PhDr. Olga Pechová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633515

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.20

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Vávra O., Pechová O., Vávrová S. Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí. Sociální pedagogika. 2017.
Pechová O. Muž, nebo žena? Pohlaví nejasné. Psychologie dnes. 2010.
Plháková A., Pechová O. Základní rysy filosofie Vladimíra Tardyho. Filosofický časopis. 2010.
Pechová O. Diskriminace na základě sexuální orientace. E-psychologie. 2009.
Pechová O. John Money (1921-2006). Konfrontace : Časopis pro psychoterapii. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Pechová O. Diskriminace na základě sexuální orientace. Diskriminace na základě sexuální orientace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rumlerová T., Pechová O. Medicína z Amazonského pralesa a vnímané změny po třech měsících po absolvování diety (psychoterapeutické práce s rostlinami). In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE ,,Člověk a čas". 2020.
Kolářová M., Pechová O. Postoje ke smrti v České republice a v Izraeli. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Gladyszová E., Pechová O., Dostál D. Sociální desirabilita u výběrového pohovoru. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Spiritualita a postoje ke smrti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Pechová O., Dostál D. Dvě dotazníkové metody k měření narcismu. In Blatný M., Jelínek M., Květoň P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2013. 2014.
Jirmanová E., Pechová O. Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2014.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) Phd existence III. - Sborník odborných příspěvků. 2013.
Lišková M., Pechová O. Vztah suicidálního chování a sociální opory. In Neusar A. (Eds.) PhD existence III Sborník odborných výsledků. 2013.
Machů K., PECHOVÁ O., Dostál D. Pět dimenzí postojů ke smrti. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Machů K., Pechová O. Profil postojů ke smrti. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Pechová O. Biologické aspekty sexuální orientace. In . (Eds.) Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference ČASP, o.s. - Sex - o nás, vás i vás. Konference o lidské sexualitě (Ed. Janečková, D., Vonostránský, L.). 2010.
Pechová O. Sexuální orientace a viktimizace ve školách. In . (Eds.) Diskriminace sexuálních menšin (sborník z konference). 2010.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy jako grafolog. In Sarmány-Schuller I., Bratská M. (Eds.) Premeny psychológie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2009.
Plháková A., Pechová O. Vladimír Tardy o inteligenci a matematickém nadání. Psychologické dny 2008. Já & my a oni. (Eds. D. Heller, M. Charvát, I.Sobotková). 2009.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy o vzájemném vztahu mysli a těla. Kognice 2008 (editoři Josef Zelenka a Karel Mls). 2008.
KNIHA - CELEK
PLHÁKOVÁ A., PECHOVÁ O. Život a dílo Vladimíra Tardyho. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Pechová O. Násilí z nenávisti na základě sexuální orientace. In . (Eds.) Zapomenuté oběti: Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR. 2010.
Pechová O., Rajchlová V., Procházka I. Transsexualita a právo. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. 2008.
Pechová O. Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Diskriminace sexuálních minorit v České republice. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Homofobie, heterosexismus, diskriminace sexuálních minorit? Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. LGBT mládež a diskriminace. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Transsexuální lidé v kontaktu s veřejnou správou. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
ABSTRAKT
Plháková A., Pechová O. Vladimír Tardy´ s contributions to the theory of personality. 15th European Conference on Personality. Program and Abstracts (Eds. M. Blatný, M. Hřebíčková, S. Kouřilová, A. Slezáčková, P. Květoň, D. Vobořil). 2010.
Kiliánová H., Brus J., Pechová O. Mentální mapa: výklad, pojetí, možnosti využití. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci: sborník abstraktů. (Eds. Tomáš, M., Vysoudil, M.). 2009.
Pechová O. Lesbické rodiny - třicet let psychologického výzkumu. L. Zikmund (ed.).: Muž, žena a dítě (sborník abstraktů). 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Pechová O. LGBT victims of hate crimes in the Czech Republic. mezinárodní konference Forgotten Victims, 22. 4. - 23. 4. 2010. 2010.
Pechová O. Otevřenost v otázce sexuální orientace. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy jako grafolog. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MACHŮ FIF Psychologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.