Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

Aktuality veřejnosti a médiím

 

6. 11. 2019

Vážení PhD. studenti, vážení akademičtí pracovníci. Aktuálně byl spuštěn příjem přihlášek na jubilejní Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X. Příjem přihlášek Uzávěrka...

1. 11. 2019

Víte, že do DSM 5 byla přidána nová diagnóza - Porucha hraní internetových her? A že do jedenácté revize MKN, která vstoupí v Evropě v platnost začátkem roku 2022, bude tato diagnóza také zařazena? Výzkumníci z naší katedry...

1. 11. 2019

Dne 21. října 2019 se konala promoce nové knihy prof. P. Cakirpaloglu Psychologie hodnot a hodnocení v makedonském jazyce (ISBN 978-608-238-161-9), v nakladatelství Filozofické fakulty univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje,...

21. 10. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, vážení hosté,  je nám obrovským potěšením vyhlásit jubilejní 10. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, který se bude konat 3.–4....

8. 10. 2019

Vážené studentky a studenti, milí zájemci o manažerskou a pracovní psychologii,  rádi bychom Vás, jménem doc. Šuchy, pozvali na sérii přednášek s názvem "Rozhovory s manažery". Tyto přednášky budou realizovány v rámci předmětu Ma...