Vesmírný výzkum začíná pod vodou

Čtvrtek 1. září 2022, 13:25

V současné době probíhá projekt č. TL05000228, který je podporován Technologickou agenturou České republiky. Tento výzkum je realizován hlavním řešitelem Fakultou strojní ČVUT v Praze, katedrou psychologie Filozofické fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (KZOOO) Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Projekt je zaměřen na tvorbu metodiky pro výzkum vlivu extrémního stísněného izolovaného prostředí na psychiku člověka, dynamiku týmu, komunikaci v týmu a související fyziologické procesy. Aby tento projekt mohl vzniknout, byla navázána spolupráce se společností 1st Cloud Republic a.s. a hlubinnou laboratoří Hydronaut. Tyto společnosti nabízí dokonalé zázemí SW a HW zázemí, aby výzkum tohoto typu odpovídal současnému stavu poznání a realizovaných analogových misí ve světě. 1st Cloud Republic a.s. dodává komunikační platformu Common Tongue umožňující efektivní a rychlou komunikaci všech zúčastněných subjektů. Projekt Hydronaut je unikátní hlubinná laboratoř pro výzkum přežití člověka v umělých extrémních podmínkách, která nemá v české vědě srovnání. V Jesenném na Železnobrodsku se ponoří už na třetí misi.

Od 19. srpna se areál lomu na sedm dní promění ve výzkumné centrum. Ve spolupráci s univerzitami připravily týmy vědeckou misi Diana III, která poodhalí možnosti přežití člověka v extrémních podmínkách dlouhodobých kosmických letů.

Diana volně kopíruje misi Artemis, tedy připravovaný návrat člověka na Měsíc, který plánuje americká NASA odstartovat v roce 2022. Tomu je přizpůsobený nejen scénář mise, ale i její vědecká náplň. Velín, který je analogií řídícího střediska kosmických letů Houston, bude ve věži umístěný v areálu lomu. Odtud budou nepřetržitě dozorována biometrická data posádky habitatu, vnitřní prostředí a technický stav celého zařízení. Sídlit tam budou také univerzitní týmy, které mají na starosti výzkum, kontrolu a úkolování posádky.
Mateřskou loď, která při vesmírném letu obíhá kolem Měsíce, bude simulovat stanice plovoucí na hladině lomu Tříčlenná posádka obytné buňky, vybavené stejným způsobem, jako hlubinná laboratoř, a umístěné na plovácích, nebude mít po dobu trvání mise přístup na břeh. S řídícím centrem a habitatem bude možné komunikovat pouze
vlastním online palubním systémem Common Tongue. Analogii přistávacího modulu Eagle projektu Apollo představuje vlastní laboratoř DeepLab H03 Naty. 35tunová
konstrukce bude ponořená v hloubce zhruba deset metrů. Její zásobování energiemi a vzduchem bude zajišťováno ze břehu.

Tříčlenná posádka obytného modulu bude plnit vědecké úkoly. Naplánované jsou také tři hlubinné výstupy (jedná se o simulace výstupu na povrch Měsíce). Po celou dobu mise, tedy při pobytu v prostředí o vysokém tlaku a vlhkosti, bude každý člen posádky monitorován biometrickými čidly navrženými a vyrobenými odborníky z Katedry zdravotnických
oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Vlastní prostředí uvnitř habitatu bude po celou dobu mise sledováno pomocí monitorovací ústředny vyvinuté a vyrobené na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Jedná se zejména o sledování tlaku, teploty, vlhkosti, složení atmosféry a stavu palubního napájení.

Hlavním cílem projektu, který je realizován Katedrou psychologie FF UP je navrhnout nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v izolovaném, stísněném a extrémním prostředí (ICE). Výsledkem bude nástroj, který umožní screening jednotlivců i týmu v rámci předvýběru a tréninku při dlouhodobém pobytu v ICE. Unikátní nástroj umožní zkoumání vlivů osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na chování pracovních týmů ve vztahu k psychofyziologickým procesům. S psychology bude také spolupracovat konstruktér stanice, potápěč a účastník dvou předešlých misí Matyáš Šanda.
V habitatu bude dále probíhat výzkum klíčivosti rostlin v prostředí zvýšeného tlaku, který připravila Česká zemědělská univerzita.
Dekompresní výstup ze stanice nezbytný pro bezpečný návrat by měl posádce zabrat zhruba dvě hodiny.

O bezpečnost se bude starat několik lékařů, expertů na hyperbarickou medicínu (Lékařská fakulta Ostravské univerzity) a tým záchranářů z Liberecké Vodní záchranné služby. V lomu bude po celou dobu umístěná mobilní barokomora, sloužící jako pojistka pro případ, při kterém by posádka musela urychleně opustit habitat bez bezpečného
dekompresního postupu. Po ukončení vlastní mise bude zahájena navazující fáze, při které budou vyhodnocována veškerá získaná data. Proces zabere zhruba tři čtvrtě roku. Vytvořená metodologie může být využita pro výběr posádek dlouhodobých kosmických letů, ale i posádek vědeckých stanic v Antarktidě, záchranářských týmů, apod.

Důležité termíny

12. 08. 2022 - technické zanoření stanice pod vodu
19. 08. 2022 - zahájení mise s posádkou (cca. v 14. hod nástup posádky plovoucí stanice, v 16 hod. nástup posádky habitatu)
26. 08. 2022 - dekompresní výstup posádky habitatu, návrat posádky plovoucí stanice (cca. od 14. hod).

Posádka habitatu

František Harant velitel habitatu, profesionální potápěč třetí mise
Ondřej Pošta profesionální hasič, pracovní potápěč první mise
Jiří Paletář pracovní potápěč první mise

Posádka mateřské lodi

Ing. Martin Liška velitel mateřské lodi, student doktorského studia ČZÚ
MUDr. Aleš Svoboda anesteziolog, obdivovatel vesmírného výzkumu
Ing. Petr Hýbner nadšenec kosmonautiky

Pro media orientační termíny

23. + 25. 08. 2022 - možnost rozhovoru přes palubní systém s posádkou habitatu (lom Jesenný)
26. 08. 2022 - tisková konference

Kontakt: Miloš Čihák, milos.cihak@hydronaut.eu, t.: +420 606 415 938

Vědecké týmy

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Atmosférická čidla, měření tlaku, teplot, vlhkosti, CO2 atd.

Filozofická fakulta, katedra psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci
Zkoumání dynamiky skupiny, sociomaping, chování členů ve vztahu k týmu, neuropsychologické funkce.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha
Biotelemetrická čidla odolná vyššímu tlaku a vlhkosti, monitoring a metody hodnocení fyziologických dat posádky.

1st Cloud Republic a.s.
Vývoj a implementace palubního systému Common Tongue, který zajišťuje řízení mise a datovou komunikaci mezi Landing modulem, Mother Ship a řídící věží.

Česká zemědělská univerzita Praha
Zkoumání klíčivosti rostlin v prostředí zvýšeného tlaku

Řešitelský tým

Výzkum probíhá v rámci projektu TL05000228 za podpory Technologické agentury České republiky (TAČR) pod garancí Ministerstva dopravy ČR. Hlavním řešitelem projektu je ČVUT v Praze (Fakulta strojní a Fakulta biomedicínského inženýrství), dalšími účastníky potom Univerzita Palackého v Olomouci (Katedra psychologie), a Katedra zdravotnických
oborů a ochrany obyvatelstva (KZOOO) Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Místo

Lom Jesenný u Železného Brodu

Co je projekt Hydronaut

Hydronaut DeepLab H03 Naty je unikátní hlubinná stanice pro výzkum a trénink přežití člověka v extrémních podmínkách. V kontrolované atmosféře podvodního habitatu je možné zkoumat vliv tlaku, vlhkosti, stresu, umělého osvětlení nebo uzavřeného prostředí na lidský organismus, materiály, zařízení a biologický materiál.
Stanice je určená k několikatýdennímu pobyt dvou- až tříčlenné posádky pod vodní hladinou. Unikátní konstrukce kombinující vlastnosti kesonu a ponorky ji umožňují řiditelný vertikální pohyb. Posádka může během mise stanici opustit v potápěčském vybavení pro plnění vědeckých úkolů pod hladinou.
K opuštění stanice je nutná potápěčská výbava a řízený dekompresní výstup. V případě technických nebo zdravotních problémů tedy není možné habitat opustit bez reálného ohrožení zdraví (tzv. Kesonova nemoc). To klade na posádku stanice, podpůrný tým, logistiku a plánování misí velké nároky a vytváří velmi stresové prostředí.
Stanice se vyvíjela a stavěla přes třináct let. Je vlastněná komunitou profesionálních potápěčů, IT a projektových odborníků, lékařů a konstruktérů. Za celým nápadem stojí pracovní potápěč a konstruktér Matyáš Šanda.
V srpnu 2020 proběhla první sedmidenní mise, která prokázala funkčnost systému a schopnosti celého týmu bezpečně realizovat mise. Byl překonán tehdejší český rekord v délce pobytu pod vodou.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)