Nový časopis katedry psychologie

čtvrtek 21. listopad 2019, 16:47

Milí studenti a studentky, 

na naší katedře vznikl nový odborný časopis s názvem Diskuze v psychologii, který se bude snažit především o vzájemné propojení praxe a výzkumu.  Plánujeme v něm uveřejňovat jak původní práce či přehledové studie, tak případové studie a výzkumné záměry. Jak ze samotného názvu časopisu vyplývá, chceme klást důraz na propracovanou diskuzi, která by měla být právě nástrojem pro zlepšení jak praxe, tak výzkumu. Pro vás může být zdrojem inspirace, čím a do jaké hloubky se lze v psychologii zabývat.

Nechceme z vás mít ale jen pasivní čtenáře. V rámci časopisu chceme dát prostor i vám.  Řada z vás již úspěšně napsala svou první odbornou práci a nechceme, aby nakonec zůstala jen ležet někde v šuplíku. Místo toho se zkuste o ní s ostatními podělit prostřednictvím našeho časopisu, čímž dostanete prostor ovlivnit psychologickou praxi a posunout psychologii alespoň zase o kousíček dopředu. Chtěli bychom, abyste měli společně s námi možnost podílet se na propojení praxe s výzkumem, protože podle nás jedno bez druhého nedokáže dobře fungovat.

Každý výzkumník někdy a někde začínal, a proto bychom si přáli, aby právě náš časopis byl pro vás tímto prvním krokem. Nebojte se a pojďte společně s námi dělat vědu - diskuzevpsychologii.upol.cz

Zpět