Dopravní vzdělávací institut

garant katedry pro DVI:doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.
vedoucí organizace:PhDr. Jan Bitter
kontaktní osoba:PhDr. Jiří Popelka
kontaktní adresa:Jeremenkova 53, Olomouc
kontaktní telefon:606 796 087, 605 471 998
kontaktní email:jiri.popelka@dvi.cz
www stránky:http://www.dvi.cz

O NÁS:

DVI a.s. je dceřinou společností Českých drah a.s. a věnuje se primárně oblasti železničního vzdělávání. Součástí je pak Centrum psychologických služeb, které nabízí kompletní služby v oblasti psychologie práce a dopravní psychologie a dále pak přednáškovou činnost v rozmanitých oborech a pro zaměstnance Českých drah pak i krizovou intervenci po mimořádných událostech, jako jsou nehody a podobně.
Centrum psychologických služeb má celostátní působnost a má dvě pracoviště, v Praze, v Přerově a v Olomouci. Naše pracoviště jsou vybavena počítači, současně jsme schopni vyšetřit 8 uchazečů o zaměstnání na nejrůznější pozice.
Vyšetřujeme především dvě cílové skupiny pro ČD (a dceřiné společnosti) do první skupiny patří ti, kteří nějakým způsobem mohou ovlivnit bezpečnost dopravy (strojvedoucí, posunovači, výpravčí, dispečeři…) a druhou skupinou jsou pak ti pracovníci, kteří přicházejí do styku s cestující veřejností (osobní pokladní, vlakvedoucí osobní přepravy apod.)
Jsme také schopni nabídnou naši kapacitu i ostatním zájemcům, především těm, kteří provozují železniční přepravu a dopravu, ale také vybodovaným řidičům a dalším soukromým osobám.
Další složkou naší práce jsou výběrová řízení a kariérové dráhy na rozmanité manažerské pozice jak pro střední, tak i vyšší management.

O PRAXÍCH:

Jako praxi můžeme studentům nabídnout komplexní seznámení s testy, které používáme a to jak k základní diagnostice, tak i k diagnostice pro výběrová řízení. Studenti si během praxe vyzkouší všechny testy sami na sobě a pak na závěr napíší výstupní zprávu.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti psychologie práce a organizace