Mgr. Martin KUPKA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633515, 584411829, 733571582

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.20

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Ocisková M., Praško Pavlov J., Kupka M. Positive Self-Relation Scale – development and psychometric properties. Psychology Research and Behavior Management. 2019. (ČLÁNEK)
Ocisková M., Praško Pavlov J., Kupka M., Maráčková M., Látalová K., Cinculová A., Grambal A., Kasalová P., Krnáčová B., Kubínek R., Sigmundová Z., Ticháčková A., Vrbová K. Psychometric evaluation of the Czech Beck Depression Inventory-II in a sample of depressed patients and healthy controls. Neuroendocrinology Letters. 2017. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kupka M., Dostál D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty (online). 2016. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kavková V., Dostál D., Kupka M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2015. (ČLÁNEK)
Ďurašková G., Hampl R., Štěpán J., Kupka M. Vliv psychické odolnosti ženy na úspěšnost prvního IVF/ICSI. Česká gynekologie. 2014. (ČLÁNEK)
Kupka M., Malůš M., Řehan V., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012. (ČLÁNEK)
Kupka M., Řehan V. Salutoprotektivní činitelé u zaměstnankyň hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných. Československá psychologie. 2008. (ČLÁNEK)
Kupka M., Charvát M., Malůš M. Terapie tmou: Katemnestická studie. In Čermák I., Smékal V., Paulík K. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Kupka M. Psychosociální aspekty paliativní péče. In Řehan V., Bendová M. (Eds.) 2014. (KNIHA - CELEK)
Charvát M., Kupka M., Malůš M. Kroky ve tmě – proces sebepoznávání při terapii tmou. 2020. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Bártek M., Kupka M. Míra deprese a úzkosti u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Psychologie a její kontexty. 2022.
Kavková V., Malůš M. Possible Applications of Flotation-REST and its Effects on Human Psychophysiology Regarding Stress, Anxiety and Depression. In Válková H., Kupka M. (Eds.) Psychologie a její kontexty. 2021.
Vostrý M., Fischer S., Žukov I., Lanková B., Kupka M. Výsledky šetření účinnosti specifické terapie u osob s demencí u Alzheimerovy nemoci s pozdním nástupem. Ceska a Slovenska Psychiatrie. 2021.
Šťastná M., Kupka M. Potřeby pacientů v adolescenci a mladé dospělosti se spondylolistézou. Psychologie a její kontexty. 2019.
Kupka M. Epidemie obezity. Rodina a škola. 2011.
Kupka M. Jak si představujete dobrou smrt? Psychologie dnes. 2008.
Kupka M. Odraz myšlenek postmoderní doby v současné psychoterapii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kupka M. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. 2005.
Kupka M. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. In Řehan V. (Eds.) 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. MY FIRST WEEK IN DARKNESS - CHAMBER REST EXPERIENCE. In McGreevy M., Rita R. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Kupka M., Malůš M. Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Malůš M., Kupka M., Dostál D., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data. In Slezáčková A., Humpolíček P. (Eds.) 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. 2013.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. TECHNIKA OMEZENÉ ZEVNÍ STIMULACE (REST): VÝPOVĚDI ZE TMY. In Neusar A. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality. 2013.
Kupka M., Malůš M. TECHNIKA OMEZENÉ ZEVNÍ STIMULACE: ZÁKLADNÍ ATRIBUTY OSOBNÍ ZKUŠENOSTI. In Neusar A. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality. 2013.
Kupka M., Malůš M. Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2012.
KUPKA M. ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ – TYPOLOGIE, DIAGNOSTIKA A LÉČBA V KONTEXTU VZDĚLÁVÁNÍ. In Kozák A. (Eds.) Sapere Aude: Vzdělávání a dnešní společnost. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M. RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE/THERAPY (REST) – ZA HRANICEMI KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI. In Redný S. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2011.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., ŘEHAN V. RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION THERAPY - MOC TMY. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
KUPKA M., MALŮŠ M. Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique. In Redný S. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2011.
Kupka M. The development of emotional and social skills of students on the primary school. In Schimmer D., Súrová E. (Eds.) Sapere Aude 2011, Evropské a české vzdělávání. 2011.
Kupka M. Odraz myšlenek postmoderní doby v současné psychoterapii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Kupka M. Pedagogická komunita ? alternativní pojetí třídnických hodin. Pedagogická komunita ? alternativní pojetí třídnických hodin. 2008.
Kupka M. Diagnostika a řešení šikany. Diagnostika a řešení šikany. 2007.
Kupka M. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Kupka M. Mezi vůlí a spontaneitou: Je v pořádku jaký jsem? Logoterapie v životním cyklu. 2021.
Kupka M. Výkon a sociální prostředí. Logoterapie v životním cyklu. 2021.
ABSTRAKT
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. SAMOTA A JEJÍ MÍSTO V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI. Sborník abstraktů. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Kupka M. Vliv metod omezené zevní stimulace na variabilitu srdeční frekvence. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2014.
Malůš M., Kupka M. Můj první týden ve tmě. Bulletin abstraktů. 2013.
Malůš M., Kupka M. Technika omezené zevní stimulace (REST): kvalitativní data. Bulletin abstraktů. 2013.
Malůš M., Kupka M. Výzkum terapie tmou - aktuální stav výzkumu. Bulletin abstraktů. 2013.
Urbiš A., MALŮŠ M., KUPKA M. Dva roky terapie tmou na pracovišti v BRC Čeladná. Bulletin abstraktů. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M. REST - průběžná zpráva z výzkumu tzv. Bulletin abstraktů. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M. Konfrontace s existenciální osamělostí: Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace. Kniha abstraktov: 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. 2011.
KUPKA M., MALŮŠ M. Netradiční možnosti psychohygieny. sborník. 2011.
MALŮŠ M., KUPKA M. Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted Environmental Stimulation Technique. Kniha abstraktov: 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. 2011.
Dostál D., MALŮŠ M., KUPKA M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D. Sociální opora a spiritualita - souvislosti s individuální odolností. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M. Syndrom vyhoření. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2009.
KUPKA M. Historické souvislosti současného postoje k umírajícím a jejich potřebám. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2008.
KUPKA M. Způsob zvládání životních těžkostí - salutoprotektivní činitelé na straně osobnosti a prostředí. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Malůš M., Kupka M., Kavková V. MY FIRST WEEK IN DARKNESS - CHAMBER REST EXPERIENCE. 2014.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. SAMOTA A JEJÍ MÍSTO V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Kupka M. Vliv metod omezené zevní stimulace na variabilitu srdeční frekvence. 2014.
Malůš M., Kupka M. Můj první týden ve tmě. 2013.
Urbiš A., MALŮŠ M., KUPKA M. Dva roky terapie tmou na pracovišti v BRC Čeladná. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. 2012.
Malůš M., Kupka M., Kavková V., Řehan V. Restricted Environmental Stimulation Therapy - Moc tmy. 2011.
Malůš M., Dostál D., Kupka M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Mezinárodní odborná konference. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
KUPKA M., MALŮŠ M. Netradiční možnosti psychohygieny, osobního růstu a sebepoznání. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 5. mezinárodního seminář: Současnost a perspektiva sociální péče v 21. století. 2011.
KUPKA M. Syndrom vyhoření: Možnosti prevence a terapie. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 4. mezinárodního seminář: Současnost a perspektiva sociální péče v 21. století. 2009.
PROJEKT
Mičulka M., Kupka M. Ekologická úzkost v České republice. IGA Filozofická fakulta 2024. 2024.
Kupka M., Pechová O., Machů K. Online poradenství pro pozůstalé: provázení procesem truchlení. Technologická agentura ČR. 2023.
Kupka M. Smrt a umírání v bio-psycho-sociálně spirituálním kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. Současné aplikace metod omezené zevní stimulace (REST). FF UP. 2014.
Malůš M., Kupka M., Kavková V., Válková H. Současné aplikace metod omezené zevní stimulace (REST). FF UP. 2014.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
KUPKA M. Diagnostika a řešení šikany. MŠMT a Olomoucký kraj. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)