Mgr. Tomáš Dominik, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

+420585633506

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.07

Odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Assoctiation for Scientific Studies of Consciousness (člen, 2018–2019)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šucha M., Dostál D., Dominik T. Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. EEG data and introspective reports from the Libet's experiment replication. Data in Brief. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Dominik T., Procházka R. Libetův experiment v klinickém kontextu. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Viktorová L., Dominik T., Stanke L., Dostál D. Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. Jemná mechanika a optika. 2020.
Němcová A., Svozilová V., Bucsuházy K., Smíšek R., Mézl M., Hesko B., Belák M., Bilík M., Maxera P., Seitl M., Dominik T., Semela M., Šucha M., Kolář R. Multimodal features for detection of driver stress and fatigue: review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. 2020.
Neusarová J., Šucha M., Dominik T. Evaluace dopadu dopravně-preventivního projektu „Dožij se dvaceti“. Psychologie a její kontexty (online). 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Václavíková L. Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD Existence 2019. Sborník odborných příspěvků. 2019.
Petlach M. In Search of Political Mind Essences. In Maierová E., Dominik T., Dolejš M., Viktorová L. (Eds.) Tělo a mysl. 2019.
Švecová E. Komunikace, sociální dovednosti a jejich vývoj u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na pragmatickou jazykovou rovinu. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence. IX. Cesko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2019.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Specializovaná veřejná databáze
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Pipová H., Rumlerová T., Šragová E., Komrska Š., Švec J., Suchá J. PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Člověk a čas. 2020.
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Šragová E., Suchá J., Rumlerová T., Švec J., Komrska Š. PhD existence česko-slovenská psychologická konference nejen o doktorandech a pro doktorandy, Tělo a mysl. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Obecná psychofyziologie PCH/PFYM ZS 0
Obecná psychofyziologie PCH/PFYM ZS Cv 0
Speciální otázky psychofyziologie PCH/SFYM LS Cv 0
Speciální otázky psychofyziologie PCH/SFYM LS 0
General Psychophysiology PCH/GPPHH ZS Se 1
General Psychophysiology PCH/GPPHH ZS 1
General Psychophysiology PCH/GPPHH LS Se 1
General Psychophysiology PCH/GPPHH LS 1
Vybrané otázky obecné psychologie PCH/BVOOP LS Se 1
Obecná psychofyziologie PCH/MPFY ZS Se 1
Speciální otázky psychofyziologie PCH/MSFY LS 4
Speciální otázky psychofyziologie PCH/MSFY LS Se 4
Kognitivní psychologie PCH/BKP ZS Se 1
Obecná psychofyziologie PCH/NPFY ZS 2
Obecná psychofyziologie PCH/NPFY ZS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.