Systém binokulární oční kamery

EYEFRAMESCENEBI (Eye Frame Mounted Scene, Binocular)
Zařízení binokulární oční kamery je přesné zařízení, které umožňuje pohyb hlavou vyšetřované osoby v simulacích různých situací a i během vyšetření. Zařízení obsahuje PCI digitální kartu se dvěma vstupy pro využití binokulárního systému, který umožňuje zaznamenávat horizontální i vertikální pozici zornice i velikost zornice. Velmi podstatná je i samotná kalibrace zařízení, která tak podporuje a umožňuje přesnost měření v rámci individuálního nastavení u zkoumané či vyšetřované osoby (vzdálenost očí, zornice, velikost oka, přesnost snímaných pixelů apod.)

Toto zařízení je kompatibilní se zařízeními PSYCHOPSHYSLAB a VR200-INTRO-W, kdy při kombinaci těchto zařízení může cílová skupina získat velké množství unikátních dat, které jsou v reálném čase zaznamenávány. Zařízení je však plně využitelné i jako samostatná jednotka.
Více informací