Katedra psychologie

Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná  solidarita a respekt, Úcta k tradicím katedry

Vize: Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

Aktuality veřejnosti a médiím

Katedra psychologie FF UP v Olomouci slaví významný úspěch na poli internacionalizace a mezinárodní spolupráce. V zimním semestru akademického roku 2019/2020 přivítala na své půdě významného hosta, pana profesora Alexandra Vazsonyiho (zde najdete jeho životopis), profesora psychologie a sociologie z Kentacké Univerzity v Lexingtonu, USA. Pan profesor bude působit po dobu jednoho semestru na katedře jako Fulbright scholar, zapojí se do výuky a výzkumu realizovaného na katedře, a to zejména v tématech vývojové psychologie, sociální psychologie, konkrétněji v oblasti rizikového chování dospívajících. 

Pro naše studenty pan profesor mimo jiné připravil sérii přednášek pod názvem Adolescent Development - bližší informace lze najít ZDE. Studenti doktorského studia mají možnost si tyto přednášky zapsat v rámci volitelného workshopu. 

Těšíme se na další spolupráci! 

 

Jménem našich ostravských kolegů a hlavně jménem organizačního týmu konference a jejího předsedy, PhDr. Petra Niliuse, Ph.D., bychom Vás rádi pozvali na druhý ročník České konference neurokognitivní rehabilitace. 

Tato konference se bude konat 3. a 4. října v Ostravě

Program konference ve formátu PDF najdete ZDE. Na tomto odkazu naleznete podrobné informace a možnosti přihlášení na konferenci. 

Nejsou k dispozici žádné zprávy.