PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633509

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.04

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
09:00–15:00 3.04 viz https://dostal.vyzkum-psychologie.cz/konzultace.php
VYBRANÉ PUBLIKACE
Thielmann I., Akrami N., Babarović T., Belloch A., Bergh R., Chirumbolo A., Čolović P., De Vries RE., Dostál D., Egorova M., Gnisci A., Heydasch T., Hilbig BE., Hsu K., Izdebski P., Leone L., Bernd M., Međedović J., Nagy J., Parshikova O., Perugini M., Petrović B., Romero E., Sergi I., Shin K., Smederevac S., Šverko I., Szarota P., Szirmák Z., Tatar A., Wakabayashi A., Wasti SA., Záškodná T., Zettler I., Ashton MC., Lee K. The HEXACO-100 across 16 languages: A large-scale test of measurement invariance. JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT. 2020. (ČLÁNEK)
Šucha M., Dostál D., Dominik T. Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. EEG data and introspective reports from the Libet's experiment replication. Data in Brief. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dostál D., Plháková A., Záškodná T. Domain-Specific Creativity in Relation to the Level of Empathy and Systemizing. The Journal of creative behavior. 2017. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Šucha M., Dostál D., Risser R. Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident Analysis and Prevention. 2017. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kupka M., Dostál D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty (online). 2016. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kavková V., Dostál D., Kupka M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2015. (ČLÁNEK)
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Viktorová L., Dominik T., Stanke L., Dostál D. Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. Jemná mechanika a optika. 2020.
Lubasová T., Dostál D. Ovlivňuje osobní zkušenost ženy její hodnocení hormonální antikoncepce? Gynekologie a porodnictví. 2019.
Friedlová M., Lečbych M., Dostál D., Dolejš M., Suchá J., Aschieri F. Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Plháková A., Dostál D., Záškodná T. Hollandova typologie profesních zájmů ve vztahu k doménově specifické kreativitě. Československá psychologie. 2015.
Dostál D., Plháková A., Záškodná T. Rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních a humanitních věd. Československá psychologie. 2014.
Plháková A., Dostál D., Janečková D. Cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě, kvalitě spánku a Cloningerovým dimenzím osobnosti. Česká a slovenská psychiatrie. 2013.
Dostál D., Plháková A. Hierarchie věd a osobnostní rysy jejich představitelů. E-psychologie. 2013.
Janečková D., Plháková A., Dostál D. Kvalita spánku, cirkadiánní preference a zdravý životní styl u vysokoškolských studentů. Praktický lékař. 2013.
DOSTÁL D., PLHÁKOVÁ A. Sociální inteligence a styly osobnosti představitelů exaktních a humanitních věd. Československá psychologie. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sadková T., Dostál D. Can Oral Contraceptives Cause A Decrease In The Accuracy And Speed Of Recognition Of Facial Expressions Of Emotions? False Alarm. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Dostál D. Měření kreativity: přehled metod v soudobém výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
Gladyszová E., Pechová O., Dostál D. Sociální desirabilita u výběrového pohovoru. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Spiritualita a postoje ke smrti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Dostál D., Záškodná T., Plháková A. Doménově specifická kreativita ve vztahu k úrovni empatizace a systemizace. In Blatný M., Jelínek M., Květon P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) Sborník příspěvků 16. ročníku mezinárodní konference. 2014.
Pechová O., Dostál D. Dvě dotazníkové metody k měření narcismu. In Blatný M., Jelínek M., Květoň P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2013. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Plháková A., Jurásková M., Dostál D. Tvořivost ve vztahu ke snění a k propustnosti mentálních hranic. In Blatný M., Jelínek M., Kveton P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) Sborník příspěvků 16. ročníku mezinárodní konference. 2014.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) Phd existence III. - Sborník odborných příspěvků. 2013.
Malůš M., Kupka M., Dostál D., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data. In Slezáčková A., Humpolíček P. (Eds.) 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. 2013.
Janečková D., Dostál D., Plháková A. Vztah mezi cirkadiánními preferencemi a subjektivní kvalitou spánku. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Machů K., PECHOVÁ O., Dostál D. Pět dimenzí postojů ke smrti. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2011.
Dostál D., Plháková A. Obecné osobnostní dimenze jako prediktory vědecké produktivity v humanitních a exaktních vědách. In Fedáková D., Kentoš M. (Eds.) Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2011.
Dostál D., Plháková A. Rozdíly v pěti obecných dimenzích osobnosti mezi představiteli exaktních a humanitních věd. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Dostál D. Pořadí narození a emoční inteligence. In Heller D., Charvát M., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2008: Já & my a oni. 2009.
KNIHA - CELEK
Dostál D., Plháková A. Soudobé teorie a výzkum tvořivosti. 2014.
ABSTRAKT
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Janečková D., Dostál D., Plháková A. Diurnal preferences, quality of sleep and health-impairing behaviors. Česká a slovenská psychiatrie. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Dostál D., MALŮŠ M., KUPKA M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D. Sociální opora a spiritualita - souvislosti s individuální odolností. Kniha abstraktov. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Jirmanová E., Pechová O., Dostál D. Narcissism, machiavellism, and love attidues. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Gladyszová E., Pechová O., Dostál D. The social desirability in the selection interview situation. 2015.
Záškodná T., Dostál D., Plháková A. Šest dimenzí jako alternativní způsob popisu struktury osobnosti. 2014.
Machů K., Dostál D., Pechová O. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. 2013.
Plháková A., Jurásková M., Dostál D. Tvořivost ve vztahu ke snění a k propustnosti mentálních hranic. 2013.
Janečková D., Dostál D., Plháková A. Diurnal preferences, quality of sleep and health-impairing behaviors. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. 2012.
Dostál D., Plháková A. Obecné osobnostní dimenze jako prediktory vědecké produktivity u představitelů humanitních a exaktních věd. 13. ročník mezinárodní konference Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2010.
Malůš M., Dostál D., Kupka M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Mezinárodní odborná konference. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. 2011.
Dostál D., Plháková A. Rozdíly v pěti obecných dimenzích osobnosti mezi představiteli humanitních a exaktních věd. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
PROJEKT
Janečková D., Plháková A., Dostál D. Cirkadiánní preference ve vztahu k depresvitě a poruchám spánku. Filozofický fakulta Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
Kavková V., Taušová J., Malůš M., Dostál D., Válková H. Vliv imaginace v kombinaci s floatingem na změnu motorické dovednosti. Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Statistické metody v psychologii 2 PCH/BSMP2 LS 1
Statistické metody v psychologii 2 PCH/BSMP2 LS Se 2
Statistické metody v psychologii 1 PCH/SMP1B ZS Cv 1
Statistické metody v psychologii 1 PCH/SMP1B ZS 2
Statistické metody v psychologii 1 PCH/SMP1D ZS 4
Statistické metody v psychologii 1 PCH/SMP1D ZS Se 4
Statistické metody v psychologii 2 PCH/SMP2B LS 0
Statistické metody v psychologii 2 PCH/SMP2B LS Cv 0
Vícerozměrné statistické metody PCH/NVSM LS 4
Statistické metody v psychologii 2 PCH/SMP2D LS 0
Statistické metody v psychologii 2 PCH/SMP2D LS Se 0
Kognitivní psychologie PCH/DKP ZS Se 4
Kognitivní psychologie PCH/DKP ZS 4
Psychometrie 1 PCH/PCH1B ZS 1
Psychometrie 1 PCH/PCH1B ZS Cv 2
Psychometrie 1 PCH/PCH1D ZS Se 2
Psychometrie 1 PCH/PCH1D ZS 2
Psychometrie 2 PCH/PCH2B LS 1
Psychometrie 2 PCH/PCH2B LS Cv 2
Psychometrie 2 PCH/PCH2D LS 2
Psychometrie 2 PCH/PCH2D LS Se 2
Statistické metody v psychologii 1 PCH/DSMP1 ZS Se 4
Statistické metody v psychologii 1 PCH/DSMP1 ZS 4
Statistické metody v psychologii 2 PCH/DSMP2 LS Se 4
Statistické metody v psychologii 2 PCH/DSMP2 LS 4
Psychometrika 1 PCH/MPCA1 ZS Se 2
Psychometrika 1 PCH/MPCA1 ZS 1
Psychometrika 2 PCH/MPCA2 LS 1
Psychometrika 2 PCH/MPCA2 LS Se 2
Vícerozměrné statistické metody PCH/VSMCN ZS 0
Basics of Data Analysis for Social Scien PCH/BBDA LS Se 2
Vícerozměrné statistické metody PCH/MVSM LS Se 2
Psychometrika 1 PCH/NPCA1 ZS 2
Psychometrika 1 PCH/NPCA1 ZS Se 2
Psychometrika 2 PCH/NPCA2 LS 2
Psychometrika 2 PCH/NPCA2 LS Se 2
Statistické metody v psychologii 1 PCH/BSMP1 ZS Se 1
Statistické metody v psychologii 1 PCH/BSMP1 ZS 2
Kvantitativní metodol.- pokr.designy PCH/KMDCN LS 4
Kvantitativní metodol.- pokr.designy PCH/KMDCN LS Cv 0