PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633502, 585633523

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.06

  • odborný asistent (Katedra psychologie)
  • ref. vědy a výzkumu (Děkanát - vedení FF UP)

https://persona.upol.cz/ Dr. Dolejš se zabývá psychodiagnostickými nástroji a jejich standardizací, tvorbou dotazníků a psychodiagnostických nástrojů. Rovněž se věnuje pedagogické a školní psychologii, adiktologii a rizikovému chování u adolescentů

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 09:30–11:00 3.06
středa 11:30–13:00 3.06
Nepravidelné
3.07 Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.
Úřední hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2019 – )
  • Člen AS fakulty (1. 5. 2020 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
Kňažek G., Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Prevalence of Computer-gaming in the General Population of Adolescents: Results from a Czech Population-based Survey. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY. 2021. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Maierová E., Cakirpaloglu P. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2018. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. KDO A CO ŘÍDÍ ČESKÉ ADOLESCENTY? 2018. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Čerešník M., Tomšík R., Dolejš M., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - príručka pre prax. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH) - Příručka pro praxi. 2019. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Čerešník M., Dolejš M., Čerešníková M., Tomšík R. Psychometric Analysis of Rosenberg’s Self-Esteem Scale. A Specific Application of the Scale on Adolescents Aged 11-19. TEM Journal-Technology Education Management Informatics. 2022.
Podávková T., Dolejš M. Surf Therapy—Qualitative Analysis: Organization and Structure of Surf Programs and Requirements, Demands and Expectations of Personal Staff. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.
Považanová B., Dolejš M., Petr K., Suchá J., Pipová H. Test of Impulsivity in Adolescence. Adiktologie. 2022.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her u českých adolescentů. In Chomynová P. (Eds.) Zaostřeno. 2019.
Suchá J., Dolejš M. Charakteristika symbolů digitálních her. Prevence. 2019.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Jak pomoci závislému na hraní digitálních her? Školní poradenství v praxi. 2019.
Dolejš M., Kolařík M., Štefek F., Piňos M., Motlová K., Kozáková L. Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují. Diskuze v psychologii. 2019.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Studie na téma digitálních her u českých adolescentů. Školní poradenství v praxi. 2019.
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. Vztah místa kontroly a rizikových aktivit u českých adolescentů. Diskuze v psychologii. 2019.
Zemanová V., Dolejš M. At-risk Adolescents in the Czech Republic. Adiktologie. 2018.
Friedlová M., Lečbych M., Dostál D., Dolejš M., Suchá J., Aschieri F. Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Tomšík R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O., Čerešníková M. IMPULSIVITY AND AGGRESSION IN THE SYSTEM LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2018.
Čerešník M., Tomšik R., Dolejš M., Suchá J. Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Tomšik R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O. Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie. 2017.
Čerešník M., Dolejš M. SCHOOL SELF-CONCEPT OF ADOLESCENTS AGED 10-15 IN SLOVAKIA AND IN CZECH REPUBLIC. COMPARATIVE STUDY. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Motlová K., Piňos M., Štefek F., Licková B. Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Čablová L., Štastná L., Charvát M., Maierová E., Endrödiová L., Dolejš M. Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dostál D., Čubrdová T. Algoritmus Beiera a Neelyho k „morfování“ fotografií: ukázka využití ve výzkumu fyzické atraktivity. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) 1.2.2022. 2022.
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna - sborník odborných příspěvků. 2022.
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Dolejš M. (Eds.) Psychologické dny 2022 Sborník abstraktů. 2022.
Machů K., Vondrášková M. Vnitřní řeč, sebeuvědomění a úzkost. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna. 2022.
Šlesingrová E., Vitásková K. Přístup předškolních pedagogů k identifikaci a ovlivňování preference nazální respirace předškolních dětí s ohledem na její význam pro další psychický vývoj. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD Existence 11: 1: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2021.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. BMI AND ITS CONNECTION TO EATING DISORDERS AND FAMILY-RELATED FACTORS: RESULTS FROM THE CZECH NATIONALLY REPRESENTATIVE STUDY IN ADOLESCENTS AGED 15 TO 18. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech „Člověk a čas“. 2020.
Kňažek G. RAST LET’S PLAYERA V ČASE: INTERPRETATÍVNA FENOMENOLOGICKÁ ANALÝZA. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Viktorová L., Stanke L. Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 9: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, "Tělo a mysl", Sborník příspěvků. 2019.
Suchá J., Dolejš M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M., Řehan VŘ., Lečbych M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků. 2017.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Reichová L., Dolejš M. Pohled dětí na školu před a po nástupu do školy. In . (Eds.) Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. 2016.
Varga J., Dolejš M. POSUZOVÁNÍ VĚROHODNOSTI V KONTEXTU ZNALECKÉ ČINNOSTI. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Štefková I., Dolejš M. PSYCHICKÁ ODOLNOST U DOSPÍVAJÍCÍCH KLIENTŮ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. In . (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Švecová V., Langer J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Dolejš M., Maierová E., Viktorová L. (Eds.) Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Čerešník M., Dolejš M. Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely v procese a výsledkoch výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na Slovensku a v Českej republike. PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J. Základní psychometrické vlastnosti dotazníku agresivity Busse a Perryho u žáků ve věku 11 až 15 let. PhD existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník odborných příspěvků. 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změna sebehodnocení u žáků druhého stupně posuzovaná na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS ). ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH; Sborník odborných příspěvků. 2015.
Zemanová V., Dolejš M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerše dosavadních výzkumů. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Koníčková Š., Bendová K., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K. (Eds.) PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - sborník příspěvků. 2011.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). In . (Eds.) Premeny psychologie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov (Ed. I. Sarmány-Schuller, M. Bratská). 2009.
Dolejš M. Vliv mobilních telefonů na postavení žáků ve vrstevnické skupině. In Heller D., Václav M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K. Hodnoty českých a slovenských adolescentov pod vplyvom kyberpriestoru. 2022.
Kňažek G., Dolejš M., Považanová B., Banárová K., Čerešník M. Let‘s Play Edukačné videá a vzdelávanie počas pandémie Covid-19 v ČR a SR. In Dan J., Ďurka R. (Eds.) 2022.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J., Kostková M., Urešová A. STRAVOVÁNÍ A VZTAH K JÍDLU U ČESKÝCH ADOLESCENTŮ VE 21. STOLETÍ. In Hutyrová M., Dudek R. (Eds.) 2021.
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. In Lepík F., Vacek J. (Eds.) 2014.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Dolejš M. Agresivita u studentek a studentů českých gymnázií. Agresivita u českých adolescentů. 2016.
Dolejš M. BDI-II – Beck’s Depression Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. HSPQ - Osobnostní dotazník pro mládež. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Vavrysová L. NEO-FFI – Pětifaktorový osobnostní inventář NEO-FFI. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Popis populace a výzkumného souboru. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Vavrysová L. POSIT – Skríningový dotazník pro dospívající zaměřený na problémové oblasti. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Rizikové chování v období adolescence. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. SURPS - Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M., Suchá J. ŠAD – Škála na měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí STAI – State-Trait Anxiety Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. ŠHaN - Škály na meranie hnevlivosti a nahnevanosti. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Škála osobnostních rysů u adolescentů (ŠORA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Dolejš M. ŠORA - Škála osobnostních rysů u adolescentů. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
CHARVÁT M., Neusar A., Dolejš M. Cíle a popis výzkumných studií o PhD existenci. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Špajdel M. O doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Dolejš M. Očekávání od doktorského studia. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
ABSTRAKT
Manková D., Švancarová S., Štenclová E. Myslím, že moje miminko bude spát ukázkově… nebo ne? In Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. (Eds.) Psychologické dny 2022: Sborník abstraktů. 2022.
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. (Eds.) Sborník abstraktů. 2022.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G. Ethical values in adolescence and their connection with cyberspace. 2023.
Charvát M., Procházka R., Seitlová K., Dolejš M. Kosmický výzkum v zatopeném lomu. 2023.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G. ADOLESCENTI, HODNOTY A NÁSTRAHY INTERNETU. 2022.
Kňažek G., Považanová B., Dolejš M. Adolescenti, internet a hodnoty – sú skutočne prepojené? 2022.
Dolejš M., Považanová B., Vavrysová L., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru – závěrečná zpráva. 2022.
Dolejš M., Považanová B., Vavrysová L., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru (průběžná zpráva). 2022.
Kňažek G., Považanová B., Dolejš M., Čerešník M. Edukačné videá v školskom prostredí počas pandémie Covid-19 v rámci ČR a SR. 2022.
Krasniqi E., Suchá J., Komrska Š., Dolejš M., Pipová H. Influence of Covid-19 pandemic on youth online behavior, depression and aggression. 2022.
Kňažek G., Dolejš M., Čerešník M., Považanová B. Let´s Play - Efektivita edukačných videí (pilotná štúdia). 2022.
Aigelová E., Skopal O., Suchá J., Charvát M., Pipová H., Dolejš M. Nové trendy a metodické postupy pro práci s dospívajícími ohroženými návykovým chováním. 2022.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Questionnaire of Digital Game Playing (QDGP). 2022.
Procházka R., Seitlová K., Charvát M., Dolejš M., Schmirler M., Kutílek P., Schneider J., Jan H., Jiří P., Jan H., Jakub D., Jakub D., Aleš S. Vliv extrémního prostředí a sociální izolace na kognitivní procesy. 2022.
Kňažek G., Dolejš M. Agresivita na gymnáziách v ČR. 2021.
Dolejš M., Suchá J., Procházka R., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty a jeho vztah k užívání internetu. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Miera impulzivity českých adolescentov vo veku od 15 do 19 rokov. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Suchá J. Používanie internetu českými a slovenskými adolescentami. 2021.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Dotazník hraní digitálních her (DHDH). 2020.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J., Hoňková B., Kostková M. Závislost na jídle - fenomén 21. století? 2020.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. Internet a závislost na internetu u adolescentů. 2019.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2019.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. Vztah k jídlu u dětí a dospívajících. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Exzessives Computerspielverhalten bei Adoleszenten. 2018.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní počítačových her u adolescentů v ČR. 2018.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2018.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Rizika hraní počítačových her u dospívajících. 2017.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2016.
Dolejš M., Suchá J., Skopal O., Vavrysová L. Fenomén dnešní doby: agresivita. 2016.
Pollaková B., Dolejš M. Psychologická práce s hudebníky. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace české verze Dotazníku agresivity Busse a Perryho. 2015.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace Škály impulzivity (SIDS) a Škály úzkostnosti (SUDS). 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS). 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Štefek F., Motlová K., Piňos M., Licková B. Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě. 2014.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure – současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. 2011.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Rozdíly v osobnostních charakteristikách dívek a chlapců na základě výsledků z Osobnostního dotazníku pro mládež (HSPQ). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná hodnotící zpráva - převod a standardizace psychodiagnostických nástrojů: Osobnostní inventář pro mládež (HSPQ) a Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS). XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2010.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná zpráva z výzkumného projektu zaměřeného na psychodiagnostické metody - Substance Use Risk Profile Scale a High School Personality Questionnaire. 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. 2010.
Dolejš M., Šucha M., Miovský M. Evaluace preventivního programu Domluvme se (první a druhá etapa). VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní přístup pro praxi. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). 27. Psychologické dni - Premeny psychológie v európskom prostore. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (Substance Use Risk Personality Scale). XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Aigelová E., Dolejš M., Viktorová L., Skopal O., Kňažek G., Považanová B., Banárová K., Komrska Š., Poprocká R. PhD existence 13 „(Ne)šťastná čísla“ Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2023.
Hutyrová M., Langer J., Polínek MD., Dolejš M., Růžičková V. IX. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2022.
Bažant J., Horáková T., Dolejš M. Psychologická první pomoc. 2022.
Cakirpaloglu P., Dolejš M., Gergely O. Psychology and Artificial intelligence (AI). 2022.
Smolík F., Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. 39. Psychologické dny. 2022.
Seitl M., Viktorová L., Dolejš M., Hypšová P., Toman M., Kafetsios K., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Seitlová K., Sulejmanov F., Šucha M. Psychologie práce a organizace 2021. 2021.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Psychological aspects of employee attachment. 2018.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Retention management along the employee life cycle. 2018.
Seitl M., Šucha M., Seitlová K., Řehan V., Vtípil Z., Lemrová S., Dolejš M., Vavrysová L., Franc L., Skopal O., Janečková D., Medalová K., Suchá J. Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
MAIEROVÁ E., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., BENDOVÁ K. Moderní Rorschachovské systémy. 2011.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Bendová K., Fisher E., Dolejš M., Maierová E. Psychology in Project Environments. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Charvát M., Komrska Š., Suchá J., Skopal O. Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal - příručka pro praxi. 2022.
Kasalová V., Dolejš M., Charvát M., Suchá J. Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) - Příručka pro praxi. 2020.
Čerešník M., Dolejš M., Skopal O. Škála impulzvity Dolejš a Skopal - priručka pre prax. 2016.
Dolejš M., Skopal O. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) - Příručka pro praxi. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS). 2016.
PROJEKT
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Komrska Š., Cakirpaloglu P., Dolejš M., Suchá J., Cahel T., Hoňková B. Bio-psycho-sociálně-spirituální determinanty a jejich souvislost s online závislostním chováním u adolescentů v době pandemie Covid-1. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Komrska Š., Suchá J., Cakirpaloglu P., Dolejš M., Cahel T., Hoňková B. Bio-psycho-sociálně-spirituální determinanty a jejich souvislost s online závislostním chováním u adolescentů v době pandemie Covid-19. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Považanová B., Kňažek G., Dolejš M., Cakirpaloglu P. Hodnotový systém generácií Baby boomers, X, Y, Z pod vplyvom internetu. Unniverzita Palackého v Olomouci. 2022.
Považanová B., Kňažek G., Dolejš M., Cakirpaloglu P. Hodnotový systém generácií Baby Boomers, X, Y, Z pod vplyvom internetu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Dolejš M., Dostál D., Cakirpaloglu P., Aigelová E., Šucha M., Obereignerů R., Risser R., Považanová B., Kňažek G., Jahodová Z., Kormaníková L., Hudecová B., Dukátová P., Jendrulková E., Lištiaková K. Psychologický výzkum ve vybraných oblastech pedagogické a klinické psychologie VII. 2022.
Suchá J., Krasniqi E., Pipová H., Dolejš M., Cakirpaloglu P., Komrska Š. Gaming disorder and related psychological aspects among adolescents influenced by family, peers, culture and COVID-19 pandemic. In Suchá J. (Eds.) Grantová agentura ČR. 2021.
Procházka R., Dolejš M., Charvát M., Seitlová K. Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment. Technologická agentura České Republiky. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Čerešník M., Dolejš M., Suchá J., Považanová B., Kňažek G. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Kňažek G., Považanová B., Suchá J., Dolejš M., Čerešník M. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Bártek M., Sulejmanov F., Dolejš M. Diskuze v psychologii, 2020 (roč. 2), číslo 2. Diskuze v psychologii. 2021.
Bártek M., Sulejmanov F., Dolejš M. Diskuze v psychologii, 2021 (roč. 3), číslo 1. Diskuze v psychologii. 2021.
Dolejš M., Viktorová L. Diskuze v psychologii, 2019 (roč. 1), číslo 1. Diskuze v psychologii. 2019.
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Hičárová T., Kiššová L., Očenášová Z., Miklíková S., Škařupová K., Vavrinčíková L., Krošláková M., Koropková K., Rojčeková J., Staroňová K., Dolejš M. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. 2010.
CHARVÁT M., Maierová E., DOLEJŠ M., ANDRLOVÁ K., BOXAN M., GREPL M., HRUBÝ LC., LÍVANSKÝ J., NAVRÁTILOVÁ V., SEDLÁČKOVÁ I. ZHODNOCENÍ STAVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG A MLÁDEŽ OHROŽENOU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRNOVA. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kapitola v monografii (první autor) 2 PCH/91JJ5 ZS 0
Kapitola v monografii (první autor) 2 PCH/91JJ5 LS 0
Publikace Jimp (první autor) 2 PCH/91JJ1 ZS 0
Publikace Jimp (první autor) 2 PCH/91JJ1 LS 0
Publikace Jsc (první autor) 2 PCH/91JJ2 ZS 0
Publikace Jsc (první autor) 2 PCH/91JJ2 LS 0
Konstrukce testů a dotazníků PCH/KTDD ZS 4
Konstrukce testů a dotazníků PCH/DKTD ZS 4
Diplomová práce PCH/DPM ZS Se 0
Diplomová práce PCH/DPM LS Se 0
Diplomová práce PCH/DPN ZS 0
Diplomová práce PCH/DPN LS 0
Diplomová praxe PCH/DPXB ZS Se 0
Diplomová praxe PCH/DPXB LS Se 0
Diplomová praxe PCH/DPXD ZS Se 0
Diplomová praxe PCH/DPXD LS Se 0
Kvalitativní metodologie PCH/DQME ZS Se 4
Kvalitativní metodologie PCH/DQME ZS 4
Metodologie - výzkumná praktika PCH/MMVP ZS Se 2
Individ. diplom. praxe PCH/IDPCN ZS Cv 0
Individ. diplom. praxe PCH/IDPCN LS Cv 0
Individ. diplom. praxe PCH/IDPM ZS Cv 0
Individ. diplom. praxe PCH/IDPM LS Cv 0
Konstrukce testů a dotazníků PCH/BKTD ZS 1
Konstrukce testů a dotazníků PCH/BKTD ZS Se 1
Metodologie - výzkumná praktika PCH/NMVP ZS Se 7
Kvalitativní metodologie PCH/BQME ZS Se 1
Kvalitativní metodologie PCH/BQME ZS 1
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/KMDN ZS Cv 0
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/KMDN LS Cv 0
Konzultace Mgr. diplomové práce 1 PCH/KMD1M ZS Cv 0
Konzultace Mgr. diplomové práce 1 PCH/KMD1M LS Cv 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 1 PCH/91BA1 ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 1 PCH/91BA1 LS 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BC1 ZS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BC1 LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BC2 ZS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BC2 LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BC3 LS Se 0
Publikace Jimp (první autor) 2 PCH/91BJ1 ZS 0
Publikace Jimp (první autor) 2 PCH/91BJ1 LS 0
Publikace Jsc (první autor)1 PCH/91BJ2 ZS 0
Publikace Jsc (první autor)1 PCH/91BJ2 LS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor) PCH/91BJ3 ZS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor) PCH/91BJ3 LS 0
Publikace Jost - čs., slov (první autor) PCH/91BJ4 ZS 0
Publikace Jost - čs., slov (první autor) PCH/91BJ4 LS 0
Kapitola v monografii (první autor) 1 PCH/91BJ5 ZS 0
Kapitola v monografii (první autor) 1 PCH/91BJ5 LS 0
Kapitola v učebnici/skript (první autor) PCH/91BJ6 ZS 0
Kapitola v učebnici/skript (první autor) PCH/91BJ6 LS 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BK1 LS Se 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BK2 LS Se 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BP1 LS Se 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BP2 LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BR1 ZS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BR1 LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BR2 ZS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BR2 LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BR3 LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 4 PCH/91BR4 LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 5 PCH/91BR5 LS Se 0
Konstrukce dotazníků PCH/92BTD ZS Se 0
Evidence publikační činnosti OBD FIF/91MO1 ZS Se 3
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 2 PCH/91A2 ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 2 PCH/91A2 LS 0
Aktivní vystoupení na konf. v zahr. 1 PCH/91Z1 ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v zahr. 1 PCH/91Z1 LS 0
Aktivní vystoupení na konf. v zahr. 2 PCH/91Z2 ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v zahr. 2 PCH/91Z2 LS 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)