MUDr.PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633511, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.19

odborný asistent

Výzkum v rámci disertace a následného období se zaměřením na sebepojetí. Odborné zájmy v oblasti psychopatologie a prolínání medicíny a psychologie.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 07:15–08:45 3.19 Po dopředné dohodě lze i jiný termín a čas. POZOR! Možno využít také ON-LINE ZOOM setkání: https://cesnet.zoom.us/j/99506118345 Meeting ID: 995 0611 8345
VYBRANÉ PUBLIKACE
Orel M. To nejlepší a nejhorší v nás... Psychologie dnes. 2020. (ČLÁNEK)
Orel M., Heřman M., Koranda P., Facová V., Šimonek J., Volková Palátová L. Psychopatologie. Nauka o nemocech duše. In Praško Pavlov J. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Anatomie a fyziologie lidského těla pro humanitní obory. In Holibka V., Nečas J. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Orel M. A co řeknete teď, doktore? In Tavel P. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Heřman M., Koranda P., Šimonek J., Palátová Volková L. Psychopatologie. Nauka o nemoci duše. 2016. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Na Freuda já nemám čas, doktore. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Nervové buňky a jejich svět. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Kaláb M., Facová V. Somatopatologie - nauka o nemoci těla. 2014. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Heřman M., Kaláb M., Koranda P., Facová V., Šimonek J. Psychopatologie. 2012. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Řehan V. Člověk, jeho mozek a svět. Člověk, jeho mozek a svět. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. 2009. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Malůš M., Fac O. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle věku a pohlaví. Psychologie a její kontexty. 2015.
Orel M. Schizoidní a histrionská porucha osobnosti. Psychologie dnes. 2015.
Orel M. Delirium. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Demence. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Disociativní fuga: cestuji a nevím kam. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Narcisové mezi námi. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Obsese - Melvin, Sheldon a ti druzí. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Paranoidní osobnost. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Schizofrenie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Trichotillomanie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Zoofilie. Láska za hranicí... Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Jak funguje lidský mozek. Psychologie dnes. 2013.
Orel M., Facová V. Láska vyhořelá? Proč už to není jako dřív? Psychologie dnes. 2010.
Mihál V., Hajdúch M., Nosková V., Janošťáková A., Šafářová M., Orel M., Kouzmina G., Starý .., Blažek .., Pospíšilová D. The analysis of correlations between drug resistance and clinical/laboratory measures found in a group of children with all treated by ALL-BFM 90 protocol. Bulletin du Cancer. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hasoňová V. Migréna a její souvislost se stresem, depresí, úzkostí. In Bratská ., Orel M. (Eds.) Zborník príspevkov. 2018.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M., Malčík M., Andrej M., Petrůjová T. Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2014.
Orel M., Reiterová E. Depresivita, anxieta a životní spokojenost pedagogů. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. 79. Fyziologické dny. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Heřman M. Příklady zobrazování vybraných smyslových orgánů a poruch smyslů. In Orel M., . (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření čichu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření sluchu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření zraku v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Orel M., Facová V. Agrese v nás a mezi námi - medicínsko-psychologický pohled. In Šucha M. (Eds.) Agresivita na cestách. 2009.
Orel M., Facová V., Veselý J. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. 2009.
Heřman M., OBEREIGNERŮ R., OREL M., FACOVÁ V. Jak můžeme mozek sledovat a zkoumat. Člověk, jeho mozek a svět. 2009.
ABSTRAKT
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Fac O., Petrůjová T. Vývoj subškál sebeposuzování dětí a adolescentů podle věku a pohlaví. PhD existence 2015. 2015.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M. Psychologické aspekty sebepojetí u dětí a adolescentů a možnosti jejich diagnostiky. 26. česko-slovenská konference Duševní zdraví mládeže, sborník abstrakt. 2014.
Hřebíček J., Orel M., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Chlup R. Leptin and TNF-alpha in subcutaneous fat tissue and in serum of healthy volunteers and of persons with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia (online). 2004.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. Physiological Research (print). 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orel M., Kostková Š., Dolejš M. ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH. 2017.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Úvod do neuropsychologie PCH/BUNPS LS Se 1
Úvod do neuropsychologie PCH/BUNPS LS 2
Základy anatomie a fyziologie PCH/BZAF ZS 2
Základy anatomie a fyziologie PCH/BZAF ZS Se 1
Somatopatologie PCH/NSTP LS 4
Úvod do neuropsychologie PCH/DUNPS LS 8
Základy anatomie a fyziologie PCH/DZAF ZS Se 4
Základy anatomie a fyziologie PCH/DZAF ZS 3
Psychopatologie 1 PCH/PPT1B ZS 3
Psychopatologie 1 PCH/PPT1D ZS 12
Psychopatologie 2 PCH/PPT2B LS 3
Psychopatologie 2 PCH/PPT2D LS 8
Somatopatologie PCH/MSTP LS 1
Somatopatologie PCH/MSTP LS Se 1
Psych. a psychopatol. v praxi soc. prac. KKS/KSPPR ZS Se 9
Psych. a psychopatol. v praxi soc. prac. KKS/KSPPR ZS 9
Psych. a psychopatol. v praxi soc. prac. KKS/PSPPR ZS 2
Psych. a psychopatol. v praxi soc. prac. KKS/PSPPR ZS Se 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.