doc. PhDr. Michal Čerešník, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+421908659378

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

Odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Banárová K., Čerešník M. PREJAVY RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 10-15 ROKOV VO VZŤAHU K PRIPÚTANIU K RODIČOM. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 "Člověk a čas". 2020.
PROJEKT
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Čerešník M., Dolejš M., Suchá J., Považanová B., Kňažek G. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Kňažek G., Považanová B., Suchá J., Dolejš M., Čerešník M. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.