PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633522

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.23

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 13.15–14.45 3.23
VYBRANÉ PUBLIKACE
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. 2012. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Očenášková V., Sobotková I. Když se dva světy potkávají: role partnera v životě ženy s akademickým povoláním. Psychologie a její kontexty. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen pracujících v akademických povoláních. E-psychologie. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Očenášková V. Slaďování životních oblastí a copingové strategie u žen pracujících v akademických povoláních. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Sympozium rodinné resilience.Sborník příspěvků z konference. 2015.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Sobotková I., Očenášková V. Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví. In Kolařík M. (Eds.) Současné podoby partnerského a rodinného soužití. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Sborník příspěvků. 2014.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In . (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
ABSTRAKT
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Bulletin abstraktů. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. 31. medzinárodná konferencia Psychologické dni Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Program konferencie a kniha abstraktov. 2013.
ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
PROJEKT
SOBOTKOVÁ I., Očenášková V., INDRÁKOVÁ M., Daňková Š., Kadlecová E., Simonová H., Šišková K. Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu. FF UP v Olomouci. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Patopsychologie dětí PCH/DPPTD ZS 4
Patopsychologie dětí PCH/PPTDB ZS 1
Patopsychologie dětí PCH/PPTDB ZS Cv 0
Patopsychologie dětí PCH/BPPTD ZS 2
Patopsychologie dětí PCH/BPPTD ZS Se 1
Patopsychologie dětí PCH/PPTDD ZS 4
Psychologie rodiny PCH/MPSR ZS 1
Psychologie rodiny PCH/MPSR ZS Se 1
Pedagogickopsychol.poradenství, praxe PCH/MSPS ZS Se 0
Psychologie rodiny PCH/NPSR ZS 4