Mgr. Kateřina Palová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633506

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.07

Odborný asistent

Kateřina Palová se odborně věnuje oblasti pedagogické a školní psychologie. V rámci výzkumné činnosti se zaměřuje na sociálně-emocionální učení (program Druhý krok), školní psychologii či projektivní metody. Podílí se na řadě vzdělávacích projektů - např. projekt "Podpora práce učitelů" (Národní ústav pro vzdělávání), "Myslím sám za sebe" (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina); "Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu" (Liga lidských práv). Věnuje se také neziskovému sektoru - pracuje pro Galénův nadančí fond, spolek Škola porozumění a sdílení a vede dětský oddíl.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 Pro domluvení konzultace použijte tento odkaz: https://calendly.com/katerina-palova/konzultace - vzhledem k aktuální situaci probíhají KONZULTACE ONLINE, informace budou upřesněny emailem.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Palová K., Šmahaj J. Práce školního psychologa se třídou na základních školách. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2020. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Charvát M., Jochmannová L., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Palová K., Gergely O., Obereignerů R., Rumlerová T., Petrová E. Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Palová K., Viktorová L. Práce školních psychologů v době pandemie Covid-19 aneb co říkají data? Školský psychológ. 2021.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Palová K., Smékalová E., Faastová D., Chobotská T. Program Druhý krok jako podpora rozvoje tvořivosti a sebepojetí dětí mladšího školního věku. Psychologie a její kontexty. 2017.
Palová K., Kolařík M. Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Paidagogos. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Smékalová E. ZAČÁTKY PRÁCE S PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍM PROGRAMEM DRUHÝ KROK V ČR. In Palová K., Gajdošová E. (Eds.) Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psycholoógie. 2016.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Gergely O., Charvát M., Obereignerů R., Palová K., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Bosá K., Brzobohatý R., Buriánová V., Cirbusová M., Doleček Z., Hlavinka A., Chudárková P., Chudobová J., Klementová P., Kolář M., Nilius P., Ohřálová M., Paprsteinová L., Petrová E., Rumlerová T., Staníková M., Stanke L., Štýbnar M., Valentová I., Vojtíšková M., Wünschová P. Péče on-line v psychosociálních oborech. Možnosti, limity, rizika. 2022.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
ABSTRAKT
Smékalová E., Palová K. Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí prostřednictvím preventivního programu Druhý krok. In Šejvl J. (Eds.) XII.ročník česko-slovenské konference Primární prevence rizikového chování. 2016.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Sluková PZ., Jochmannová L., Gergely O., Palová K., Petrová E., Rumlerová T., Charvát M., Valentová I. Metodika videokonferenčního kontaktu pro oblast sociálních služeb. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jochmannová L., Štýbnar M., Stanke L., Hlavinka A., Sluková PZ., Palová K., Viktorová L., Charvát M. Webinář Telemedicína v psychologii. 2020.
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Kozoňová J., Mitášová D., Rataj P., Skokanová D., Uherčíková K., Skokanová E., Stupavská E., Palová K. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství - Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
PROJEKT
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)