Úřední deska

Etická komise Katedry psychologie FF UP

Etická komise Katedry psychologie FF UP v Olomouci se zabývá podněty členů katedry, studentů a širší veřejnosti v souvislosti s etickými principy při výzkumu, publikování jeho výsledků, poradenství a výuce. Hlásí se k etickému kodexu Evropské federace psychologických asociací (Evropský metakodex etiky a Carta Ethica).

Vedoucí komise: PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
Členové komise: PhDr. Miroslav Charvát, Ph.D., PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.

Udělování stipendií na Katedře psychologie FF UP

Interní normy Katedry psychologie

Organizační struktura
Interní norma pracoviště č. 01/2018
Předkládaná norma pojednává o postupech pro využívání stipendijního fondu na Katedře psychologie FF UP

Interní norma pracoviště č. 03/2017
Průběh obhajob bakalářských magisterských diplomových prací. Průběh SZZK na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Interní norma pracoviště č. 02/2017
Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Interni_norma_pracoviště_č. 01.1/2017
Zadání, vedení a odevzdávání kvalifikačních prací

Interní norma Katedry psychologie č. 1/2014
Vnitřní organizace pracoviště na úrovni vědeckých týmů, výzkumných oblastí a postavení vedoucích výzkumných týmů

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2014
Publikační činnost

Interní norma Katedry psychologie č.1/2013.
Pokyn vedoucího pracoviště k čerpání dovolené

Interní norma Katedry psychologie č.2/2013.
Podpora publikační činnosti externích spolupracovníků a doktorandů na Katedře psychologie FF UP

Interní norma Katedry psychologie č.3/2013.
Zásady personální práce na pracovišti

Interní norma Katedry psychologie č.4/2013.
Zásady udělování stipendií jako podpory pro účast studentů na odborných akcích

Interní norma Katedry psychologie č.5/2013.
Pomocné vědecké síly na Katedře psychologie FF

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2012.
Provedení změny ve studijních plánech a příprava rozvrhu

Interní norma Katedry psychologie č. 3/2012.
Opatření v případech podvádění u zkoušek a testů na Katedře psychologie FF UP v Olomouci