Získejte titul Ph.D. z psychologie práce a organizace nebo dopravní psychologie

Pátek 15. březen 2024, 7:45

Právě otevíráme přijímací řízení pro postgraduální studium (Ph.D.) v oblasti psychologie práce a dopravní psychologie. Studium je prakticky orientováno a jeho kombinovaná (dálková) forma lze zvládnout při zaměstnání.

Studium je určeno pro:

 • Odborníky z praxe s ukončeným magisterským nebo inženýrským vzděláním
 • Ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti o poznatky z psychologie práce nebo dopravní psychologie
 • Ty, kteří chtějí získat prestižní titul v oblasti psychologie a kariérně růst

Nabízíme:

 • Mezioborové studium s přesahy do sociologie, ekonomie, managementu, veřejného zdraví, technologií a dalších vědních oblastí
 • Možnost denní i kombinované formy studia
 • Individuální přístup a podporu špičkových pedagogů
 • Přátelskou a motivující atmosféru

Získáte:

 • Kvalitní a komplexní znalosti v oblasti aplikované psychologie
 • Praktické dovednosti a kompetence pro práci v oboru
 • Nové kontakty v oboru
 • Prestižní titul Ph.D.

Forma studia:

 • Denní: výuka probíhá prezenčním způsobem na Katedře psychologie v Olomouci
 • Kombinovaná: studium probíhá formou blokové výuky, která se koná zpravidla v pátek nebo sobotu, přítomnost na katedře v Olomouci tak vychází zhruba 7 krát za semestr, vhodná volba studia při zaměstnání

Délka studia:

 • standardně 4 roky

Struktura studia:

 • povinné kurzy: ty, které musíte absolvovat
 • volitelné kurzy: volíte dle vašeho zájmu a preferencí
 • Disertační práce: samostatná práce na vybraném tématu pod vedením školitele

Co byste teď měli udělat?

 • Podívejte se na náš web https://phdpsych.upol.cz/
 • Kontaktujte potencionálního školitele (např. doc. Šucha nebo Dr. Seitl) a domluvte si schůzku
 • Podejte do konce dubna přihlášku
 • Zašlete všechny potřebné podklady do konce května
 • Přijďte na přijímací řízení v květnu nebo červnu

 

Kdo budou vaši kolegové studující?

Momentálně ve vyšších ročnících studují například:

Mgr. Lucie Ottová, pracovník kanceláře vedení společnosti Bosch Powertrain s. r. o., Jihlava, která se ve své disertační práci zaměřuje na téma pracovní výkonnosti znalostních pracovníků v souvislosti s využíváním flexibilních forem práce.

Ing. Antonín Hlavinka, náměstek informačních technologií Fakultní nemocnice Olomouc, který se ve své disertační zabývá UX/UI z pohledu přístupnosti a použitelnosti mHealth aplikací (telemedicína) pro specifické skupiny chronických pacientů s cílem zvýšit jejich adherenci k léčbě. 

plk. PhDr. Ondřej Moravčík, vedoucí oddělení tisku Policie České republiky, jehož výzkum spočívá v analýze dětských sebevražd, jejich pochopením a vytvořením metodiky pro policejní interventy v takové podobě, aby se minimalizovala stresová zátěž pro všechny účastníky intervence.

Doc. Ing. Dario Babič, Ph.D., proděkan pro vědu, Dopravní fakulta, Univerzita Záhřeb. Téma jeho disertační práce je: Communication protocols between automated vehicles and vulnerable road users.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)