Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

Aktuality veřejnosti a médiím

 

13. 3. 2020

Režim studentů a uzavření univerzitních prostor, knihoven a bister FreshUP Na celé Univerzitě Palackého i nadále trvá striktní zákaz kontaktní výuky ve všech formách definovaných zde, a to nově až do odvolání. Od pátku 13. 3....

11. 3. 2020

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší od 11. 3. 2020 kontaktní výuku, a to s platností do 22. 3. 2020. Totéž se týká také kurzů celoživotního vzdělávání UP. O...

11. 3. 2020

Milé kolegyně a kolegové, řidiči i cyklisté, v rámci výzkumu oslnění v dopravě na českých silnicích sháníme muže i ženy všech věkových kategorií, kteří by byli ochotni zúčastnit se experimentálního šetření v naší laboratoři....

1. 3. 2020

Ve středu 1. dubna proběhne v prostorách filozofické fakulty na Křižkovského 10 6. ročník Studentské konference KSA FF UPOL.  Jako pozvánku přidáváme slova samotných organizátorů:  I letos opět pořádáme Studentskou konferenci v...

21. 10. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, vážení hosté,  je nám obrovským potěšením vyhlásit jubilejní 10. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, který se bude konat 3.–4....