Adaptační kurz "DoStředy 2021"

Čtvrtek 16. září 2021, 16:37

Ještě před začátkem semestru proběhl pro studenty prvního ročníku tradniční adaptační kurz DoStředy 2021, který příští rok oslaví 20 let
od svého založení! 

Věříme, že si studenti celé 4 dny v Cakově užili a že se jim povedlo nejen navázat dobrou vztahovou vazbu, ale také získat cenné informace k začátku jejich studia u nás na katedře. 
A samozřejmě musíme poděkovat také všem členům organizačního týmu, kteří se starali nejen o program kurzu, ale i o hladová břicha účastníků. 

Každopádně všem studentům (nejen těm novým) přejeme co nejhladší vstup do nového semestru a akademického roku. 
Vaše Katedra psychologie 

Zpět