Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

 

Aktuality veřejnosti a médiím

 

25. 3. 2021

Milé studentky, milí studenti, ve Stagu máte vypsané termíny na SZZK a obhajoby na letní semestr. Zapisovat se můžete od zítra 26/3/2021 od 16 hodin. Konečný termín zápisu/odzápisu je 6/5/2021 v 11 hodin. Forma (prezenční,...