Manažerská a ekonomická psychologie

Kurz celoživotního vzdělávání: Manažerská a ekonomická psychologie

Rádi byste se v budoucnu dostali na vedoucí pozice, vedli tým lidí, popř. řídili efektivněji svou práci. Pak je tu kurz Manažerská a ekonomická psychologie právě pro Vás. Modul představuje základ manažerského vzdělání a je určen pro studující všech oborů, stejně tak jako pro nestudující, kteří chtějí zvýšit své šance uplatnění na trhu práce.

Proč studovat kurz Manažerská a ekonomická psychologie?

Vzdělávací cíle: Zvýšení uplatnitelnosti absolventů univerzity i dalších účastníků CŽV na trhu práce. Zlepšení klíčových kompetencí účastníků. Klíčové kompetence popsány detailně pro jednotlivé předměty na https://www.ff.upol.cz/pch/veda-a-vyzkum/rozvojove-projekty/modul-mba/
Profil absolventa: Absolvent kurzu „Manažerská a ekonomická psychologie“ se umí orientovat na trhu práce, zná své kompetence a umí je uplatnit. Mezi jeho základní kompetence patří schopnost efektivně řídit sebe i druhé, orientace v marketingu, ekonomii a psychologii, přehled o současných IT a komunikačních technologiích, pružné řešení problémových situací a dovednost přesvědčivě prezentovat a argumentovat. Přesný profil absolventa závisí na výběru jednotlivých předmětů a je proto uveden pro každý předmět zvlášť na https://www.ff.upol.cz/pch/veda-a-vyzkum/rozvojove-projekty/modul-mba/

Podmínky přijetí do kurzu a studium

Požadované předpoklady: Pro studenty univerzity UP žádné. Pro ostatní minimálně Bc. titul z jakéhokoliv oboru na UP či mimo UP. Studenti budou navštěvovat výuku kombinovaných studentů.
Způsob výběru uchazečů a podmínky pro zařazení do kurzu:
1. Pro studenty denního studia na UP: Výběr uchazečů dle vyčerpání kapacity jednotlivých předmětů kurzu. V případě vyčerpání kapacity jsou preferováni studenti Katedry psychologie FF UP a Katedry aplikované ekonomie FF UP (z důvodu, že pro ně jsou některé předměty povinné).  Následně je dána přednost ostatním studentům UP.
2. Studenti dálkového studia a externisté: Dle vyčerpání kapacity kurzu.
Minimální a maximální počet účastníků pro zahájení kurzu: Pro rok 2015/16 není stanoveno.
Harmonogram (datum začátku/konce kurzu, podání přihlášky od/do): Ukončení maximálně do 4 let od zahájení. Kurz lze studovat kontinuálně během bakalářského i magisterského studia.

Podmínky absolvování kurzu

1. Absolvovat 14 předmětů
a) Studenti denního studia na UP musí splnit 14 předmětů z 20 nabízených (tj. 70 %). Žádné předměty nejsou povinné. Případně je možné zakončit i více předmětů. Výuka probíhá v rámci denního studia.
b) Studenti kombinovaného studia na UP a externisté musí úspěšně zakončit 14 předdefinovaných předmětů. Výuka probíhá blokově. Vždy jedno krátké setkání na začátku semestru (tutoriál) + jedno dopoledne či odpoledne během semestru (3 hod 15 min). Obě setkání jsou povinná pro úspěšné zakončení jakéhokoliv předmětu.

Předměty, které musí každý student splnit (viz seznam). Kurz lze studovat kontinuálně během bakalářského i magisterského studia.
Předměty, které si lze zapsat v letním semestru 2015/16 – kombinované studium a externisté (externisté si vypisují pouze předměty pro kombinované studium)
vše se odehrává na katedře psychologie FF UP, Vodární 6
všechny předměty jsou vypisovány katedrou psychologie (PCH)
19.02.2016 (P)vstupní tutoriály (každý trvá 15 minut) – učebna 215
10:15 – Řízení lid. kap. v interkult. prostředí
9:15 – Řízení lidských zdrojů 2
11:15 – Projektový management
11:45 – Systémy managementu
12:15 – Informační a komunikační technologie
19.02.2016 (P)
14.00 – 18.15 Řízení lid. kap. v interkult. prostředí / Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. – učebna 204
03.03.2016 (Č)
9.00 – 13.45 Informační a komunikační technologie / Mgr. Šárka Koníčková Zp – učebna 215
14.30 – 19.30 Projektový management / PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. – učebna 215
04.03.2016 (P)
13.00 – 18.00 Systémy managementu / PhDr. Martin Drastich, Ph.D. – učebna 215
01.04.2016 (P)
9.00 – 12.15 Řízení lidských zdrojů 2 / PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. – učebna 215

Způsob kontroly dosažených výsledků (např. písemný test atd.): U každého předmětu, jak je uvedeno v sylabu.

2. Složit závěrečnou zkoušku (způsob a požadavky k zakončení kurzu)
Zkouška je složená ze dvou částí:
a) Online test (např. uplatnitelnost na trhu práce; základní psychologická gramotnost). Seznam možných témat bude vyvěšen na webu katedry psychologie. Splnění testu minimálně na 70 %.
b) Vytvoření pracovního portfolia v online podobě. Odevzdání testu i portfolia prostřednictvím e-learningového systému EDIS.

Certifikát získá student či studentka na doporučení dvoučlenné komise. Po absolvování 14 předmětů student odevzdá do EDIS online portfolio a vyplní závěrečný test. Komise pak zkontroluje, zdali student splnil všechny podmínky (14 předmětů, test, online portfolio), předá zpětnou vazbu studentovi na test a online portfolio a po splnění všech náležitostí osloví CŽV se žádostí o vydání certifikátu. Kontaktní osobou je Branka Čačkovičová – email: branka.cackovicova@upol.cz.

Shrnutí

1. Přihlásíte se na portále celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.
2. Úspěšně zakončíte 14 předmětů a složite závěrečnou zkoušku.
3. Zažádáte na CŽV o udělení certifikátu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)