Aktuality studentům

11. 10. 2019

Milé studentky a studenti,  rádi bychom Vás poprosili o pomoc s Modifikovaným dotazníkem Eriksonových psychosociálních stádií. Dotazník je anonymní a jeho vyplněním pomůžete s výzkumem a standardizací tohoto dotazníku v České...

4. 10. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FINANČNÍ PODPORU NA STUDIJNÍ, PRACOVNÍ, BADATELSKÉ A KONFERENČNÍ POBYTY STUDENTŮ FF na rok 2020 Proděkanka pro zahraniční vztahy FF UP vyhlašuje v rámci programu Mobilita studentů FF UP – Freemover výběrové...

22. 9. 2019

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku navazujícího kombinovaného studia,  v termínu 27/9 bude vyučována Manažerská psychologie od 9:00 místo předmětu Psychologie v náhradní rodinné péči. Předmět s paní doc. Sobotkovou...

22. 9. 2019

Vážené studentky, vážení studenti 1. ročníku bakalářského kombinovaného studia, předmět Psychologie agrese a destruktivity se bude vyučovat pouze v termínu 25/10. Prosíme studenty, aby se odhlásili z listopadového termínu a přehl...

19. 9. 2019

Katedra psychologie FF UP v Olomouci slaví významný úspěch na poli internacionalizace a mezinárodní spolupráce. V zimním semestru akademického roku 2019/2020 přivítala na své půdě významného hosta, pana profesora Alexandra...