doc. PhDr.Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633500

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.09

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. EEG data and introspective reports from the Libet's experiment replication. Data in Brief. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
Procházka R., Sedláčková Z. Vybrané kapitoly z psychofyziologie. 2015. (KNIHA - CELEK)
Dominik T., Procházka R. Libetův experiment v klinickém kontextu. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Procházka R., Dvořáková K. Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020.
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R., Dominik T. Využití NCR v rámci intervence problémového chování u dítěte s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 2020.
Procházka R., Nešpor K. Emotional Life of People with Addictive Disease. Cognitive Remediation Journal. 2019.
Procházka R., Lečbych M. PROBLEMS IN SPECIFYING ALEXITHYMIA: A REVIEW OF THE EMPIRICAL LITERATURE. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2018.
Šrámková L., Cakirpaloglu P., Procházka R. VNÍMÁNÍ ATRAKTIVITY A VLASTNÍ BODY IMAGE. Psychologie pro praxi. 2016.
Veldová K., Procházka R. Vědomé strategie zvládání tinnitu. Československá psychologie. 2015.
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita v léčbě úzkostných poruch. Psychologie dnes. 2015.
Procházka R., Mahrová G., Laštovica M. Alexithymie a její vztah k osobnostním stylům u lidí závislých na psychoaktivních látkách. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Petrůjová T., Procházka R. Komplexní přístup lékařů k pacientům. PsychoSom. 2014.
Procházka R., Řehan V., Donevska S. Problematika alexithymie a disociace u závislosti na alkoholu. Československá psychologie. 2014.
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch. Československá psychologie. 2014.
Procházka R., Růžička M. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu. Cognitive Remediation Journal. 2013.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie. Možnosti a meze. Arteterapie. 2011.
Procházka R., ŘEHAN V. Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu. Československá psychologie. 2011.
Procházka R. Pochopíš a dokážeš to. e-Pedagogium (online). 2010.
Růžička M., Procházka R. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně behaviorální terapie. e-Pedagogium (print). 2010.
Procházka R., Růžička M. Prvky dramatu v nácvikových technikách Kognitivně Behaviorální Terapie. e-Pedagogium (online). 2010.
Procházka R. Soudobé koncepce alexithymie. E-psychologie. 2009.
Šmahaj J., Procházka R. Upozorňujeme diváky, že následující záběry budou drastické. Psychologie dnes. 2008.
Procházka R., Ježorská Š. Jak (ne)komunikovat. Osobní lékař. 2005.
Procházka R. Komunikace: učitel a žák. Osobní lékař. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hniličková K., Procházka R. PSYCHOFYZIOLOGICKÉ ASPEKTY PROJEKTIVNÍCH METOD. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2018 „Nekonečno v psychologii“ ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH Sborník odborných příspěvků. 2018.
Fryštacká K., Procházka R. PERCEPČNĚ-KOGNITIVNÍ UCHOPENÍ RORSCHACHOVA TESTU V SOUVISLOSTI S PSYCHOFYZIOLOGIÍ. In . (Eds.) PhD Existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Jokl J., Vacková K., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Co je málo a co už je moc? In Maierová E., Procházka R., Skopal O., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2014 - Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2014.
Vavrysová L., Charvát M., Hutyrová M. DIFERENCIACE ADOLESCENTŮ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍCH PROFILŮ POMOCÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Zielina M., Šmahaj J. Libetovy experimenty a svobodná vůle. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Vitásková K., Říhová A. Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Viktorová L., Charvát M. Obsahová validita testů studijních předpokladů – Víme, co (ne)měříme? In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Jirmanová E., Pechová O. Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2014.
Šromová E., Šmahaj J. Sebepojetí u intelektově nadaných dětí. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M., Malčík M., Andrej M., Petrůjová T. Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2014.
Dolejš M. Aktualizace populačních norem pro osobnostní dotazník pro mládež (HSPQ). In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PHD EXISTENCE III česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Procházka R. Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. In Sobotková I. (Eds.) PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012, Prostor v nás a mezi námi ? respekt,. 2013.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) Phd existence III. - Sborník odborných příspěvků. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Procházka R., ŘEHAN V. Disociace u lidí závislých na alkoholu. In Dolejš M. (Eds.) Sborník příspěvků z PhD existence II. 2012.
Šeda P., Wittmannová J. Využití metod měření kvality života při evaluaci následné péče osob závislých na návykových látkách. In Dolejš M., Charvát M., Procházka R., Krutilová D. (Eds.) „Dokážu to?“ Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Procházka R. Alexithymie a strategie zvládání stresu u lidí závislých na alkoholu. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Procházka R. Alexithymie a závislost na alkoholu. In . (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Procházka R. Sociální vyloučení. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca Zborník z konferencie. 2009.
KNIHA - CELEK
Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M. Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. 2016.
Procházka R., Sedláčková Z. Experimentální cvičení z psychofyziologie. 2015.
Procházka R., Šmahaj J., Kolařík M., Lečbych M. Teorie a praxe poradenské psychologie. 2014.
Růžička M., Procházka R., Wittmannová J., Brenza J., Havránková K., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Šteflová Z. "Dokážu to?" Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R., ŠMAHAJ J., Kolařík M. vybrané kapitoly poradenské psychologie. 2012.
Smékalová E., Procházka R. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Procházka R. Kognitivně behaviorální terapie aneb netlač řeku teče sama. In Lečbych M., Friedlová M. (Eds.) Psychoterapeutické směry. Sborník ze seminářů. 2015.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Informační listy pro klienty. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Wittmann E., Procházka R., Růžička M., Gray A. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinule pervitinu. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Moduly terapeuticko-intervenčního programu pro uživatele pervitinu. In Růžička M. (Eds.) Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Procházka R. Neurobiologické aspekty v kontextu užívání. Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Než začneme s metodikou. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Procházka R. Pervitin. Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R. Psychologie oběti nenávistných pochodů. In . (Eds.) Nezvaní hosté. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R. Jak dlouho je dobré čekat? Rychlost pracovního tempa u dětí s PAS. 2020.
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Sedláčková Z., Procházka R. Elektrodiagnostické metody v psychofyziologii. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie. 2014.
Procházka R. Cykly užívání. 2012.
Procházka R., RŮŽIČKA M. KBT v léčbě závislosti na pervitinu. 2012.
Procházka R. Alexithymie a závislost na alkoholu. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Procházka R. Dokážu to? Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu. VI. konference o prevenci a léčbě závislostí na téma: příběhy závislostí. 2010.
Procházka R. Pochopíš a dokážeš to. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
Procházka R., Růžička M. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně-behaviorální terapie. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.
Dolejš M., Krutilová D., Pončová J., Nováková Hrazdilová B., MOUDRÁ L., Wittmann E., CHARVÁT M., Procházka R., RŮŽIČKA M., Seitl M., Vavrysová L., Maierová E., Skopal O. "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
RECENZE
Procházka R. Alexithymie a psychosomatická onemocnění. Československá psychologie. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Procházka R. Sociální vyloučení. 2009.
PROJEKT
Kaláb M., Lečbych M., Marcián P., Hájek R., Lonský V., Procházka R., Kolařík M. Vliv dlouhodobé psychogenní stresové zátěže na rozsah aterosklerotického postižení koronárních tepen. Veřejná soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. 2014.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Klinická praxe 1 PCH/KPR1B ZS Cv 0
Klinická praxe 1 PCH/KPR1B LS Cv 0
Klinická praxe 1 PCH/KPR1D ZS Se 0
Klinická praxe I PCH/KPR1M ZS Cv 0
Klinická praxe I PCH/KPR1N ZS Cv 0
Speciální psychoterapie PCH/NSPT LS 10
Obecná psychoterapie PCH/OPTCN ZS 9
Speciální psychoterapie PCH/SPTCN LS 10
Speciální psychoterapie PCH/SPTM LS 2
Speciální psychoterapie PCH/SPTM LS Cv 2
Klinická psychologie PCH/SZ2 ZS 0
Obecná psychofyziologie PCH/PFYN ZS 0
Obecná psychofyziologie PCH/PFYN ZS Cv 0
Klinická praxe PCH/MKPR ZS Se 0
Klinicko psychologické repetitorium 1 PCH/MKP1 LS Se 1
Klinicko psychologické repetitorium 1 PCH/MKP1 LS 1
Klinicko psychologické repetitorium II PCH/MKP2 ZS Se 1
Klinicko psychologické repetitorium II PCH/MKP2 ZS 1
Obecná psychoterapie PCH/MOPT ZS Se 2
Obecná psychoterapie PCH/MOPT ZS 2
Speciální psychoterapie PCH/MSPT LS Se 2
Speciální psychoterapie PCH/MSPT LS 2
Klinická psychologie PCH/MS1 ZS 0
Klinická praxe PCH/NKPR ZS Se 0
Klinická praxe PCH/BKPR ZS Se 0
Klinicko psychologické repetitorium I PCH/NKP1 LS 4
Klinicko psychologické repetitorium II PCH/NKP2 ZS 4
Obecná psychoterapie PCH/NOPT ZS 9

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DOMINIK FIF Psychologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.