Mgr. Zuzana Vaculčíková Sedláčková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633500

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Ústav společenských a humanitních věd

Fakulta zdravotnických věd

Vodární 6

3.09

  • odborný asistent (Katedra psychologie)
  • odborný asistent (Ústav společenských a humanitních věd)

VYBRANÉ PUBLIKACE
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. EEG data and introspective reports from the Libet's experiment replication. Data in Brief. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Ocisková M., Grambal A., Sigmundová Z., Kasalová P., Cakirpaloglu S. Psychosocial aspects of resistance in complex treatment of depressive disorder. Neuroendocrinology Letters. 2015. (ČLÁNEK)
Sedláčková Z., Kamarádová D., Praško Pavlov J., Látalová K., Ocisková M., Cinculová A., Kubínek R., Mainerová B., Ticháčková A., Vrbová K. Treatment adherence and self-stigma in patients with depressive disorder in remission - A cross-sectional study. Neuroendocrinology Letters. 2015. (ČLÁNEK)
Sedláčková Z., Ocisková M., Praško Pavlov J. Depresivní porucha, její léčba a komorbidita s poruchami osobnosti. Postgraduální medicína. 2013. (ČLÁNEK)
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Sedláček M., Ocisková M., Látalová K., Kamarádová D. Komorbidita depresivní poruchy a poruchy osobnosti – účinnost léčby. Česká a slovenská psychiatrie. 2013. (ČLÁNEK)
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019. (KNIHA - CELEK)
Procházka R., Sedláčková Z. Vybrané kapitoly z psychofyziologie. 2015. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kasalová P., Praško Pavlov J., Kantor K., Zatková .., Holubová M., Vaculčíková Sedláčková Z., Šlepecký M., Grambal A. Personality disorder in marriage and partnership - a narrative review. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. 2018.
Grambal A., Praško Pavlov J., Ocisková M., Šlepecký M., Kotianová A., Vaculčíková Sedláčková Z., Zaťková M., Kasalová P., Kamarádová D. Borderline personality disorder and unmet needs. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. 2017.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Látalová K., Vaculčíková Sedláčková Z., Kamarádová D., Sandoval A., Grambal A. F*ck your care if you label me! Borderline personality disorder, stigma, and self-stigma. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2017.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Ocisková M., Kamarádová D., Látalová K. Anankastická porucha osobnosti a komorbidní depresivní porucha. Psychiatrie pro praxi (online). 2016.
Grambal A., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Látalová K., Holubová M., Sedláčková Z., Hrubý R. Quality of life in borderline patients comorbid with anxiety spectrum disorders – a cross- sectional study. Patient Preference and Adherence. 2016.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Ocisková M. Závislá porucha osobnosti a deprese. Psychiatrie pro praxi. 2016.
Kamarádová D., Praško Pavlov J., Látalová K., Ocisková M., Mainerová B., Sedláčková Z., Táborský J. Correlates of insight among patients with obsessive compulsive disorder. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2015.
Sedláčková Z., Ocisková M., Praško Pavlov J. Deprese a paranoidní porucha osobnosti. Psychiatrie pro praxi (online). 2015.
Vyskočilová J., Praško Pavlov J., Možný P., Novotná M., Ocisková M., Sedláčková Z. Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti. Psychiatrie pro praxi (online). 2015.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Cinculová A., Sigmundová Z. Komorbidita hraniční poruchy osobnosti a depresivní poruchy. Psychiatrie pro praxi (online). 2015.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Ocisková M., Kamarádová D., Látalová K. Narcistická porucha osobnosti a deprese. Psychiatrie pro praxi (online). 2015.
Praško Pavlov J., Kamarádová D., Cakirpaloglu S., Talová B., Divéky T., Grambal A., Jelenová D., Kovacsová A., Látalová K., Ocisková M., Sedláčková Z., Sigmundová Z., Šilhán P., Vrbová K., Zapletalová J. Predicting the therapeutic response to intensive psychotherapeutic programs in patients with neurotic spectrum disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2015.
Sedláčková Z., Ocisková M., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A. Suicidalita u poruch osobnosti. Psychiatrie pro praxi. 2015.
Vyskočilová J., Praško Pavlov J., Ocisková M., Sedláčková Z., Možný P. Values and values work in cognitive behavioral therapy. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2015.
Praško Pavlov J., Ocisková M., Vyskočilová J., Sedláčková Z., Možný P. Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie. Psychiatrie pro praxi. 2014.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A., Sigmundová Z., Sedláčková Z. Internalizované stigma a efektivita farmakoterapie a psychoterapie u úzkostných poruch a poruch neurotického spektra. Česká a slovenská psychiatrie. 2014.
Praško Pavlov J., Ocisková M., Kamarádová D., Látalová K., Vrbová K., Sedláčková Z., Jelenová D., Havlíková P., Mainerová B. Kognitivně - behaviorální terapie a dialekticko - behaviorální terapie u suicidních pacientů. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
Ocisková M., Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D. Pokud mě cejchujete, běžte s tou terapií někam! Hraniční porucha osobnosti a stigma. Psychiatrie pro praxi. 2014.
Vrbová K., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Ocisková M., Mainerová B., Jelenová D., Grambal A., Ticháčková A., Sedláčková Z. Schizofrenie a úzkostné poruchy. Postgraduální medicína. 2014.
Ocisková M., Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Černá M., Jelenová D., Kamarádová D., Mainerová B., Látalová K. Stigmatizace u pacientů s obsedantně - kompulzivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. 2014.
Praško Pavlov J., Ocisková M., Kamarádová D., Sedláčková Z., Černá M., Mainerová B., Sandoval A. Bipolar affective disorder and psychoeducation. Neuroendocrinology Letters. 2013.
Látalová K., Praško Pavlov J., Grambal A., Havlíková P., Jelenová D., Mainerová B., Kamarádová D., Ocisková M., Sedláčková Z., Sandoval A. Bipolar disorder and anxiety disorders. Neuroendocrinology Letters. 2013.
Látalová K., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Grambal A., Havlíková P., Jelenová D., Mainerová B., Ocisková M., Sedláčková Z., Sandoval A. Bipolar disorders and sleep problems. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2013.
Vrbová K., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Černá M., Ocisková M., Látalová K., Sedláčková Z. Comorbid anxiety disorders in patients with schizophrenia. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2013.
Látalová K., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Sedláčková Z., Ocisková M. Comorbidity bipolar disorder and personality disorders. Neuroendocrinology Letters. 2013.
Praško Pavlov J., Kamarádová D., Jelenová D., Ocisková M., Sedláčková Z. Development of the internet based psychoeducation for patients with bipolar affective disorder. Neuroendocrinology Letters. 2013.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Černá M., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Sedláčková Z. Obsessive compulsive disorder and stigmatization. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2013.
Látalová K., Ocisková M., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Jelenová D., Sedláčková Z. Self-stigmatization in patients with bipolar disorder. Neuroendocrinology Letters. 2013.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Sedláčková Z. Stigma and self-stigma in patients with anxiety disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2013.
Ocisková M., Sedláčková Z., Praško Pavlov J. Stigmatizace a autostigmatizace u úzkostných poruch. Postgraduální medicína. 2013.
Sedláčková Z., Sedláček M., Ocisková M., Kamarádová D., Látalová K., Praško Pavlov J. The relationship of personality disorders to treatment outcome in depressed patient? two years follow up in retrospective study. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
KNIHA - CELEK
Vaculčíková Sedláčková Z., Praško Pavlov J. Deprese a poruchy osobnosti. 2019.
Vaculčíková Sedláčková Z., Praško Pavlov J. Deprese a poruchy osobnosti. 2019.
Procházka R., Sedláčková Z. Experimentální cvičení z psychofyziologie. 2015.
ABSTRAKT
Praško Pavlov J., Sedláčková Z., Kamarádová D., Kubínek R., Ticháčková A., Látalová K., Vrbová K., Mainerová B. Význam psychosociálních faktorů pro nonadherenci a rezistenci v léčbě deprese. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2016.
Praško Pavlov J., Ocisková M., Kamarádová D., Látalová K., Vrbová K., Sedláčková Z., Jelenová D., Havlíková P., Mainerová B. Cognitive behavioral therapy and dialectical behavioral therapy in suicidal patients. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2015.
Látalová K., Ocisková M., Praško Pavlov J., Sedláčková Z., Kamarádová D. If you label me, go with your therapy somewhere!/Borderline personality disorder and stigma. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2015.
Kubínek R., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A., Ocisková M., Sedláčková Z., Sigmundová Z. Psychosociální aspekty rezistence na farmakoterapii u depresí. Psychiatrie. 2015.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Sedláček M., Ocisková M., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A., Sigmundová Z. Komorbidita depresivní poruchy a poruchy osobnosti- katamnestická retrospektivní studie. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
Kamarádová D., Látalová K., Praško Pavlov J., Grambal A., Ocisková M., Sedláčková Z. Problémy se spoluprácí při užívání psychofarmak u pacientů s BAP a jak je zvládat. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
Grambal A., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Mainerová B., Vrbová K., Ocisková M., Sedláčková Z. Psychoedukace pacienta s BAP, vedení motivačního rozhovoru. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A., Sigmundová Z., Sedláčková Z. Sebestigmatizace u úzkostných a depresivních farmakorezistentních pacientů a její vliv na úspěšnost léčby. Sborník příspěvků. 2014.
Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A., Havlíková P., Sandoval A., Ocisková M., Sedláčková Z. Základy KBT u BAP, základní dovednosti, které mohou pomoci i bez plného výcviku. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
Praško Pavlov J., Jelenová D., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A., Sigmundová Z., Ocisková M., Sedláčková Z. Základy psychoterapie u ADHD v dospělosti,možnosti KBT. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
Grambal A., Praško Pavlov J., Černá M., Havlíková P., Kamarádová D., Ocisková M., Sedláčková Z., Sandoval A., Sigmundová Z., Látalová K. Emotional processing in patients with affective, borderline and dissociative disorders. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Praško Pavlov J., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Ocisková M., Sedláčková Z., Sigmundová Z., Ticháčková A. Farmakoterapie a/nebo psychoterapie - spolu nebo zvlášť. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Sedláčková Z. Fighting stigma of psychiatric disorders in czech republic. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Praško Pavlov J., Vyskočilová J., Černá M., Divéky T., Jelenová D., Kamarádová D., Ocisková M., Sandoval A., Sedláčková Z., Vrbová K. Changing the emotional schemas using writing letters to significant caregivers. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Sedláčková Z., Grambal A., Sigmundová Z., Kamarádová D., Látalová K. Internalizované stigma a efektivita farmakoterapie a psychoterapie u úzkostných poruch. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
Praško Pavlov J., Látalová K., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Mainerová B., Vrbová K., Ocisková M., Sedláčková Z. Internet based psychoeducative CBT program for bipolar patients treated with thymostabilisers. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Sedláčková Z., Sedláček M., Kamarádová D., Praško Pavlov J., Látalová K., Ocisková M. Komorbidita depresivní poruchy a poruchy osobnosti. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J. Osobnost depresivních jedinců v remisi. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2013.
Černá M., Praško Pavlov J., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Ocisková M., Sedláčková Z. Predictors of outcome of complex in-patient therapeutic program for pharmacoresitant obsessive compulsive patients. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Praško Pavlov J., Kamarádová D., Grambal A., Černá M., Jelenová D., Ocisková M., Sedláčková Z., Sigmundová Z. Problémy při léčbě pacientů s úzkostnými poruchami. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
Praško Pavlov J., Látalová K., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Ocisková M., Sedláčková Z., Vrbová K., Vyskočilová J. Psychoeducation for patients with bipolar affective disorder. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Praško Pavlov J., Vyskočilová J., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Ocisková M., Sedláčková Z., Sigmundová Z. Rescripting or the traumatic or distresing stories from childhood in imagination. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Sedláčková Z., Sigmundová Z. Self-stigmatization and treatment outcome of pharmacoresistant patiens with anxiety disorders in complex inpatients treatment program. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Sigmundová Z., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Grambal A., Jelenová D., Ocisková M., Sedláčková Z. Skupinová psychoterapie úzkostných poruch. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
Praško Pavlov J., Grambal A., Kamarádová D., Jelenová D., Černá M., Ocisková M., Sedláčková Z. Terapie zaměřená na schémata u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
Vrbová K., Praško Pavlov J., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Ocisková M., Sedláčková Z. The quality of life of patients suffering from schizophrenia - a camparison with healthy controls. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Praško Pavlov J., Sigmundová Z., Grambal A., Kamarádová D., Jelenová D., Sandoval A., Látalová K., Vrbová K., Černá M., Ocisková M., Sedláčková Z. Therapeutic response to intensive psychotherapeutic programs in patients with anxiety disorders. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists. 2013.
Látalová K., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Grambal A., Sandoval A., Sigmundová Z., Ocisková M., Vrbová K., Jelenová D., Černá M., Sedláčková Z. Varovné příznaky a denní aktivity v psychoedukaci. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
Praško Pavlov J., Látalová K., Kamarádová D., Grambal A., Sandoval A., Sigmundová Z., Ocisková M., Vrbová K., Jelenová D., Černá M., Sedláčková Z. Vyjádřené emoce, sociální dovednosti a psychoedukace u bipolární poruchy. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019.
Vaculčíková Sedláčková Z., Friedlová M. Zvídavost vůči sobě - Škála SCAI-CZ. 2019.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Sedláčková Z., Procházka R. Elektrodiagnostické metody v psychofyziologii. 2015.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Ocisková M., Sedláček M. Poruchy osobnosti u pacientů s rekurentní depresí, vliv na léčbu a kvalitu remise. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Praško Pavlov J., Látalová K., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Mainerová B., Vrbová K., Ocisková M., Sedláčková Z., Vyskočilová J. Interned based psychoeducative CBT program for the bipolar patients treated with thymostabilisers -6 month follow up. 2014.
Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie. 2014.
Ocisková M., Praško Pavlov J., Látalová K., Grambal A., Sigmundová Z., Kamarádová D., Jelenová D., Vrbová K., Mainerová B., Sedláčková Z. Relationship between internalized stigma and treatment efficacy in mixed neurotic spectrum and depressive disorders. 2014.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Kamarádová D., Látalová K., Ocisková M. Depression and personality disorders - treatment findings. 2013.
Sedláčková Z., Sedláček M., Kamarádová D., Praško Pavlov J. Komorbidita depresivní poruchy a poruchy osobnosti - katamnestická studie. 2013.
Sedláčková Z., Praško Pavlov J. Osobnost depresivních jedinců v remisi. 2013.
Kamarádová D., Černá M., Grambal A., Jelenová D., Ocisková M., Praško Pavlov J., Sedláčková Z. Predikce efektu kognitivně behaviorální terapie u farmakorezistentních pacientů se sociální fobií. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.