PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633494

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.17

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11:00–16:00 3.17 OSOBNÍ KONZ. / rezervace zde: https://calendly.com/ondrej-skopal
úterý 10:00–16:00 3.17 OSOBNÍ KONZ. / rezervace zde: https://calendly.com/ondrej-skopal
středa 13:00–17:00 odkaz k připojení vždy v potvrzení rezervace e-maliem ONLINE KONZ. / rezervace zde: https://koalendar.com/e/konzultace-skopal
čtvrtek 10:00–17:00 odkaz k připojení vždy v potvrzení rezervace e-maliem ONLINE KONZ. / rezervace zde: https://koalendar.com/e/konzultace-skopal
VYBRANÉ PUBLIKACE
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Růžička M., Wittmannová J., Müller O., Růžičková L., Valenta M., Skopal O. Wellbeing and e-Health - the Web-Based Application for Relapse Prevention. Journal of Exceptional People. 2023.
Tomšík R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O., Čerešníková M. IMPULSIVITY AND AGGRESSION IN THE SYSTEM LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2018.
Tomšik R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O. Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Skopal O., Dolejš M., Suchá J. Základní psychometrické vlastnosti dotazníku agresivity Busse a Perryho u žáků ve věku 11 až 15 let. PhD existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník odborných příspěvků. 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změna sebehodnocení u žáků druhého stupně posuzovaná na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS ). ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH; Sborník odborných příspěvků. 2015.
Skopal O. Záměrné sebepoškozování v kontextu osobnostních dispozic a teorií o rizikovém chování. In Janiš K. (Eds.) Sborník příspěvků ke 2. ročníku konference Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování. 2014.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerše dosavadních výzkumů. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
KNIHA - CELEK
Dolejš M., Skopal O., Suchá J. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. In Lepík F., Vacek J. (Eds.) 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Skopal O. Osobnost adolescenta. Agresivita u českých adolescentů. 2016.
Skopal O. BPAQ – Buss & Perry Aggression Questionnaire. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. Dotazník agresivity (BPAQ). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Skopal O. Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Skopal O. KS – Komunikační styly. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Vavrysová L. NEO-FFI – Pětifaktorový osobnostní inventář NEO-FFI. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Vavrysová L. POSIT – Skríningový dotazník pro dospívající zaměřený na problémové oblasti. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. Psychodiagnostické nástroje na diagnostiku osobnostních rysů u adolescentů. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. SPAS – Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. Teoretická východiska. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Skopal O. UPPS – Impulsive behaviour scale. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Růžička M., Skopal O., Wittmann E. Představení mobilní aplikace pro podporu abstinence. 2023.
Aigelová E., Skopal O., Suchá J., Charvát M., Pipová H., Dolejš M. Nové trendy a metodické postupy pro práci s dospívajícími ohroženými návykovým chováním. 2022.
Skopal O., Vávra J. Kruh závislosti. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2016.
Dolejš M., Suchá J., Skopal O., Vavrysová L. Fenomén dnešní doby: agresivita. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace české verze Dotazníku agresivity Busse a Perryho. 2015.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace Škály impulzivity (SIDS) a Škály úzkostnosti (SUDS). 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS). 2015.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Aigelová E., Skopal O., Viktorová L., Kňažek G., Kňažek Považanová B., Ptáčková Š., Čárková M., Manková D. PhD existence 14 Česko‑slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - „Psychologie včera, dnes a zítra. KÁMEN, AI, PAPÍR“. 2024.
Růžička M., Skopal O., Manková D., Valenta M. Prevence relapsu závislostního chování v digitální době. 2023.
SOFTWARE
Růžička M., Dragon T., Wittmannová J., Skopal O., Müller O., Valenta M. APPstinuj. 2023.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Charvát M., Komrska Š., Suchá J., Skopal O. Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal - příručka pro praxi. 2022.
Čerešník M., Dolejš M., Skopal O. Škála impulzvity Dolejš a Skopal - priručka pre prax. 2016.
Dolejš M., Skopal O. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) - Příručka pro praxi. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS). 2016.
PROJEKT
Dobešová Cakirpaloglu S., Vévodová Š., Cakirpaloglu P., Kvapilová B., Skopal O. Aplikace optimalizované well-being strategie u zdravotníků. Technologická agentura České republiky. 2022.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Komparativní psychologie osobnosti PCH/NKPO ZS 4
Školní psychologie PCH/NSKOL LS 4
Pedagogickopsychologické poradenství PCH/NSKOP ZS 4
Pedagogickopsych. poradenství - praxe PCH/NSPS ZS Se 0
Pedagogickopsych. poradenství - praxe PCH/NSPS LS Se 0
Individuální pedagog.-psycholog. praxe 1 PCH/DIPP1 ZS Se 2
Individuální pedagog.-psycholog. praxe 2 PCH/DIPP2 LS Se 0
Školní psychologie PCH/SKOLN LS 4
Komparativní psychologie osobnosti PCH/MKPO ZS 2
Individuální pedagog.-psycholog. praxe 1 PCH/BIPP1 ZS Se 2
Individuální pedagog.-psycholog. praxe 2 PCH/BIPP2 LS Se 2
Školní psychologie PCH/MSKOL LS 1
Školní psychologie PCH/MSKOL LS Se 1
Pedagogickopsychologické poradenství PCH/MSKOP ZS 1
Pedagogickopsychologické poradenství PCH/MSKOP ZS Se 1
Pedagogickopsychol.poradenství, praxe PCH/MSPS ZS Se 0
Pedagogickopsychol.poradenství, praxe PCH/MSPS LS Se 0
Poradenský proces - SP16 KSA/PPSP LS Se 4
Poradenský proces - SP16 KSA/PPSP LS 5
Psychosociální výcvik 1 KSA/PSYV1 ZS Cv 11

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)