Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

garant katedry pro PN Marianny Oranžské:PhDr. Roman Procházka, Ph.D.
vedoucí organizace:ředitel MUDr. Petr Jeřábek, PhD.
kontaktní osoba:Bc. Marek Laštovica, Mgr. Gabriela Mahrová
kontaktní adresa:PL Bílá Voda, Bílá Voda 1, 790 69
kontaktní telefon:+420 724 727 465
kontaktní email:m.lastovica@email.cz
gabriela.mahrova@seznam.cz
www stránky:www.pl.bila.voda.jesenicko.com

O NÁS:

Poskytujeme komplexní léčebné programy pro lidi s duševním onemocněním s vysokou mírou orientace na adiktologickou klientelu.

O PRAXÍCH:

Praxe může proběhnout na příjmovém oddělení (klienti s duševním onemocněním, detox), v Terapeutické komunitě pro závislé na alkoholu Harmonie, Terapeutické komunitě pro drogově závislé Fides, Terapeutické komunitě pro smíšené závislosti Fénix.

Stážista se bude účastnit programu společně s členy týmu jednotlivých pracovišť a to především individuální, skupinové terapie, garantské práce, ergoterapie, volnočasových aktivit a podle zájmu i třeba zážitkových a zátěžových akcí. Je to především příležitost poznat metodu terapeutické komunity.

Na příjmovém oddělení je více diagnostické práce. Počítáme s využitím stážistů pro pracovní diagnostiku.

Hodláme stážisty plnohodnotně zapojit do práce multidisciplinárního terapeutického týmu jako pracovníka pod odborným dohledem. V případě zájmu zajistíme stravu a skromné ubytování.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe  v  oblasti klinické psychologie.