Centrum dopravního výzkumu v. v. i.

Garant katedry pro CDV: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Vedoucí organizace: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Trepáčová
Kontaktní adresa: Lišenská 33a, Brno, 636 00
Kontaktní telefon: 771 228 755
Kontaktní email: martina.trepacova@cdv.cz
www stránky: www.cdv.cz

O NÁS:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954 a má tedy již více než šedesátiletou tradici.

Posláním, misí CDV je

  • uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy,
  • poskytovat odborně nezávislou expertní a servisní podporu pro ministerstva (zejména dopravy, vnitra a životního prostředí), krajské, městské a obecní orgány státní správy a samosprávy pro jejich strategické a taktické rozhodování,
  • být oporou a nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům s cílem posílit jejich konkurenceschopnost v domácím i evropském měřítku,
  • zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím.

CDV je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého informačního střediska i pořádáním konferencí, seminářů a školení pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovější zahraniční poznatky mezi dopravní veřejnost.

Naše oblast sdružuje odborníky zaměřené na oblast terapie a rehabilitace v dopravě a koordinuje proces přípravy Metodického centra. Tyto činnosti zahrnují tvorbu a správu agendového systému terapeutických programů, přípravu metodik a podpůrných publikací, vzdělávání lektorů, systém kontroly a evaluace kurzů, ale také průběžnou pilotní realizaci programů pro řidiče.

K nejvýznamnějším aktivitám naší oblasti patří výzkum a poradenská činnost v oblasti řízení lidských zdrojů v organizacích zaměřených na dopravu (dopravci, správci dopravních cest apod.), včetně návrhů koncepčních resortních změn v této oblasti. Zaměřujeme se také na některá velmi specifická témata, například výzkum efektivity výuky první pomoci u dopravních nehod nebo návykové látky za volantem a s nimi spojené aktuální trendy a rizika.

O PRAXÍCH:

Studenti se na stážích mohou zúčastnit různých druhů psychoterapií s řidiči, mohou se zapojit do tvorby základních výstupů aplikovaného výzkumu (metodiky, vědecké články, knihy, atp.), mohou zažít interdisciplinární spolupráci psychologie s ostatními humanitními, ale také technickými obory a seznámit se s unikátní dopravní technikou a vybavením.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)