Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633523

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.24

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 4. 2013 – )

Redakční rada

  • Testfórum (člen, 2013–)
  • Adiktologie (člen, 2009–2018)
  • Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (člen, 2018–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Seitl M., Charvát M., Juřicová K. Česká verze Škály emocionální empatie. E-psychologie. 2017. (ČLÁNEK)
Seitl M., Charvát M., Lečbych M. Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR). Československá psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
Krupčík O., Charvát M. Diagnostika kognitivních funkcí u léčených klientů s anamnézou dlouhodobého užívání návykových látek. Psychologie a její kontexty (online). 2014. (ČLÁNEK)
Viktorová L., Charvát M. K problematice validity testů studijních předpokladů. TESTFÓRUM. 2014. (ČLÁNEK)
Hutyrová M., Charvát M., Vavrysová L. Problémy "problémových" dětí. Koheze speciální pedagogiky. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Viktorová L., Charvát M. Jak z(a)jistit reliabilitu verzí testů studijních předpokladů? In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Charvát M., Viktorová L. Položková analýza testů studijních předpokladů jako součást zkvalitňování procesu přijímání na vysokou školu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kupka M., Charvát M., Malůš M. Terapie tmou: Katemnestická studie. In Čermák I., Smékal V., Paulík K. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Charvát M., Viktorová L. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Figalová N., Charvát M. THE PERCEIVED STRESS SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2021.
Cígler H., Cvrčková A., Daňsová P., Hašto J., Charvát M., Ježek S., Kaščáková N., Lacinová L., Seitl M. Experiences in Close Relationships: České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2019.
Čablová L., Štastná L., Charvát M., Maierová E., Endrödiová L., Dolejš M. Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Charvát M. Osobnostní a jiné charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog. Osobnostní a jiné charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Charvát M. EFEKTIVNÍ ČESKÁ VERZE SKRÍNINGOVÉHO DOTAZNÍKU PRO DOSPÍVAJÍCÍ ZAMĚŘENÉHO NA PROBLÉMOVÉ OBLASTI POSIT A JEJÍ POTENCIÁL PRO PREDIKCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vavrysová L., Charvát M., Hutyrová M. DIFERENCIACE ADOLESCENTŮ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍCH PROFILŮ POMOCÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Viktorová L., Charvát M. Obsahová validita testů studijních předpokladů – Víme, co (ne)měříme? In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Hutyrová M., Spěváček J., Charvát M. Utilization of the Principles of Dynamic Diagnosis in Children with Behavioural Problems. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Dolejš M. Aktualizace populačních norem pro osobnostní dotazník pro mládež (HSPQ). In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PHD EXISTENCE III česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) Phd existence III. - Sborník odborných příspěvků. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Šeda P., Wittmannová J. Využití metod měření kvality života při evaluaci následné péče osob závislých na návykových látkách. In Dolejš M., Charvát M., Procházka R., Krutilová D. (Eds.) „Dokážu to?“ Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Nakládalová P. Využití metody SEIQoL v problematice vzdělávání žáků-cizinců na primární škole. In Šucha M., Charvát M., Řehan V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2012.
STOLINSKÁ D. Kvalitativní interpretace kvantitativního výzkumu interakce učitel-žák na primární škole. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2011.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
MAIEROVÁ E., Nevoralová M., CHARVÁT M., Lenka Š., MIOVSKÝ M. Preventure-současné zkušenosti. In Žitniaková Gurgová B., Vaňová M. (Eds.) AKTUÁLNE OTÁZKY PEDAGOGIKY, PSYCHOLÓGIE A PORADENSTVA VII. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Koníčková Š., Bendová K., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K. (Eds.) PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - sborník příspěvků. 2011.
LEČBYCH M. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA OSOB S MENTÁLNÍ RETARDACÍ K JEJICH UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE. In ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Lečbych M. O vyrovnávání se s postižením aneb Proč na mě tak divně koukáte? In Heller D., CHARVÁT M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2008. Já & my a oni. 2009.
Dostál D. Pořadí narození a emoční inteligence. In Heller D., Charvát M., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2008: Já & my a oni. 2009.
Charvát M. Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst Bruntál a Rýmařov. In Heller D., Charvát M., Sobotková I. (Eds.) Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.): Psychologické dny 2008: Já, my a oni. 2009.
Charvát M. Role nízkoprahových programů pro uživatele drog v systému prevence užívání drog a drogových závislostí. Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění 5. ? 6. února 2007 (Téma: Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách). 2007.
Charvát M. Problematika výběru účastníků kvalitativního výzkumu z řad uživatelů nelegálních drog. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. 2004.
CHARVÁT M. Problematika výběru účastníků kvalitativního výzkumu z řad uživatelů nelegálních drog. In MIOVSKÝ M., ČERMÁK I., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Viktorová L., Charvát M. Obsahová validita testů SPF 2011–2013. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014.
Charvát M., Opletalová V., Viktorová L. Položková analýza testů SPF. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014.
Viktorová L., Charvát M. Prediktivní validita testů SPF z let 2011 a 2012. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014.
Viktorová L., Charvát M. Reliabilita testů SPF a potíže s jejím ověřováním. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014.
Charvát M. Souhrn. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014.
Charvát M. Úvod. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014.
CHARVÁT M., Neusar A., Dolejš M. Cíle a popis výzkumných studií o PhD existenci. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M. Jak se dostat na doktorát. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M. Klíčové kompetence absolventů doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Špajdel M. O doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Neusar A., CHARVÁT M. Od začátku do konce – aneb jak to zvládnout. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M., Neusar A. Post PhD existence. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M. Souběžné povinnosti. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
ABSTRAKT
Maierová E., Charvát M., Miovský M. Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů. AT konference 2013 Sborník abstrakt. 2013.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure - současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In MAIEROVÁ E., HAASE J., DOLEJŠ M. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
Dolejš M., Charvát M., Neusar A. Představy studentů psychologie o PHD studiu – předběžné sdělení z dotazníkového šetření. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Charvát M., Maierová E., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M. Selektivní a indikovaná prevence jako v ČR zatím nediferencovaná množina přístupů s velkým potenciálem pro veřejné zdraví- příklad z praxe: metoda Preventure. AT konference 2011 závislosti a veřejné zdraví. 2011.
Endrödiová L., Šťastná L., Charvát M., Maierová E. Preventure - nová metoda krátké intervence pro selektivní primární prevenci. VII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování - Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci - Sborník abstraktů. 2010.
Charvát M. Převod metodiky indikované primární prevence PREventure do českého prostředí. VI. Ročník česko-slovenské konference Primární prevence rizikového chování Možnosti a cesty primární prevence (Ed. Šucha, M.). 2009.
Charvát M. Postoje rodičů k užívání konopných drog z perspektivy jejich potomků. Sborník z X. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jochmannová L., Viktorová L., Charvát M., Palová K., Sluková PZ., Obereignerů R. Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu - výzkumný záměr. 2020.
Vavrysová L., Dolejš M., Charvát M., Zemanová V., Hutyrová M. Validita a reliabilita screeningové metody u rizikové skupiny adolescentů. 2017.
Vavrysová L., Charvát M., Hutyrová M., Zdráhalová M., Růžička M. Diferenciace adolescentů v ústavní výchově na základě osobnostních profilů pomocí shlukové analýzy. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Neusar A. Interaktivní hlasovací systém ve výuce početných tříd. 2014.
Viktorová L., Charvát M., Tošenovská M. Jak vybíráme studenty na filozofickou fakultu? 2014.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
Maierová E., Charvát M., Miovský M. Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů. 2013.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure – současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. 2011.
Endrödiová L., Šťastná L., Charvát M., Maierová E. Preventure - nová metoda krátké intervence pro selektivní primární prevenci. 2010.
Charvát M., Řehan V. Osobnostní a jiné charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog. Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2009.
Charvát M., Šťastná L., Šucha M. Převod metodiky PREventure do českého prostředí. 2009.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci. 2006.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". Konference o primární prevenci Měřín. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jochmannová L., Štýbnar M., Stanke L., Hlavinka A., Sluková PZ., Palová K., Viktorová L., Charvát M. Webinář Telemedicína v psychologii. 2020.
Dolejš M., Maierová E., Viktorová L., Vavrysová L., Charvát M., Hosáková K., Skopal O., Suchá J., Krám T., Střelec J., Skopalová K., Ambrožová T. PhD existence 6 Výzkum /vs./- praxe česko- slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.
Dolejš M., Krutilová D., Pončová J., Nováková Hrazdilová B., MOUDRÁ L., Wittmann E., CHARVÁT M., Procházka R., RŮŽIČKA M., Seitl M., Vavrysová L., Maierová E., Skopal O. "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Maierová E. Fuzzy pohled na psychologická data. 2012.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Dolejš M., Maierová E., Lečbych M., CHARVÁT M. TAT a odvozené metody v psychologické diagnostice. 2012.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M., HAASE J. Cogmed trénink pracovní paměti. 2011.
MAIEROVÁ E., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., BENDOVÁ K. Moderní Rorschachovské systémy. 2011.
Haase J., Dolejš M., Charvát M., Maierová E. Neurofeedback a jeho využití v psychologické praxi. 2011.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
CHARVÁT M., DOLEJŠ M., MAIEROVÁ E., HUTYROVÁ M. Role školy v primární prevenci rizikového chování. 2011.
MAIEROVÁ E., SMÉKALOVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Současnost školní psychologie jako svébytné psychologické disciplíny. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Dolejš M., CHARVÁT M., Procházka R., Krutilová D., RŮŽIČKA M., Gray A., Wittmann E. "Dokážu to?" - Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Dolejš M., Maierová E., Bendová K., Charvát M., Neusar A. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII (Eds. Šucha, M., Charvát, M., Řehan. V.). 2009.
ŠUCHA M., CHARVÁT M. Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. In . (Eds.) Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2009.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Charvát M. Drogy a drogové závislosti. Projekt A nebo? Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. Boskovice: Albert. 2007.
Charvát M. Role nízkoprahových programů pro uživatele drog v systému prevence užívání drog a drogových závislostí. Role nízkoprahových programů pro uživatele drog v systému prevence užívání drog a drogových závislostí. In A. Neusar (Ed.) (2007). Projekt A nebo? Informační DVD pro metodiky preve. 2007.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Kasalová V., Dolejš M., Charvát M., Suchá J. Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) - Příručka pro praxi. 2020.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH) - Příručka pro praxi. 2019.
PROJEKT
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.
Sulejmanov F., Dobešová Cakirpaloglu S., Vévodová Š., Platt T., Vévoda J., Charvát M. Vnímání posměchu a škádlení jako šikany v komunikaci leaderů u (budoucích) všeobecných sester: role gelotofobie. Technologická agentura České republiky. 2020.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
ZPRÁVA
CHARVÁT M., Maierová E., DOLEJŠ M., ANDRLOVÁ K., BOXAN M., GREPL M., HRUBÝ LC., LÍVANSKÝ J., NAVRÁTILOVÁ V., SEDLÁČKOVÁ I. ZHODNOCENÍ STAVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG A MLÁDEŽ OHROŽENOU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRNOVA. 2008.
Miovská L., Miovský M., Gabrhelík R., CHARVÁT M. Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. 2005.
CHARVÁT M., Gabrhelík R. Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení ve Středočeském kraji. Závěrečná zpráva č.3 projektu Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji. Závěrečná zpráva č. 3 projektu Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji. 2004.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kvantitativní metodologie PCH/KMEB LS Cv 1
Kvantitativní metodologie PCH/KMEB LS 1
Metodologie psychologického výzkumu 1 PCH/BZM1 ZS 2
Metodologie psychologického výzkumu 2 PCH/BZM2 LS 2
Analýza kvalitativních dat PCH/DAQD LS 4
Experimentální metoda 1 PCH/DEM1 LS Se 4
Experimentální metoda 1 PCH/DEM1 LS 4
Metodologie - výzkumný záměr PCH/MMVZ ZS 1
Metodologie - výzkumný záměr PCH/MMVZ ZS Se 1
Metodologie psychologického výzkumu 1 PCH/DZM1 ZS Se 2
Metodologie psychologického výzkumu 1 PCH/DZM1 ZS 4
Experimentální metoda 2 PCH/EM2B ZS Cv 2
Experimentální metoda 2 PCH/EM2D ZS 2
Experimentální metoda 2 PCH/EM2D ZS Se 2
Analýza kvalitativních dat PCH/BAQD LS Se 1
Analýza kvalitativních dat PCH/BAQD LS 1
Metodologie - výzkumný záměr PCH/MVZN ZS Cv 4
Metodologie - výzkumný záměr PCH/MVZN ZS 4
Experimentální metoda 1 PCH/BEM1 LS 1
Experimentální metoda 1 PCH/BEM1 LS Se 2
Methodology of Psychological Research PCH/BMPRP LS 1
Metodologie - výzkumný záměr PCH/NMVZ ZS Se 4
Metodologie - výzkumný záměr PCH/NMVZ ZS 4
Zkouška z metodologie - DSP PCH/9MET ZS 0
Modul metodologicko-statistický - DSP PCH/9MMS ZS 0
Metodologie a statistika PCH/91AME ZS 0
Metodologie a statistika PCH/91AME ZS Se 0
Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti PCH/91MQA ZS Se 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VIKTOROVÁ FIF Psychologie 2018
ORLÍKOVÁ FIF Psychologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.