Mgr. Kateřina Palová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633506

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.07

Asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 Pro domluvení konzultace použijte tento odkaz: https://calendly.com/katerina-palova/konzultace - vzhledem k aktuální situaci probíhají KONZULTACE ONLINE, informace budou upřesněny emailem.
ČLÁNEK
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Palová K., Smékalová E., Faastová D., Chobotská T. Program Druhý krok jako podpora rozvoje tvořivosti a sebepojetí dětí mladšího školního věku. Psychologie a její kontexty. 2017.
Palová K., Kolařík M. Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Paidagogos. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Smékalová E. ZAČÁTKY PRÁCE S PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍM PROGRAMEM DRUHÝ KROK V ČR. In Palová K., Gajdošová E. (Eds.) Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psycholoógie. 2016.
ABSTRAKT
Smékalová E., Palová K. Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí prostřednictvím preventivního programu Druhý krok. In Šejvl J. (Eds.) XII.ročník česko-slovenské konference Primární prevence rizikového chování. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Palová K., Dolejš M., Petr K. Adolescent Development. 2019.
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Kozoňová J., Mitášová D., Rataj P., Skokanová D., Uherčíková K., Skokanová E., Stupavská E., Palová K. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství - Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.