Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

garant katedry: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí organizace: Mgr. Lubomír Schneider
kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Motlová, Mgr. František Štefek
kontaktní adresa: U Sportovní haly 1a,772 00 Olomouc
kontaktní telefon: +420 585 221 045
kontaktní email: motlova@ppp-olomouc.cz
stefek@ppp-olomouc.cz
ppp@ppp-olomouc.cz
www stránky: www.ppp-olomouc.cz

O NÁS:

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje (PPP OK) vznikla v roce 2005 sloučením pracovišť Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk s cílem integrace poradenského systému v našem kraji. Základní filozofií PPP OK je zajišťování kvality poskytovaných diagnostických, intervenčních a metodických služeb se zřetelem na vysokou komunikativnost a maximální dostupnost. Klíčovou náplní práce odborných pracovníků, kterými jsou psychologové, speciální pedagogové a metodici prevence rizikových jevůb je přímá práce s klientem ve věku od 3 do 19 let, s jeho rodiči a pedagogy. Důležitou podmínkou naší práce je součinnost poradny, rodiny, školy a případně dalších institucí.

Diagnosticky, poradensky a intervenčně se věnujeme těmto oblastem:

  • mimořádně nadaní žáci
  • školní zralost
  • profesní orientace
  • školní neúspěšnost
  • specifické poruchy učení a chování
  • výchovné obtíže u dětí různého věku
  • metodika prevence rizikového chování (problémy se zařazením do kolektivu, šikana, krádeže, drogové experimenty, útěky z domova, sebepoškozování,…)
  • intervenční programy v „problémových třídách – kolektivech“ zaměřené na týmovou spolupráci a ošetření ostrakizace či šikany.

O PRAXÍCH:

Po domluvě je možné realizovat náslech u všech výše zmíněných typů našich vyšetření, pokud se nejedná o citlivý případ, při kterém by byl náslech klientovi nepříjemný a mohl by nepříznivě ovlivnit průběh vyšetření. Také je rozhodující, které typy vyšetření jsou objednané v době, kdy student praxi absolvuje. Pokud není potřebné, aby praxi absolvoval v jednou kuse, můžeme se operativně domluvit tak, aby byla nabídka co nejpestřejší. Student je vždy přidělen jednomu z odborných pracovníků, který se o něj stará a je mu po dobu praxe konzultačně k dispozici. Náslechy ale absolvuje u různě zaměřených odborníků. Nejprve studenty seznámíme se systémem poradenské péče v rámci českého školství a s parametry daného pracoviště. Praxi lze absolvovat na kterémkoli z našich pracovišť – dle dohody se studentem. Kromě základních rutinních aktivit, jako je anamnestický rozhovor s rodičem a dítětem, diagnostika prostřednictvím metod doporučených pro pedagogicko-psychologické poradenství ( WISC- III, IST 2000 R, ISA, Son-R, WJ IE, Neo-Big Five, Kresba postavy, Baum test, Nedokončené věty, Test školní zralosti – Jirásek, Reverzní test, baterie speciálně pedagogické diagnostiky specifických poruch učení ad.), mohou studenti vidět i administraci sociogramických dotazníků jako je SORAD, B3, zážitkový program pro děti 1. nebo 2. stupně ZŠ nebo lekci Feuersteinova instrumentálního učení.

Součástí praxe je i administrace základních diagnostických metod nebo jejich částí, vedení rozhovoru s klientem a zpracování odborného posudku (zprávy z vyšetření). Má-li student zájem, lze se dohodnout i na poskytnutí možnosti anonymního sběru dat.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe  v  oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)