Aktuality studentům

22. 10. 2019

Milé studentky, milí studenti,  na brněnské Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity probíhá v rámci katedry psychologie probíhá standardizace Testů školních dovedností (BACH; Bednářová – ACHievement). Při ní jsou potřeba...

21. 10. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, vážení hosté,  je nám obrovským potěšením vyhlásit jubilejní 10. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, který se bude konat 3.–4....

11. 10. 2019

Milé studentky a studenti,  rádi bychom Vás poprosili o pomoc s Modifikovaným dotazníkem Eriksonových psychosociálních stádií. Dotazník je anonymní a jeho vyplněním pomůžete s výzkumem a standardizací tohoto dotazníku v České...

22. 9. 2019

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku navazujícího kombinovaného studia,  v termínu 27/9 bude vyučována Manažerská psychologie od 9:00 místo předmětu Psychologie v náhradní rodinné péči. Předmět s paní doc. Sobotkovou...