PhDr. Olga PECHOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633515

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.20

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Vávra O., Pechová O., Vávrová S. Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí. Sociální pedagogika. 2017.
Pechová O. Muž, nebo žena? Pohlaví nejasné. Psychologie dnes. 2010.
Plháková A., Pechová O. Základní rysy filosofie Vladimíra Tardyho. Filosofický časopis. 2010.
Pechová O. Diskriminace na základě sexuální orientace. E-psychologie. 2009.
Pechová O. John Money (1921-2006). Konfrontace : Časopis pro psychoterapii. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Pechová O. Diskriminace na základě sexuální orientace. Diskriminace na základě sexuální orientace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pechová O., Dostál D. Dvě dotazníkové metody k měření narcismu. In Blatný M., Jelínek M., Květoň P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2013. 2014.
Lišková M., Pechová O. Vztah suicidálního chování a sociální opory. In Neusar A. (Eds.) PhD existence III Sborník odborných výsledků. 2013.
Machů K., PECHOVÁ O., Dostál D. Pět dimenzí postojů ke smrti. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Machů K., Pechová O. Profil postojů ke smrti. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Pechová O. Biologické aspekty sexuální orientace. In . (Eds.) Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference ČASP, o.s. - Sex - o nás, vás i vás. Konference o lidské sexualitě (Ed. Janečková, D., Vonostránský, L.). 2010.
Pechová O. Sexuální orientace a viktimizace ve školách. In . (Eds.) Diskriminace sexuálních menšin (sborník z konference). 2010.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy jako grafolog. In Sarmány-Schuller I., Bratská M. (Eds.) Premeny psychológie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2009.
Plháková A., Pechová O. Vladimír Tardy o inteligenci a matematickém nadání. Psychologické dny 2008. Já & my a oni. (Eds. D. Heller, M. Charvát, I.Sobotková). 2009.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy o vzájemném vztahu mysli a těla. Kognice 2008 (editoři Josef Zelenka a Karel Mls). 2008.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
PLHÁKOVÁ A., PECHOVÁ O. Život a dílo Vladimíra Tardyho. 2012.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Pechová O. Násilí z nenávisti na základě sexuální orientace. In . (Eds.) Zapomenuté oběti: Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR. 2010.
Pechová O., Rajchlová V., Procházka I. Transsexualita a právo. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. 2008.
Pechová O. Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Diskriminace sexuálních minorit v České republice. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Homofobie, heterosexismus, diskriminace sexuálních minorit? Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. LGBT mládež a diskriminace. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Transsexuální lidé v kontaktu s veřejnou správou. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
ABSTRAKT
Plháková A., Pechová O. Vladimír Tardy´ s contributions to the theory of personality. 15th European Conference on Personality. Program and Abstracts (Eds. M. Blatný, M. Hřebíčková, S. Kouřilová, A. Slezáčková, P. Květoň, D. Vobořil). 2010.
Kiliánová H., Brus J., Pechová O. Mentální mapa: výklad, pojetí, možnosti využití. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci: sborník abstraktů. (Eds. Tomáš, M., Vysoudil, M.). 2009.
Pechová O. Lesbické rodiny - třicet let psychologického výzkumu. L. Zikmund (ed.).: Muž, žena a dítě (sborník abstraktů). 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Pechová O. LGBT victims of hate crimes in the Czech Republic. mezinárodní konference Forgotten Victims, 22. 4. - 23. 4. 2010. 2010.
Pechová O. Otevřenost v otázce sexuální orientace. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy jako grafolog. 2009.
PROJEKT
Kupka M., Pechová O., Machů K. Online poradenství pro pozůstalé: provázení procesem truchlení. Technologická agentura ČR. 2023.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MACHŮ FIF Psychologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)