Základní informace

Partnerská síť Katedry psychologie FF UP v Olomouci je tvořena vybranými vzdělávacími, zdravotnickými, sociálně poradenskými a výzkumnými institucemi a komerčními subjekty na území celé České republiky.

  • Sjednocujícím prvkem sítě je aktivní spolupráce. Kontakty jsou  realizovány různými formami jako jsou například praxe, stáže, projekty, výzkum a vzdělávání.
  • Partnerská síť Katedry psychologie FF UP v Olomouci umožňuje jedinečné propojení vzdělávacího, výzkumného a aplikačního prostoru v rámci čtyř odborných modulů (vizte schéma níže):

Odborné moduly v Partnerské síti

  • Partnerská síť je dobrovolným sdružením Katedry psychologie a soukromých, státních, příspěvkových nebo neziskových organizací, které zaměstnávají absolventy psychologie nebo jsou konzumenty psychologických služeb. Mise sítě vyplývá z různých potřeb zainteresovaných stran, kterými jsou partnerské organizace, Katedra psychologie a studenti. Posláním Partnerské sítě je tak propojovat zájmy a potřeby Katedry psychologie FF UP v Olomouci, jejich studentů a partnerských organizací.
  • Formálním krokem ke vstupu organizace do Partnerské sítě je podpis rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování praxí studentu Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Přestože nejsou praxe zdaleka jedinou náplní činnosti Partnerské sítě, jsou tou nejčastější.
  • Klíčovým prvkem členství v síti je pak aktivní členství. I přes omezenost zdrojů nabízí Katedra psychologie organizacím v síti různé typy výhod, které jsou odstupňovány podle míry zapojení organizace do aktivit sítě (praxe, projekty, výzkum, konference, kurzy atd.). Vyhodnocení probíhá jednou ročně a do dalšího roku zůstávají v Partnerské síti organizace, které se alespoň minimálně zapojily. Tímto mechanismem je zajištěno, že organizace uváděné jako členské naplňují misi sítě a nejsou uvedeny v síti pouze za účelem propagace.
  • Součástí Partnerské sítě jsou dva typy pracovišť, a to pracoviště „akreditovaná“ a „neakreditovaná“.  Význam „akreditovaných“ pracovišť mimo jiné spočívá v tom, že naplňují podmínky pro  realizování výuky  praktických předmětů Katedry psychologie. Oba typy pracovišť plní v rámci Partnerské sítě odlišnou, nicméně stejně podstatnou roli  (více vizte Schéma fungování Partnerské sítě níže).

Partnerská síť pracuje na základě dvou kritérií:

  • Míra zapojení do aktivit sítě. Na základě míry zapojení vznikají tři stupně členství/partnerství a to „basic“, „standard“ a „premium“. Míra zapojení se odráží v doplňujících výhodách pro partnery.
  • Splnění požadavků pro praktickou výuku v pregraduálním studiu – obvykle přítomnost psychologa na pracovišti, ale podmínky se liší v návaznosti na požadavky jednotlivých praxí.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)