Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

Aktuality veřejnosti a médiím

 

 

20. 9. 2019

Harmonogram dodatečného výběrového řízení pro program zahraničních studijních pobytů Erasmus+ v letním semestru AR 2019/2020. 20.9.2019 – otevření výběrového řízení 29.9.2019 – uzavření výběrového řízení následně – vyhodnocován...

19. 9. 2019

Katedra psychologie FF UP v Olomouci slaví významný úspěch na poli internacionalizace a mezinárodní spolupráce. V zimním semestru akademického roku 2019/2020 přivítala na své půdě významného hosta, pana profesora Alexandra...

18. 9. 2019

Jménem našich ostravských kolegů a hlavně jménem organizačního týmu konference a jejího předsedy, PhDr. Petra Niliuse, Ph.D., bychom Vás rádi pozvali na druhý ročník České konference neurokognitivní rehabilitace.  Tato konference...