Nová kniha prof. Cakirpaloglu - Psychologie hodnot a hodnocení v makedonském jazyce

pátek 1. listopad 2019, 15:07

Dne 21. října 2019 se konala promoce nové knihy prof. P. Cakirpaloglu Psychologie hodnot a hodnocení v makedonském jazyce (ISBN 978-608-238-161-9), v nakladatelství Filozofické fakulty univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, Makedonie. Úvodní řeč k promoci knihy měli děkan FF ve Skopje, prof. Dr. Ratko Duev, PhD. a recenzenti prof. Dr. Ana Frichand, PhD. (vedoucí Institutu psychologie) a prof. Dr. Dejan Donev, PhD. (vedoucí Institutu filozofie).

Kromě tištěné publikace byla rovněž připravená elektronická verze knihy Psychologie hodnot a hodnocení v pdf formátu, kterou ediční redakce FF ve Skopje na omezenou dobu uvolnila ke stažení na tomto odkazu

Zpět