MUDr.PhDr. Miroslav OREL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633511, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.19

odborný asistent

Výzkum v rámci disertace a následného období se zaměřením na sebepojetí. Odborné zájmy v oblasti psychopatologie a prolínání medicíny a psychologie.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 07:15–08:15 3.19 PRAVIDELNÉ KONZULTACE NAPŘÍMO „TVÁŘÍ V TVÁŘ“ , pracovna na katedře psychologie 3.19
úterý 10:30–11:30 3.19 PRAVIDELNÉ ON-LINE ZOOM KONZULTACE. Miroslav OREL ZOOM SETKÁNÍ - UNIVERZÁL https://cesnet.zoom.us/j/94730047835 Meeting ID: 947 3004 7835 POZOR! V ČASE 10:30-10:35h PROBÍHÁ NA UVEDENÉ ZOOM ADRESE PŘIHLÁŠENÍ A KONKRETIZACE ORGANIZACE ZÁVISLÁ NA POČTU KONZULTUJÍCÍCH!
Nepravidelné
3.19 KONZULTACE PO INDIVIDUÁLNÍ DOHODĚ DATA, ČASU A FORMY, DLE DOPŘEDNÉ DOHODY (E-MAILEM / OSOBNĚ / ON-LINE)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Orel M. To nejlepší a nejhorší v nás... Psychologie dnes. 2020. (ČLÁNEK)
Procházka R., Orel M., Obereignerů R., Glaser O., Jeníčková L. Vývojová neuropsychologie. 2021. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Heřman M., Koranda P., Facová V., Šimonek J., Volková Palátová L. Psychopatologie. Nauka o nemocech duše. In Praško Pavlov J. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Anatomie a fyziologie lidského těla pro humanitní obory. In Holibka V., Nečas J. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Orel M. A co řeknete teď, doktore? In Tavel P. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Heřman M., Koranda P., Šimonek J., Palátová Volková L. Psychopatologie. Nauka o nemoci duše. 2016. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Na Freuda já nemám čas, doktore. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Nervové buňky a jejich svět. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Kaláb M., Facová V. Somatopatologie - nauka o nemoci těla. 2014. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Heřman M., Kaláb M., Koranda P., Facová V., Šimonek J. Psychopatologie. 2012. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Řehan V. Člověk, jeho mozek a svět. Člověk, jeho mozek a svět. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. 2009. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Malůš M., Fac O. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle věku a pohlaví. Psychologie a její kontexty. 2015.
Orel M. Schizoidní a histrionská porucha osobnosti. Psychologie dnes. 2015.
Orel M. Delirium. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Demence. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Disociativní fuga: cestuji a nevím kam. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Narcisové mezi námi. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Obsese - Melvin, Sheldon a ti druzí. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Paranoidní osobnost. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Schizofrenie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Trichotillomanie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Zoofilie. Láska za hranicí... Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Jak funguje lidský mozek. Psychologie dnes. 2013.
Orel M., Facová V. Láska vyhořelá? Proč už to není jako dřív? Psychologie dnes. 2010.
Mihál V., Hajdúch M., Nosková V., Janošťáková A., Šafářová M., Orel M., Kouzmina G., Starý .., Blažek .., Pospíšilová D. The analysis of correlations between drug resistance and clinical/laboratory measures found in a group of children with all treated by ALL-BFM 90 protocol. Bulletin du Cancer. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hasoňová V. Migréna a její souvislost se stresem, depresí, úzkostí. In Bratská ., Orel M. (Eds.) Zborník príspevkov. 2018.
Orel M., Reiterová E. Depresivita, anxieta a životní spokojenost pedagogů. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. 79. Fyziologické dny. 2003.
KNIHA - CELEK
Brháček L., Orel M., Rosický J., Walková K., Birgusová G. Překonávání obtíží po amputaci dolní končetiny. In Paulík K., Procházka R., Raszka M. (Eds.) 2024.
Orel M. Neurologie pro humanitní obory. In Plháková A., Čarný P. (Eds.) 2023.
Obereignerů R., Orel M., Mentel A., Vohradská R. Sebepojetí dětí a adolescentů. 2017.
Orel M., Obereignerů R., Mentel A. Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Heřman M. Příklady zobrazování vybraných smyslových orgánů a poruch smyslů. In Orel M., . (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření čichu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření sluchu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření zraku v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Orel M., Facová V. Agrese v nás a mezi námi - medicínsko-psychologický pohled. In Šucha M. (Eds.) Agresivita na cestách. 2009.
Orel M., Facová V., Veselý J. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. 2009.
Heřman M., OBEREIGNERŮ R., OREL M., FACOVÁ V. Jak můžeme mozek sledovat a zkoumat. Člověk, jeho mozek a svět. 2009.
ABSTRAKT
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Fac O., Petrůjová T. Vývoj subškál sebeposuzování dětí a adolescentů podle věku a pohlaví. PhD existence 2015. 2015.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M. Psychologické aspekty sebepojetí u dětí a adolescentů a možnosti jejich diagnostiky. 26. česko-slovenská konference Duševní zdraví mládeže, sborník abstrakt. 2014.
Hřebíček J., Orel M., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Chlup R. Leptin and TNF-alpha in subcutaneous fat tissue and in serum of healthy volunteers and of persons with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia (online). 2004.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. Physiological Research (print). 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Fac O., Petrůjová T. Vývoj subškál sebeposuzování dětí a adolescentů podle věku a pohlaví. 2015.
Reiterová E., Obereignerů R., Orel M., Friedlová M., Malčík M., Mentel A. Faktorová analýza české adaptace Škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). 2014.
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E. Vybrané souvislosti sebeposuzování u dětí a adolescentů. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Psychopatologie 1 PCH/BPPT1 ZS Se 7
Psychopatologie 1 PCH/BPPT1 ZS 3
Psychopatologie 2 PCH/BPPT2 LS 3
Úvod do neuropsychologie PCH/BUNPS LS 2
Úvod do neuropsychologie PCH/BUNPS LS Se 1
Základy anatomie a fyziologie PCH/BZAF ZS 2
Základy anatomie a fyziologie PCH/BZAF ZS Se 1
Psychopatologie 1 PCH/DPPT1 ZS 8
Psychopatologie 2 PCH/DPPT2 LS 8
Úvod do neuropsychologie PCH/DUNPS LS 4
Základy anatomie a fyziologie PCH/DZAF ZS 4
Základy anatomie a fyziologie PCH/DZAF ZS Se 4
Psychopatologie 1 PCH/PPT1B ZS Cv 7
Psychopatologie 1 PCH/PPT1B ZS 3
Psychopatologie 1 PCH/PPT1D ZS 8
Psychopatologie 2 PCH/PPT2B LS 3
Psychopatologie 2 PCH/PPT2D LS 4

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)