PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633522

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.23

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. 2012. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Očenášková V., Sobotková I. Když se dva světy potkávají: role partnera v životě ženy s akademickým povoláním. Psychologie a její kontexty. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen pracujících v akademických povoláních. E-psychologie. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna - sborník odborných příspěvků. 2022.
Očenášková V. Slaďování životních oblastí a copingové strategie u žen pracujících v akademických povoláních. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Sympozium rodinné resilience.Sborník příspěvků z konference. 2015.
Sobotková I., Očenášková V. Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví. In Kolařík M. (Eds.) Současné podoby partnerského a rodinného soužití. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Sborník příspěvků. 2014.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In . (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
ABSTRAKT
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Bulletin abstraktů. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. 31. medzinárodná konferencia Psychologické dni Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Program konferencie a kniha abstraktov. 2013.
ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic. 2011.
PROJEKT
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Cahel T., Šmahajová V., Paulík K., Groulíková L., Kryštofová B. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
SOBOTKOVÁ I., Očenášková V., INDRÁKOVÁ M., Daňková Š., Kadlecová E., Simonová H., Šišková K. Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu. FF UP v Olomouci. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Vývojová psychologie 1 PCH/BVPS1 LS 2
Vývojová psychologie 1 PCH/BVPS1 LS Se 1
Vývojová psychologie 3 PCH/BVPS3 LS 1
Vývojová psychologie 3 PCH/BVPS3 LS Se 1
Patopsychologie dětí PCH/DPPTD ZS 4
Vývojová psychologie 1 PCH/DVPS1 LS 4
Vývojová psychologie 3 PCH/DVPS3 LS 4
Patopsychologie dětí PCH/PPTDB ZS 1
Patopsychologie dětí PCH/PPTDB ZS Cv 0
Patopsychologie dětí PCH/BPPTD ZS 2
Patopsychologie dětí PCH/BPPTD ZS Se 1
Patopsychologie dětí PCH/PPTDD ZS 4
Psychologie rodiny PCH/MPSR ZS 1
Psychologie rodiny PCH/MPSR ZS Se 1
Pedagogickopsychol.poradenství, praxe PCH/MSPS ZS Se 0
Vývojová psychologie 3 PCH/VPS3D LS 4
Psychologie rodiny PCH/NPSR ZS 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)