PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633593

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.26

odborný asistent

ČLÁNEK
Dolejš M., Kolařík M., Štefek F., Piňos M., Motlová K., Kozáková L. Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují. Diskuze v psychologii. 2019.
Wiselková H., Kolařík M. HODNOCENÍ PRORODINNÉ ATMOSFÉRY MEZI MLADÝMI VĚŘÍCÍMI. E-psychologie. 2018.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Luca M., Markovic D., Lečbych M., Kolařík M. CLINICAL SUPERVISORS’ VIEWS ON FACILITATIVE CONDITIONS IN THE HANDLING OF SEXUAL ATTRACTION IN THE SUPERVISION OF THERAPISTS. Journal of Psychotherapy and Counselling Psychology Reflections. 2017.
Kolařík M., Lečbych M., Luca M., Markovic D., Fülepová M. How Czech supervisors engage in the supervisory process on sexual attraction and strategies used to supervise sexual attraction in the work of supervisees. Polish Journal of Applied Psychology. 2016.
Palová K., Kolařík M. Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Paidagogos. 2015.
Kolařík M. Potřebujeme poradenství? Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2015.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii z pohledu supervizorů. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2015.
Kolařík M., Rödlová D. Současný stav poznání fenoménu důvěry v psychologickém výzkumu. Československá psychologie. 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Motlová K., Piňos M., Štefek F., Licková B. Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Lavičková M., Kolařík M. Odpuštění v kontextu psychoterapie. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kolařík M. Standardy skupin interakčního psychologického výcviku na VŠ v České republice. Standardy skupin interakčního psychologického výcviku na VŠ v České republice. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kukla V., Kolařík M. Představení Čtyřkomponentové teorie lásky. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Cesko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Hájková R., Kolařík M. Homoparentalita z pohledu gay-lesbické komunity. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. 2016.
Hájková R., Kolařík M. Homoparentalita z pohledu gay-lesbické komunity. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. 2016.
Kolařík M. Rodinné poradenství - výstup z workshopu. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Psychoterapeutické směry. 2015.
Kolařík M. Smrt a umírání v kontextu práce s rodinou. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Sympozium rodinné terapie - Sborník příspěvku z konference. 2015.
Sedláková B., Kolařík M. TERAPEUTICKÝ TANEC JAKO CESTA KE SNIŽOVÁNÍ ÚZKOSTI A DEPRESE. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků. 2015.
Stupavská E., Kolařík M. Hyperprotektivita v rodině. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XII. národní knoference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Stupavská E., Kolařík M. Hyperprotektivita v rodině. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XII. národní knoference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků v XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků v XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Sobotková I., Očenášková V. Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví. In Kolařík M. (Eds.) Současné podoby partnerského a rodinného soužití. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Sborník příspěvků. 2014.
Kolařík M., Sedláková B. SKUPINY TERAPEUTICKÉHO TANCE V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ – SUBJEKTIVNÍ POHLED ÚČASTNÍKŮ. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013.
Sedláková B., Kolařík M. Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
KOLAŘÍK M. Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (Eds. D. Heller, P. Michálek). 2011.
Kolařík M. Sexualita a my. In . (Eds.) Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference ČASP, o.s. - Sex - o nás, vás i vás. Konference o lidské sexualitě. Eds. Janečková, D., Vonostránský, L. 2010.
Kolařík M. Interakční psychologický výcvik jako nezbytná součást výuky psychologie. In . (Eds.) Psychologické dny 2008. Já, my a oni. 2009.
Kolařík M. Jak vést třídu. Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů (Ed. M. Kolařík). 2007.
Kolařík M. Sexualita jako součást lidského života. In . (Eds.) Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění "Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování na školách". 2007.
KNIHA - CELEK
Procházka R., Šmahaj J., Kolařík M., Lečbych M. Teorie a praxe poradenské psychologie. 2014.
Procházka R., ŠMAHAJ J., Kolařík M. vybrané kapitoly poradenské psychologie. 2012.
Kolařík M. Interakční psychologický výcvik. Interakční psychologický výcvik. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Neusar A., Kolařík M. Co očekávat a na co se připravit. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Kolařík M. Začínající učitel sebezkušenostního výcviku. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Specializovaná veřejná databáze
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Sedláková B., Kolařík M., Hochman T. Procesová práce se symptomy a její využití v psychosomatice. 2017.
Kolařík M., Hájková R. Homosexualita z pohledu homosexuálů. 2016.
Stupavská E., Kolařík M. Hyperprotektivita v rodině. 2014.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". 2014.
Kolařík M., Dolejš M., Štefek F., Motlová K., Piňos M., Licková B. Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě. 2014.
Kolařík M., Mohaupt Z. Metodika vztahového poradenství. 2012.
Sedláková B., Kolařík M. Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? 2012.
Kolařík M., Mohaupt Z. Historie a výstupy pracovní skupiny pro metodiku manželského a rodinného poradenství. X. konference o manželském a rodinném poradenství Rodina pohledem dítěte. 2010.
Kolařík M. Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Kolařík M. Sexualita a my. VI. Celostátní konference ČASP o.s. na téma SEX..o nás, vás i vás - konference o lidské sexualitě. 2009.
Kolařík M. Adaptační pobyty - preventivní aktivita? Konference primární prevence rizikového chování - Střetávání racionality a ideologie. 2007.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci. 2006.
Dolejš M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". 2006.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". Konference o primární prevenci Měřín. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Dostálová Š., Kozoňová J., Rataj P., Skokanová D. XIII .národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. 2016.
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Kozoňová J., Mitášová D., Rataj P., Skokanová D., Uherčíková K., Skokanová E., Stupavská E., Palová K. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství - Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Neusar A., Maierová E., Kolařík M., Šucha M., Dolejš M., Sedláková B., Šrámková L., Vávrová Z., Seitl M. Hranice normality v práci. Co je normální a co ještě/už ne. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Smékalová E., Kolařík M., Lemrová S., Šejdová Z., Šimková L., Augustinová K. Modely práce školních psychologů. Univerzita Palackého v olomouci. 2014.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii a její souvislosti. 2014.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii a její souvislosti. 2014.
Kaláb M., Lečbych M., Marcián P., Hájek R., Lonský V., Procházka R., Kolařík M. Vliv dlouhodobé psychogenní stresové zátěže na rozsah aterosklerotického postižení koronárních tepen. Veřejná soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. 2014.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
ZPRÁVA
Šucha M., Vtípil Z., Kolařík M., Bulíček J., Daněk J. Posouzení pracovišť řízení provozu. 2014.
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.