Bakalářské studium

V prvním roce studia vyučujeme základní disciplíny psychologie (Obecná a kognitivní psychologie, Vývojová psychologie, Dějiny psychologie, Metodologie) a biologie člověka (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie). V následujících dvou letech se zaměřujeme na praktické a speciální znalosti v psychologii osobnosti, klinické psychologii, psychopatologii nebo psychodiagnostice.

Naši studenti absolvují stáže a praxe v klinické i poradenské psychologii a psychologii práce.

Během studia studenti pracují na bakalářské práci, v rámci které provádí samostatný výzkum. Obhajoba práce je součástí státní závěrečné zkoušky na konci studia.

 

Bakalářské diplomové práce

Informace k zadání bakalářských diplomových prací

 • Aktuální informace k zadání bakalářských diplomových prací naleznete v dokumentu zde.
 • Studenti 2. ročníku Bc. kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání bakalářské práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie.

Kontakty: eva.aigelova@upol.cz

Vážené studentky a studenti,

ZDE naleznete novou verzi Manuálu pro psaní kvalifikačních prací. Pakliže jste v tomto akademickém roce odevzdávali Zadání bakalářské/magisterské diplomové práce (platí i pro formulář o Změně tématu bc/nmgr práce), je pro vás tato nová verze Manuálu při psaní práce závazná.
Pakliže jste zadání práce odevzdávali dříve než v aktuálním akademickém roce, a toto zadání jste letos neměnili, můžete dále psát dle předchozí verze Manuálu.

Odborné specializace členů katedry a interních postgraduálních studentů

Hledáte vedoucího své BDP? Podívejte se na katederní intranet, kde naleznete jak preferovaná témata vyučujících, tak jejich volné kapacity. Do intranetu se přihlásíte stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do systému STAG.

 

Informace k odevzdání bakalářských diplomových prací

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání  práce a formuláře je do 2. 4. 2024 23:59.
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. odevzdání jednoho výtisku práce je do termínu 9. 4. 2024, student doručí svou závěrečnou práci na katedru psychologie.

 

Tištěné práce se odevzdají tajemníkovi katedry doktorce Evě Aigelové. V případě nezastižení možno nechat u paní sekretářky Molnárové.

V případě otázek pište na email: eva.aigelova@upol.cz

Zadání práce se již do tištěné práce nevkládá.

Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a norma Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk se spojila v jednu normu Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk.

Přečtěte si také, prosím, interní normu 2.3 – Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

 

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP

Zadání, vedení a odevzdání kvalifikačních prací

 

Seznam zadaných bakalářských a diplomových prací

Aktuální seznam můžete najít na tomto odkazu.

Postup: Zadejte fakultu (Filozofickou), katedru (PCH), rok zadání, který Vás zajímá, případně vyplňte další položky.

 

Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK

Bakalářské diplomové práce

Zápis státnicových předmětů

Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru.

Přečtěte si také, prosím, interní normu 2.3 – Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde.

Termíny pro přihlašování na státnicové termíny (obhajob a SZZK) naleznete v harmonogramu katedry.

Studenti bakalářského prezenčního studia (tzv. „staré akreditace", kteří začali studovat v roce 2018/2019 a roky před tímto datem) si zapisují tyto státnicové předměty: SBZKB, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6  ředmětů).

Studenti bakalářského kombinovaného studia  (tzv. „staré akreditace", kteří začali studovat v roce 2018/2019 a roky před tímto datem) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů).

Studenti bakalářského prezenčního studia (tzv. ,,nové akreditace", kteří začali studovat v roce 2019/2020 a posléze) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKB, BS1-BS5, OBPB, BCP (celkem 8 předmětů).

Studenti bakalářského kombinovaného studia (tzv. ,,nové akreditace", kteří začali studovat v roce 2019/2020 a posléze) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKD, BS1-BS5, OBPD, BCP (celkem 8 předmětů).

Tematické okruhy (platné pro studenty tzv. „staré akreditace", kteří začali studovat v roce 2018/2019 a roky před tímto datem – 3. ročník bakalářského studia prezenční i kombinované formy

Tematické okruhy (platné pro studenty tzv. ,,nové akreditace", kteří začali studovat v roce 2019/2020 a po tomto datu) – 3. ročník bakalářského studia prezenční i kombinované formy

 

Postup k zajištění absolutoria všech předmětů

Pokyny a postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu (v prezenční i kombinované formě) na Katedře psychologie FF UP

Každý student je povinen studovat dle studijního plánu (verze SP), který byl platný v den jeho zápisu do prvního ročníku studia. SP se studentovi zobrazuje na Portálu UP po jeho přihlášení. Tento postup k zajištění absolutoria všech předmětů daného studijního plánu je určen primárně pro studenty vracející se do studia např. po přerušení studia, po studijním pobytu v zahraničí, kdy dojde k časovému posunu v harmonogramu studia. Postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu:

 1. Student si v době zápisu předmětů na daný semestr ve svém studijním plánu vyhledá předměty nutné k absolutoriu (na některé předměty již nemusí být pro aktuální semestr vypsána rozvrhová akce).
 2. Student se osobně dostaví na sekretariát katedry za L. Molnárovou, kde společně tyto předměty rozklíčují :

a) Předmět se v daném semestru učí pod jinou zkratkou a student je schopen sám určit totožnost předmětu = L. Molnárová vypíše rozvrhovou akci na původní předmět, student si jej v rámci zápisu předmětů v IS STAG zapíše. b) Pokud předmět nemá v daném semestru vypsán rozvrhovou akci, je studentovi doporučeno dostavit se za garantem studia, prof. Panajotis Cakirpaloglu,  který: i.      Určí podobnost s předmětem dle vypsaných rozvrhových akcí (viz Harmonogram a rozvrhy nebo rozvrh dle Portálu UP)  = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry. Po stanovení konkrétních předmětů výuky:

 1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
 2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

ii.      Doporučí předmět k individuální výuce. Student se na konkrétní podmínky absolutoria domluví osobně s daným vyučujícím = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry-vyučujícího a

 1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
 2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)