Vojenská nemocnice Olomouc

Garant katedry pro VNOL:PhDr. Roman Procházka, Ph.D.
Vedoucí organizace:Plk. MUDr.Lubomír Dobeš, ředitel VN Olomouc
Kontaktní osoba:Mgr. Irena Lichnovská, primářka LPO
Kontaktní adresa:VNOL, Sušilovo nám.5 ,Olomouc
Kontaktní telefon:+420 973 407 088, +420 973 407 227
Kontaktní email:lichnovskai@vnol.cz
www stránky:www.vnol.cz

O NÁS

AMBULANCE LÉKAŘSKO-PSYCHOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ je jedním z 20 oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, které spolupracuje a zajišťuje diagnostické, psychoterapeutické a poradenské služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

LPO má 2 pracoviště:

Klinická psychologie – budova psychiatrie – v zahradě – vchodem D k laboratořím
Pracovní psychologie – hlavní budova vchod – A2, z nádvoří vchod B(v suterénu)

Charakteristika oddělení:

Psychologické oddělení VN v Olomouci poskytuje služby v oblasti

klinické psychologie –  psychodiagnostika  a psychoterapie ambulantním i hospitalizovaným pacientům

 • provádí poradenskou činnost v problematice partnerských i pracovních vztahů
 • krizovou intervenci v náročných životních situacích
 • nabízí psychoterapeutické vedení s využitím relaxací, imaginací a hypnózy
 • vede skupinovou  i individuální psychoterapii
 • provádí psychodiagnostická vyšetření pacientů ambulantních i hospitalizovaných

z oddělení VN Olomouc

 • zpracovává vyšetření pro posudkové účely
 • posuzuje schopnosti včetně intelektu – jejich narušení v důsledku onemocnění, případně úrazů
 • provádí individuální nebo skupinové relaxace

V oblasti pracovní psychologie jsou na nově vybaveném pracovišti vyšetřováni

 • uchazeči o výkon profese vojáka v armádě ČR – jsou posuzovány jejich schopnosti i pro zařazení na jednotlivé specializace
 • žadatelé o vstup do aktivní zálohy AČR
 • žadatelé o studium na vojenských středních i vysokých školách
 • pro potřeby AČR se provádí psychologická diagnostika osobnosti žadatelů do speciálních jednotek (zahraniční mise, pro výkon služby v zahraničí, výsadkář, pyrotechnik, hasič, potápěč, průzkumník, řidič..)

O PRAXÍCH

Studenti psychologie mají možnost se v průběhu týdenní klinické praxe seznámit se strukturou a organizací pracoviště. Aktivně se účastní a zapojují v rámci obvyklé náplně klinického psychologa spolupracujícího v rámci týmu lůžkového odd. psychiatrie a detoxu. Jsou přítomni při lékařských vizitách na odd.,samostatně administrují a vyhodnocují přidělené psychodiagnostické metody,jejich výsledky konzultují s psychologem odd.

Studenti mají možnost vyzkoušet si na pracovišti pracovní psychologie  počítačové testové metody používané při vyšetřeních pro účely AČR– výsledky jsou  konzultovány s psychologem.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe  v  oblasti klinické psychologie.