PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633523

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.24

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Viktorová L., Charvát M. Jak z(a)jistit reliabilitu verzí testů studijních předpokladů? In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Charvát M., Viktorová L. Položková analýza testů studijních předpokladů jako součást zkvalitňování procesu přijímání na vysokou školu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Maierová E., Cakirpaloglu P. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Maierová E., Doležalová K., Hrubý L. Analýza hodnot a smyslu života u klientů kontaktního centra pro uživatele návykových látek. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). 2014.
Čablová L., Štastná L., Charvát M., Maierová E., Endrödiová L., Dolejš M. Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. BMI AND ITS CONNECTION TO EATING DISORDERS AND FAMILY-RELATED FACTORS: RESULTS FROM THE CZECH NATIONALLY REPRESENTATIVE STUDY IN ADOLESCENTS AGED 15 TO 18. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech „Člověk a čas“. 2020.
Považanová B., Lajčiaková P. GENERAČNÉ ROZDIELY V ETICKÝCH HODNOTÁCH. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 "Člověk a čas". 2020.
Rumlerová T., Pechová O. Medicína z Amazonského pralesa a vnímané změny po třech měsících po absolvování diety (psychoterapeutické práce s rostlinami). In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE ,,Člověk a čas". 2020.
Pisklák J., Šmahaj J. OSOBNÍ VÝZNAMNOST LIVE STREAM KARIÉRY. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) Phd Existence 2020 Člověk a čas. 2020.
Banárová K., Čerešník M. PREJAVY RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 10-15 ROKOV VO VZŤAHU K PRIPÚTANIU K RODIČOM. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 "Člověk a čas". 2020.
Kňažek G. RAST LET’S PLAYERA V ČASE: INTERPRETATÍVNA FENOMENOLOGICKÁ ANALÝZA. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Klimšová Z., Obereignerů R. Sebehodnocení u adolescentů v ústavní péči. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020.
Krasniqi E., Cakirpaloglu P. The role of puberty in adolescent development. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Šlesingrová E., Vitásková K. Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD EXISTENCE 2020 „Síla času“ Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T. Vztah mezi šikanou na pracovišti, sebeúctou a hodnocením školního klimatu u ředitelů základních škol. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 - Sborník odborných příspěvků. 2020.
Václavíková L. Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD Existence 2019. Sborník odborných příspěvků. 2019.
Petlach M. In Search of Political Mind Essences. In Maierová E., Dominik T., Dolejš M., Viktorová L. (Eds.) Tělo a mysl. 2019.
Švecová E. Komunikace, sociální dovednosti a jejich vývoj u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na pragmatickou jazykovou rovinu. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence. IX. Cesko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2019.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní charakteristiky jedinců v pedagogické profesi. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Suchá J., Dolejš M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M., Řehan VŘ., Lečbych M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků. 2017.
Sadková T., Dostál D. Can Oral Contraceptives Cause A Decrease In The Accuracy And Speed Of Recognition Of Facial Expressions Of Emotions? False Alarm. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Neusar A. Jak minimalizovat trápení při odborném psaní. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Hosáková K. Negativní symptomy u schizofrenie: Současný pohled na téma. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Kolářová M., Pechová O. Postoje ke smrti v České republice a v Izraeli. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Potřeby, hodnoty a postoje českých učitelů v souvislosti s jejich profesí. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Mošťková Š. Příbuzenská pěstounská péče vykonávaná prarodiči. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2016.
Švecová V., Langer J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Dolejš M., Maierová E., Viktorová L. (Eds.) Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Viktorová L. (Re)searching the criteria of academic success – an undergraduate psychology program example. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2016.
Urbanovská E., Potměšil M., Hanáková A., Tylšarová V., Dokoupilová I., Bu Q., Kmentová S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. 2016.
Dostál D. Měření kreativity: přehled metod v soudobém výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
Říhová A., Vitásková K., Šebková L. Možnosti diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Mošťková Š., Sobotková I. Prarodičovská role očima babiček a dědečků. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
Švecová V. Problematika sluchového postižení z pohledu vysokoškolských studentů speciální pedagogiky. In Maierová E., Franc L., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Směry agrese u dopravních policistů a použití Rosenzweig PFT (C-W) ve výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015: ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Gladyszová E., Pechová O., Dostál D. Sociální desirabilita u výběrového pohovoru. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Hosáková K., Lečbych M. Sociální kognice u pacientů se schiofrenií: využití Tematicko-apercepčního testu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015: ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Fryštacká K. Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy. In Maierová E., Fülepová M. (Eds.) ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Spiritualita a postoje ke smrti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Šmahaj J., Vacková K., Jokl J. Tak akorát? Počet sexuálních partnerů a sexuální chování. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD Existence 2015 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Obereignerů R., Krausová V., Čáp D., Vlačušková K., Reiterová E., Balaban Cakirpaloglu I., Göthová K., Pavlů Š., Daňková K. Vývoj testu sociálního zrání osobnosti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. 2015.
Šebková L., Vitásková K. Afázie jako součást kognitivního deficitu osob po cévní mozkové příhodě. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (DVD). 2014.
Jokl J., Vacková K., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Co je málo a co už je moc? In Maierová E., Procházka R., Skopal O., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2014 - Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2014.
Červinková H., Svoboda P. Diagnostika matematických obtíží pomocí Číselné tabulky. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktrorandy a o doktorandech. 2014.
Vavrysová L., Charvát M., Hutyrová M. DIFERENCIACE ADOLESCENTŮ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍCH PROFILŮ POMOCÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Kupčík O., Skopalová J. Klima třídy na 2. Stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě. In Maierová E., Dolejš M., Skopal O., Franc L. (Eds.) PhD existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy o doktorandech. 2014.
Zielina M., Šmahaj J. Libetovy experimenty a svobodná vůle. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Kundrát J. Live action role playing a rozvoj osobnosti. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Konferenční DVD. 2014.
Vitásková K., Říhová A. Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Viktorová L., Charvát M. Obsahová validita testů studijních předpokladů – Víme, co (ne)měříme? In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Jirmanová E., Pechová O. Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2014.
Li S. Reflection and outlook on basic education for the children with learning disorders Some thoughts from a case about a rural student with LD in the southwest PRC. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Konferenční DVD. 2014.
Šromová E., Šmahaj J. Sebepojetí u intelektově nadaných dětí. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M., Malčík M., Andrej M., Petrůjová T. Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2014.
Švecová V. Žák se sluchovým postižením jako partner. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
MAIEROVÁ E., Nevoralová M., CHARVÁT M., Lenka Š., MIOVSKÝ M. Preventure-současné zkušenosti. In Žitniaková Gurgová B., Vaňová M. (Eds.) AKTUÁLNE OTÁZKY PEDAGOGIKY, PSYCHOLÓGIE A PORADENSTVA VII. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
ABSTRAKT
Maierová E., Charvát M., Miovský M. Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů. AT konference 2013 Sborník abstrakt. 2013.
Myšáková K., Maierová E., Andrlová K. Svépomoc pro hazardní hráče a jejich blízké. AT konference 2013 Sborník abstrakt. 2013.
Maierová E., Andrlová K. Gamblerem na vlastní kůži aneb první pomoc pro ně. AT konference 2012 sborník abstrakt. 2012.
Maierová E., Chovancová F. Nové způsoby práce s hazardními hráči a osobami blízkými. Dokážu TO? Teorie a praxe léčby závislostí Bulletin abstraktů a odborných článků. 2012.
Andrlová K., Maierová E., Licehammerová Š. První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny. PhD existence II česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure - současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In MAIEROVÁ E., HAASE J., DOLEJŠ M. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In MAIEROVÁ E., HAASE J., DOLEJŠ M. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
Charvát M., Maierová E., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M. Selektivní a indikovaná prevence jako v ČR zatím nediferencovaná množina přístupů s velkým potenciálem pro veřejné zdraví- příklad z praxe: metoda Preventure. AT konference 2011 závislosti a veřejné zdraví. 2011.
Endrödiová L., Šťastná L., Charvát M., Maierová E. Preventure - nová metoda krátké intervence pro selektivní primární prevenci. VII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování - Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci - Sborník abstraktů. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Maierová E., Charvát M., Miovský M. Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů. 2013.
Myšáková K., Maierová E., Andrlová K. Svépomoc pro hazardní hráče a jejich blízké. 2013.
Andrlová K., Maierová E., Licehammerová Š. První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny. 2012.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure – současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. 2011.
Maierová E., Andrlová K., Licehammerová Š., Vycpálek J. První pomoc pro patologické hráče. 2011.
Endrödiová L., Šťastná L., Charvát M., Maierová E. Preventure - nová metoda krátké intervence pro selektivní primární prevenci. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Viktorová L., Aigelová E., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Švec J., Komrska Š. PhD existence 11 česko-slovenská konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Jedeme dál. 2021.
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Pipová H., Rumlerová T., Šragová E., Komrska Š., Švec J., Suchá J. PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Člověk a čas. 2020.
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Šragová E., Suchá J., Rumlerová T., Švec J., Komrska Š. PhD existence česko-slovenská psychologická konference nejen o doktorandech a pro doktorandy, Tělo a mysl. 2019.
Viktorová L., Dolejš M., Maierová E., Suchá J., Vavrysová L., Fryštacká K., Krám T., Střelec J., Švec J., Šragová E., Šimečková T. „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“! Aktuální 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“. 2018.
Maierová E., Neusar A., Dolejš M., Šucha M., Suchá J., Vavrysová L., Švec J., Krám T., Střelec J., Šimečková T., Šragová E. XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa. 2018.
Dolejš M., Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Krám T., Švec J., Fryštacká K., Skopalová K., Neusar A. PhD existence 7 "Psychologie v době internetu" Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Dolejš M., Maierová E., Viktorová L., Vavrysová L., Charvát M., Hosáková K., Skopal O., Suchá J., Krám T., Střelec J., Skopalová K., Ambrožová T. PhD existence 6 Výzkum /vs./- praxe česko- slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šucha M., Neusar A., Maierová E., Dolejš M., Klvač J., Kubátová J., Vavrysová L., Suchá J., Skopal O., Červenková B., Böhmová K., Koníčková Š., Franc L. Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům. 2015.
Seitlová K., Maierová E., Velková I., Seitl M., Vrabcová K., Botlíková M., Trtílková J. International week. 2014.
Šucha M., Maierová E., Vávrová Z., Dolejš M., Janečková D. (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích. 2014.
Neusar A., Maierová E., Kolařík M., Šucha M., Dolejš M., Sedláková B., Šrámková L., Vávrová Z., Seitl M. Hranice normality v práci. Co je normální a co ještě/už ne. 2013.
Neusar A., Maierová E. Život na volné noze v Olomouci. 2013.
Dolejš M., Krutilová D., Pončová J., Nováková Hrazdilová B., MOUDRÁ L., Wittmann E., CHARVÁT M., Procházka R., RŮŽIČKA M., Seitl M., Vavrysová L., Maierová E., Skopal O. "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Maierová E. Fuzzy pohled na psychologická data. 2012.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Dolejš M., Maierová E., Lečbych M., CHARVÁT M. TAT a odvozené metody v psychologické diagnostice. 2012.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M., HAASE J. Cogmed trénink pracovní paměti. 2011.
MAIEROVÁ E., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., BENDOVÁ K. Moderní Rorschachovské systémy. 2011.
Haase J., Dolejš M., Charvát M., Maierová E. Neurofeedback a jeho využití v psychologické praxi. 2011.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Bendová K., Fisher E., Dolejš M., Maierová E. Psychology in Project Environments. 2011.
CHARVÁT M., DOLEJŠ M., MAIEROVÁ E., HUTYROVÁ M. Role školy v primární prevenci rizikového chování. 2011.
MAIEROVÁ E., SMÉKALOVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Současnost školní psychologie jako svébytné psychologické disciplíny. 2011.
Maierová E., Smékalová E., Dolejš M. Školská psychologie a školský psycholog na Slovensku. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M. PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Nekonečno v psychologii Bulletin abstraktů. „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“ Nekonečno v psychologii. 2018.
Dolejš M., Maierová E., Bendová K., Charvát M., Neusar A. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
PROJEKT
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
ZPRÁVA
CHARVÁT M., Maierová E., DOLEJŠ M., ANDRLOVÁ K., BOXAN M., GREPL M., HRUBÝ LC., LÍVANSKÝ J., NAVRÁTILOVÁ V., SEDLÁČKOVÁ I. ZHODNOCENÍ STAVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG A MLÁDEŽ OHROŽENOU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRNOVA. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Komunikační dovednosti PCH/DKODO LS 4
Adiktologie 1 PCH/MAD1 LS Se 1
Adiktologie 1 PCH/MAD1 LS 1
Adiktologie 2, nealkoholické drogy PCH/MAD2 ZS 1
Adiktologie 2, nealkoholické drogy PCH/MAD2 ZS Se 1
Adiktologie 1 PCH/AD1N LS 4
Adiktologie 2, nealkoholické drogy PCH/AD2CN ZS 0
Adiktologie 1 PCH/NAD1 LS 4
Adiktologie 2, nealkoholické drogy PCH/NAD2 ZS 4

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.