P-centrum

garant katedry pro P-centrum: Mgr. Miroslav Charvát, PhD.
vedoucí organizace: PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Bajerová
kontaktní adresa: Lafayettova 47/9, 779 00, Olomouc
kontaktní telefon: +420 585 221 983
kontaktní email: kristyna.bajerova@p-centrum.cz
www stránky: www.p-centrum.cz

 

O NÁS:

P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Bylo založeno v roce 1994 jako občanské sdružení Sananim Olomouc (v roce 2000 sdružení změnilo název na P-centrum).

Skládá se z center:

 • Poradna pro alkoholové a jiné –závislosti – poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra Olomouc poskytuje odborné poradenské a terapeutické služby lidem, kteří mají potíže s alkoholem, drogami či hazardní hrou u sebe nebo svých blízkých. Cílovou skupinou Poradny pro alkoholové a jiné závislosti jsou česky a slovensky hovořící osoby od 15 let.
 • Doléčovací centrum – nabízíme pomoc v novém začátku lidem po léčbě závislosti, podporu při jejich ukotvení, stabilizaci a při zvládání nároků každodenního života bez návykových látek či hazardní hry. Klienty Doléčovacího centra jsou osoby ve věku od 18 let.
 • Rodinné centrum U Mloka— RC U Mloka se zaměřuje na cílenou a aktivní podporu rodin s dětmi ve věku 6-15 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pomocí poradenství, individuálních a skupinových aktivit podporujeme rodinu v tom, aby byla schopna tuto nepříznivou situaci řešit sama.
 • Centrum primární prevence – poskytujeme programy primární prevence pro třídní kolektivy základních a středních škol, interaktivní semináře pro studenty vysokých škol, odborná školení a akreditované kurzy pro pedagoghttps://www.ippfen.org, individuální poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy.
 • Galerie U Mloka— galerie je místo neformálního setkávání a prezentace převážně výtvarných, hudebních, divadelních a básnických aktivit. Soustřeďujeme se na objevování nových uměleckých trendů a počinů.

O PRAXÍCH:

Stáže studentů psychologie v P-centru – každý stážista absolvuje seznamovací kolečko o všech službách P-centra. Další možnost zapojení se v centrech:

v úseku Doléčovacího centra

 • Sebrání anamnézy u jednoho klienta cca 2 x 60 min. sezení s klientem.
 • Použití jednoho či dvou diagnostických nástrojů (test, dotazník …) – vhodnost se konzultuje  s terapeutem DC.
 • Terapeutické úvahy nad sebranou anamnézou a výsledky dg – sezení s terapeutem DC.
 • Spolupráce na vedení Klubu – volnočasové aktivity pro klienty.
 • Náslech při sezení s klientem zaměřených na sociální práci.
 • Seznámení s vedením dokumentace služby a se standardy odborné péče.
 • Možnost dalšího zapojení práce s klienty se bude odvíjet dle délky stáže.

v úseku Centra primární prevence

 • Náslech na prožitkových lekcích.
 • Podílení se na tvorbě pracovních materiálů k lekcím.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti manželského a rodinného poradenství (psychologie v sociálních službách).

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)