Mgr. Gabriel Kňažek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 633 506

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.07

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Kňažek G., Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Prevalence of Computer-gaming in the General Population of Adolescents: Results from a Czech Population-based Survey. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY. 2021. (ČLÁNEK)
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K. Hodnoty českých a slovenských adolescentov pod vplyvom kyberpriestoru. 2022. (KNIHA - CELEK)
Kňažek G., Dolejš M., Považanová B., Banárová K., Čerešník M. Let‘s Play Edukačné videá a vzdelávanie počas pandémie Covid-19 v ČR a SR. In Dan J., Ďurka R. (Eds.) 2022. (KNIHA - CELEK)
Kňažek Považanová B., Dolejš M., Dostál D., Kňažek G. Škála mapování hodnot (ŠMH-15) / Škála mapovania hodnôt (ŠMH-15) - Příručka pro praxi. 2023. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
KNIHA - CELEK
Banárová K., Čerešník M., Kňažek G., Kňažek Považanová B., Dolejš M. Sebaregulácia v kontexte rizikového správania v dospievaní. In Boleková V., Suchá J. (Eds.) 2023.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kňažek G., Kňažek Považanová B., Dolejš M. Ako internet pôsobí na adolescentov a ich hodnoty. 2024.
Dolejš M., Kňažek Považanová B., Kňažek G., Cakirpaloglu P. Jak tráví čeští a slovenští občané čas v kyberprostoru. 2024.
Kňažek G., Kňažek Považanová B., Dolejš M. Adolescenti, videá a škola. 2023.
Kňažek Považanová B., Dolejš M., Kňažek G. Ako internet pôsobí na adolescentov a ich hodnoty. 2023.
Dolejš M., Považanová B., Vavrysová L., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru (závěrečná zpráva). 2023.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G. Ethical values in adolescence and their connection with cyberspace. 2023.
Kňažek G., Kňažek Považanová B., Dolejš M., Čerešník M. Vzdelávanie a vzťahy na stredných školách v ČR a SR. 2023.
Kňažek G., Považanová B., Dolejš M. Adolescenti, internet a hodnoty – sú skutočne prepojené? 2022.
Dolejš M., Považanová B., Vavrysová L., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru – závěrečná zpráva. 2022.
Dolejš M., Považanová B., Vavrysová L., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru (průběžná zpráva). 2022.
Kňažek G., Považanová B., Dolejš M., Čerešník M. Edukačné videá v školskom prostredí počas pandémie Covid-19 v rámci ČR a SR. 2022.
Kňažek G., Dolejš M. Agresivita na gymnáziách v ČR. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Aigelová E., Skopal O., Viktorová L., Kňažek G., Kňažek Považanová B., Ptáčková Š., Čárková M., Manková D. PhD existence 14 Česko‑slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - „Psychologie včera, dnes a zítra. KÁMEN, AI, PAPÍR“. 2024.
Dolejš M., Loneková K., Kosová M., Sojka J., Kňažek Považanová B., Kňažek G., Vavrysová L., Sojka V. XI. česko-slovenská konference o logoterapii - Logoterapie v životním cyklu. 2023.
PROJEKT
Kňažek G., Jochmannová L., Šmahajová V., Gergely O., Komrska Š., Lenghart D., Schmidtová N., Murínová M. Gendrová dysfória u detí a adolescentov. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Studentská grantová soutěž IGA. 2024.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Interakční psychologický výcvik 3 PCH/BIPV3 ZS Se 2
Interakční psychologický výcvik 4 PCH/BIPV4 LS Se 2
Psychodiagnostika dospělých1 PCH/BPGD1 ZS Se 2
Psychodiagnostika dospělých 2 PCH/BPGD2 LS Se 2
Interakční psychologický výcvik 3 PCH/DIPV3 ZS Se 4
Interakční psychologický výcvik 4 PCH/DIPV4 LS Se 4
Psychodiagnostika dospělých1 PCH/PGD1B ZS Cv 2
Psychodiagnostika dospělých2 PCH/PGD2B LS 2
Interakční psychologický výcvik 1 PCH/BIPV1 ZS Se 2
Interakční psychologický výcvik 2 PCH/BIPV2 LS Se 2
Sociální psychologie KZU/ZSPN ZS 2
Základy psychologie KZU/ZPSBN LS 2
Psychologie komunikace KZU/PMKMN LS 2
Psychologie komunikace KZU/PMKNB LS 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)