Mgr. Kateřina Palová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633506

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.07

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 Pro domluvení konzultace použijte tento odkaz: https://calendly.com/katerina-palova/konzultace - vzhledem k aktuální situaci probíhají KONZULTACE ONLINE, informace budou upřesněny emailem.
ČLÁNEK
Palová K., Šmahaj J. Práce školního psychologa se třídou na základních školách. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2020.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Palová K., Smékalová E., Faastová D., Chobotská T. Program Druhý krok jako podpora rozvoje tvořivosti a sebepojetí dětí mladšího školního věku. Psychologie a její kontexty. 2017.
Palová K., Kolařík M. Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Paidagogos. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020.
Smékalová E. ZAČÁTKY PRÁCE S PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍM PROGRAMEM DRUHÝ KROK V ČR. In Palová K., Gajdošová E. (Eds.) Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psycholoógie. 2016.
KNIHA - CELEK
ABSTRAKT
Smékalová E., Palová K. Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí prostřednictvím preventivního programu Druhý krok. In Šejvl J. (Eds.) XII.ročník česko-slovenské konference Primární prevence rizikového chování. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jochmannová L., Štýbnar M., Stanke L., Hlavinka A., Sluková PZ., Palová K., Viktorová L., Charvát M. Webinář Telemedicína v psychologii. 2020.
Palová K., Dolejš M., Petr K. Adolescent Development. 2019.
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Kozoňová J., Mitášová D., Rataj P., Skokanová D., Uherčíková K., Skokanová E., Stupavská E., Palová K. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství - Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
PROJEKT
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.