Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633593, 734287628

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.26

Odborný asistent

Lucie Viktorová se věnuje oblasti pedagogické psychologie, metodologii vědeckého výzkumu a dopravní psychologii. Zabývá se zejména problematikou: - přijímacího řízení na vysoké školy, testů studijních předpokladů a plošného testování, akademické úspěšnosti - podobou výuky v terciárním vzdělávání, hodnocením kvality a spokojenosti se studiem, - oslnění řidičů, vnímání barev a barevných preferencí i v souvislosti s tzv. blue light hazard - „života bez auta“ Podílela se však i na dalších výzkumných a rozvojových projektech (adaptace člověka na asistenční systémy ve vozidlech, vznik nového doktorského studia aj.) a je otevřená projektům interdisciplinárním.

VYBRANÉ PUBLIKACE
Viktorová L., Mičková K., Stanke L. Czech Drivers’ Glare Perception Survey. Sustainability. 2022. (ČLÁNEK)
Stanke L., Viktorová L., Dominik T. Discomfort Glare Perception by Drivers—Establishing a Link between Subjective and Psychophysiological Assessment. Applied Sciences-Basel. 2022. (ČLÁNEK)
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
Ďurašková G., Sobotková I., Hampl R., Viktorová L. Životní spokojenost a copingové strategie žen, které podstupují své první umělé oplodnění (IVF). E-psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
Viktorová L., Charvát M. K problematice validity testů studijních předpokladů. TESTFÓRUM. 2014. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Šmahaj J., Zielina M., Viktorová L., Hartmanová P., Augustinová K., Hamplová M., Nováková K. Úvod do kyberpsychologie. In Šmahaj J., Zielina M. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Charvát M., Viktorová L. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014. (KNIHA - CELEK)
Charvát M., Jochmannová L., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Palová K., Gergely O., Obereignerů R., Rumlerová T., Petrová E. Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Stanke L., Viktorová L. Technologie pro telemedicínu. Jemná mechanika a optika. 2022.
Palová K., Viktorová L. Práce školních psychologů v době pandemie Covid-19 aneb co říkají data? Školský psychológ. 2021.
Viktorová L., Dominik T., Stanke L., Dostál D. Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. Jemná mechanika a optika. 2020.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Can an Experience with No Car Use Change Future Mode Choice Behavior? Sustainability. 2019.
Stanke L., Viktorová L. OPTA oslavila 25. výročí. Jemná mechanika a optika. 2019.
Uchytilová L., Viktorová L. Připravenost k rodičovství a vztahová vazba. Diskuze v psychologii. 2019.
Viktorová L., Šucha M. Drivers’ acceptance of advanced driver assistance systems – What to consider? International Journal for Traffic and Transport Engineering. 2018.
Viktorová L., Šucha M. Learning about advanced driver assistance systems – The case of ACC and FCW in a sample of Czech drivers. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2018.
Tomáštík J., Stanke L., Michal S., Viktorová L. Veletrh AMPER 2017 Brno. Jemná mechanika a optika. 2017.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide. The Open Psychology Journal. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dostál D., Čubrdová T. Algoritmus Beiera a Neelyho k „morfování“ fotografií: ukázka využití ve výzkumu fyzické atraktivity. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) 1.2.2022. 2022.
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna - sborník odborných příspěvků. 2022.
Machů K., Vondrášková M. Vnitřní řeč, sebeuvědomění a úzkost. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna. 2022.
Viktorová L., Stanke L., Šucha M. Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v nových osobních automobilech. PhD existence 2021. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2021.
Šlesingrová E., Vitásková K. Přístup předškolních pedagogů k identifikaci a ovlivňování preference nazální respirace předškolních dětí s ohledem na její význam pro další psychický vývoj. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD Existence 11: 1: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2021.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. BMI AND ITS CONNECTION TO EATING DISORDERS AND FAMILY-RELATED FACTORS: RESULTS FROM THE CZECH NATIONALLY REPRESENTATIVE STUDY IN ADOLESCENTS AGED 15 TO 18. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech „Člověk a čas“. 2020.
Kňažek G. RAST LET’S PLAYERA V ČASE: INTERPRETATÍVNA FENOMENOLOGICKÁ ANALÝZA. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Viktorová L., Stanke L. Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 9: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, "Tělo a mysl", Sborník příspěvků. 2019.
Suchá J., Dolejš M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M., Řehan VŘ., Lečbych M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků. 2017.
Ambros J., Viktorová L., Turek R., Šucha M. How do we perceive traffic risk? Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering. 2016.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Švecová V., Langer J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Dolejš M., Maierová E., Viktorová L. (Eds.) Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Gergely O., Charvát M., Obereignerů R., Palová K., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Bosá K., Brzobohatý R., Buriánová V., Cirbusová M., Doleček Z., Hlavinka A., Chudárková P., Chudobová J., Klementová P., Kolář M., Nilius P., Ohřálová M., Paprsteinová L., Petrová E., Rumlerová T., Staníková M., Stanke L., Štýbnar M., Valentová I., Vojtíšková M., Wünschová P. Péče on-line v psychosociálních oborech. Možnosti, limity, rizika. 2022.
KAPITOLA V KNIZE
Viktorová L. Summary. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L., Plíhal J., Mazalová R., Risser R., Vtípil Z. Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jochmannová L., Charvát M., Viktorová L., Sluková PZ., Gergely O., Obereignerů R., Palová K. Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu – výsledky výzkumu. 2022.
Šucha M., Viktorová L., Stanke L. New light sources in car headlamps = greater traffic safety? 2021.
Šucha M., Risser R., Viktorová L. Mobilita a volba dopravního módu v době koronaviru. 2020.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Car use: motives and habits. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Aigelová E., Dolejš M., Viktorová L., Skopal O., Kňažek G., Považanová B., Banárová K., Komrska Š., Poprocká R. PhD existence 13 „(Ne)šťastná čísla“ Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2023.
Seitl M., Viktorová L., Dolejš M., Hypšová P., Toman M., Kafetsios K., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Seitlová K., Sulejmanov F., Šucha M. Psychologie práce a organizace 2021. 2021.
Lužný D., Viktorová L., Šucha M., Lysek J. Publikování v Q1 – výsledky a publikační strategie. 2021.
Jochmannová L., Štýbnar M., Stanke L., Hlavinka A., Sluková PZ., Palová K., Viktorová L., Charvát M. Webinář Telemedicína v psychologii. 2020.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Brno). 2017.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Olomouc). 2017.
SOFTWARE
Růžička O., Mazalová R., Hamerníková V., Viktorová L., Šucha M. ADAS - Asistenční systémy pro řidiče. 2017.
PROJEKT
Šucha M., Risser R., Viktorová L., Zámečník P., Toman M., Suriaková B., Hartmannová L., Pashkevich A. Teoretická zkouška pro žadatele o řidičské oprávnění včetně posouzení schopnosti vnímat a předvídat riziko. TAČR. 2022.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Stanke L., Viktorová L., Hlaváček J., Štěpánek L., Jakubíčková S., Norbertová T., Závodníková B., Šucha M., Bajgar M., Slíva M., Mityashova Y. Screening retinálních patologií s využitím metod teleoftalmologie pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu díky zdravému zraku řidičů. Technologická agentura ČR, program Doprava 2020+. 2021.
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Dolejš M., Viktorová L. Diskuze v psychologii, 2019 (roč. 1), číslo 1. Diskuze v psychologii. 2019.
ZPRÁVA
Masaryk R., Neusar A., Viktorová L., Kralovičová S., Janásová T., Tunyiová M., Němcová J. Mapování vnímání a dopadů projektu Škola dotykem. 2015.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Speciální otázky pedagogické psychologie PCH/BSOPP LS Se 2
Speciální otázky pedagogické psychologie PCH/BSOPP LS 1
Úvod do pedagogické psychologie PCH/BUPP ZS 4
Úvod do pedagogické psychologie PCH/BUPP ZS Se 1
Metodologie psychologického výzkumu 1 PCH/BZM1 ZS 2
Metodologie psychologického výzkumu 2 PCH/BZM2 LS 2
Diplomový seminář PCH/DDS ZS Se 8
Speciální otázky pedagogické psychologie PCH/SOPPD LS 2
Pedagogická psychologie PCH/SZ5 ZS 0
Pedagogická psychologie PCH/SZ5 LS 0
Educational and School Psychology PCH/MESP LS 1
Educational and School Psychology PCH/MESP LS Se 1
Speciální otázky pedagogické psychologie PCH/DSOPP LS Se 0
Speciální otázky pedagogické psychologie PCH/DSOPP LS 2
Diplomový seminář 1 PCH/DS1B LS Cv 0
Diplomový seminář 1 PCH/DS1D ZS Se 4
Diplomový seminář 2 PCH/DS2B ZS Cv 4
Diplomový seminář 2 PCH/DS2D ZS Se 0
Diplomový seminář 2 PCH/DS2D LS Se 2
Úvod do pedagogické psychologie PCH/DUPP ZS 4
Úvod do pedagogické psychologie PCH/DUPP ZS Se 4
Úvod do studia psychologie PCH/DUSTP ZS 4
Pedagogická psychologie PCH/MPED ZS 1
Pedagogická psychologie PCH/MPED ZS Se 1
Metodologie psychologického výzkumu 1 PCH/DZM1 ZS 4
Metodologie psychologického výzkumu 1 PCH/DZM1 ZS Se 2
Metodologie psychologického výzkumu 2 PCH/DZM2 LS Se 0
Metodologie psychologického výzkumu 2 PCH/DZM2 LS 6
Diplomový seminář PCH/BDS ZS Se 2
General Psychophysiology PCH/BGPPH LS Se 1
Introduction to Educat. and School Psych PCH/BIESP ZS Se 1
Introduction to Educat. and School Psych PCH/BIESP ZS 1
Introduction to Educat. and School Psych PCH/BIESP LS 1
Introduction to Educat. and School Psych PCH/BIESP LS Se 1
Pedagogická psychologie PCH/NPED ZS 4
Pedagogická psychologie PCH/91APP ZS Se 0
Publikace Jimp (první autor) 1 PCH/91JIM ZS Se 4
Publikační dovednosti pro psychology PCH/91MPD ZS Se 4
Pedagogická psychologie PCH/92AP3 ZS 0
Základy metodologie psycholog. výzkumu 2 PCH/ZM2D LS 6
Publikační dovednosti pro psychology PCH/93PSA ZS 4
Publikační dovednosti pro psychology PCH/93PSB ZS 4
Publikační dovednosti pro psychology PCH/93PSM ZS 4
Publikační dovednosti pro psychology PCH/93PSN ZS 4
Lektorské dovednosti a didaktika PCH/94LD LS Se 4
Lektorské dovednosti a didaktika PCH/94LD LS 4
Lektorské dovednosti a didaktika PCH/94LDM LS 4
Vybrané otázky psychologie PCH/94PS ZS 0
Vybr. otázky psych. práce, organ. a dop. PCH/94VOA ZS Se 4
Vybrané otázky psych. práce, org. a dop. PCH/94VOM ZS Se 4
Disertační seminář 1 PCH/95D1A ZS Se 4
Disertační seminář 1 PCH/95D1M ZS Se 4
Disertační seminář 2 PCH/95D2M LS Se 4
Disertační seminář 3 PCH/95D3M ZS Se 4
Disertační seminář 5 PCH/95D5A ZS Se 4
Disertační seminář 5 PCH/95D5M ZS Se 4
Pedagogicko-psychologický základ I. ICV/PPZ1 ZS 3
Pedagogicko-psychologický základ II. ICV/PPZ2 LS 3

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)