .

Formuláře posudků kvalifikačních prací a další dokumenty

Formulář posudku kvalifikační práce je ke stažení v několika verzích. Zvlášť pro vedoucího a pro oponenta bakalářské či magisterské diplomové práce a pro oponenta rigorózní práce. Jedná se o dokumenty s příponou docx. Doporučeným editorem je MS Word v aktuální verzi. Dokumenty jsou opatřeny zámkem a aktivními poli, aby nedošlo k poškození rozvržení. V případě, že chcete provádět editace mimo aktivní pole nebo narážíte na problémy s kompatibilitou, stáhněte si dokument ve formátu rtf, případně zámek z dokumentu odstraňte (karta vývojář; zámek není chráněn heslem).

Další dokumenty:

Historické verze manuálu pro psaní kvalifikačních prací

Studenti, kteří odevzdali zadání své kvalifikační práce dříve, než byla vydána aktuální verze manuálu, mají možnost odevzdat své dílo zpracované v souladu s manuálem, který byla platný v době odevzdání zadání, nebo s libovolnou novější verzí manuálu. Z tohoto důvodu zde uvádíme seznam již neplatných verzí manuálu.

Smyslem tohoto pravidla je ochrana studentů před situací, kdy by museli přepracovávat např. rozsáhlou disertační práci krátce před jejím odevzdáním kvůli tomu, že byl mezi tím publikován nový manuál, kterému již text nevyhovuje. V případě, že ještě nemáte svou práci rozepsanou, je silně doporučeno sáhnout po nejnovější dostupné verzi manuálu, bez ohledu na to, kdy bylo odevzdáno zadání.

Toto pravidlo se netýká postupů popsaných v manuálu, které jsou zároveň ukotveny v obecnějších směrnicích (např. způsob odevzdání diplomové práce). Zde je vždy dodržována aktuální podoba nařízení.

Verze z 09. 2022

Verze z 11. 2021

Verze z let 2011-2020 (Kolařík a kol.)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)