Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

Aktuality veřejnosti a médiím

 

21. 1. 2020

Milé studentky a studenti, vážené uchazečky a uchazeči,  v sobotu 18. ledna proběhl na celé Univerzitě Palackého tradiční Den otevřených dveří. Naše katedra se nenechala zahanbit a připravila pro uchazeče jak přednášky se všemi...

13. 1. 2020

Milé studentky a studenti, vážení kolegové,  s potěšením bychom Vám chtěli oznámit, že program na konferenci PhD. Existence byl dokončen. Naleznete ho na tomto odkazu.  Registrace pro pasivní účastníky je stále otevřená!  Těším...

10. 1. 2020

Milé studentky a studenti,  jménem Centra sociálních služeb Praha a Asociace manželských a rodinných poradců ČR  bychom Vás rádi pozvali na jednodenní odborné setkání "PARTNERSTVÍ a NEVĚRA aneb Jak to s tou nevěrou vlastně je?". ...

21. 10. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, vážení hosté,  je nám obrovským potěšením vyhlásit jubilejní 10. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, který se bude konat 3.–4....