doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+420 585 633 512, +420 777 597 665

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.18

Docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 14:30–15:30 3.18
středa 09:30–10:30 3.18
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šucha M., Dostál D., Dominik T. Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019. (ČLÁNEK)
Šucha M., Dostál D., Risser R. Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident Analysis and Prevention. 2017. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Němcová A., Svozilová V., Bucsuházy K., Smíšek R., Mézl M., Hesko B., Belák M., Bilík M., Maxera P., Seitl M., Dominik T., Semela M., Šucha M., Kolář R. Multimodal features for detection of driver stress and fatigue: review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. 2020.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Can an Experience with No Car Use Change Future Mode Choice Behavior? Sustainability. 2019.
Del Valle C., Šucha M. Effects of alcohol and perceived controllability in optimistic offender drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 2019.
Viktorová L., Šucha M. Drivers’ acceptance of advanced driver assistance systems – What to consider? International Journal for Traffic and Transport Engineering. 2018.
Neusarová J., Šucha M., Dominik T. Evaluace dopadu dopravně-preventivního projektu „Dožij se dvaceti“. Psychologie a její kontexty (online). 2018.
Herle M., Šucha M., Pereira Da Silva F. Kurse zur Wiederherstellung der Fahreignung – was ist los in Europa? Psychologie in Österreich. 2018.
Viktorová L., Šucha M. Learning about advanced driver assistance systems – The case of ACC and FCW in a sample of Czech drivers. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2018.
Šucha M., Hruban I., Drdla P., Bulíček J., Vtípil Z. Dopravně-psychologické posouzení psychické zátěže výpravčích a traťových dispečerů. Vědeckotechnický sborník ČD. 2017.
Šucha M., Herle M., Pereira da Silva F. Driver Offender Courses in Selected European Countries. Transactions on Transport Sciences. 2017.
Šucha M. HOW-TO-INFLUENCE-BEHAVIOUR MODEL AND SPEED CHOICE. International Journal for Traffic and Transport Engineering. 2017.
Šucha M., Šťastná L., Zámečník P. Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2017.
Šucha M. Starší řidiči, mobilita a bezpečnost. Geriatrie a gerontologie. 2017.
Plíhal J., Šucha M. SYSTÉMY ASISTOVANÉHO PARKOVÁNÍ. Perner`s Contacts. 2017.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide. The Open Psychology Journal. 2016.
Šucha M., Černochová D. Driver personality as a valid predictor of risky driving. Transportation Research Procedia. 2016.
Šucha M., Šrámková L., Zámečník P., Černochová D., Rehnová V. Řidiči podstupující dopravněpsychologické vyšetření v ČR. Psychologie pro praxi. 2016.
Šucha M., Šťastná L. Chování účastníkù dopravního provozu pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2015.
Šucha M., Böhmová K., Hrbáčová A. Udržitelná a sociálně odpovědná doprava v kontextu univerzitního města. Dopravní inženýrství. 2015.
Bulíček J., Brožová P., Hruban I., Šucha M. Interakce cyklistů a chodců ve společném prostoru ve městě Pardubice. Psychologie a její kontexty. 2014.
Šucha M., Šrámková L., Risser R. The Manchester Driver Behaviour Questionnaire: self-reports of aberrant behaviour among Czech drivers. European Transport Research Review. 2014.
Plíhal J., Šucha M. Varovné systémy řidiče. Dopravní inženýrství. 2014.
Šucha M. Vision Zero from the Perspective of Traffic Psychology. Transactions on Transport Sciences. 2014.
Zámečník P., Kuřečková V., Böhmová K., Šucha M. Výuka první pomoci v autoškolách – zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potenciálem? Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Šucha M. What Does It Mean to Be a Driver and What Does It Mean to Own a Car? International Journal of Traffic and Transportation Engineering. 2014.
ŠUCHA M. Jste typ pro byznys nebo pro neziskovou sféru? Psychologie dnes. 2011.
Šucha M., Seitl M. The Role of Personality Qualities in Driving. Transactions on Transport Sciences. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Psychologie pro praxi. 2011.
Šucha M., Machovcová K., Tahová I. Podpora rovných příležitostí mezi českými zaměstnavateli. Andragogika. 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šucha M. Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí. Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Lenik P., Šucha M. Finding the way at Kraków Główny railway station: Directional signs solving confusion in eye tracker study. Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019. 2019.
Ambros J., Viktorová L., Turek R., Šucha M. How do we perceive traffic risk? Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering. 2016.
Šucha M. DRIVER`S AND PEDESTRIAN`S INTERACTION AT ZEBRA CROSSINGS IN URBAN SETTINGS. In Zanne M. (Eds.) ICTS 2015 17. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti - conference proceedings. 2015.
Zámečník P., Šucha M., Řezáč P., Böhmová K. Attitude Towards Electric Vehicles in the Czech Republic. In Stanton N. (Eds.) Advances in Human Aspects of Transportation 2014. 2014.
Šucha M. Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings. In . (Eds.) Fit to drive 8th International Traffic Expert Congress Warsaw 2014. 2014.
Šucha M., Šrámková L., DeVol D. TPI: Traffic Psychology International on a common European curriculum for postgraduate education in traffic psychology. In Risser R. (Eds.) Fit to Drive 7 - Proceeedings. 2013.
Nakládalová P. Využití metody SEIQoL v problematice vzdělávání žáků-cizinců na primární škole. In Šucha M., Charvát M., Řehan V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2012.
ŠUCHA M. HRA A SVOBODA V PRÁCI. In BENDOVÁ K. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
STOLINSKÁ D. Kvalitativní interpretace kvantitativního výzkumu interakce učitel-žák na primární škole. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
LEČBYCH M. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA OSOB S MENTÁLNÍ RETARDACÍ K JEJICH UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE. In ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Šucha M., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? In Bendová K. (Eds.) Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Šucha M., Šťastná L. Efektivita měření přítomnosti alkoholu u řidičů dechovou zkouškou při silničních kontrolách. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Šucha M., Réhnová V. Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. In . (Eds.) Psychologické dny 2008: Já, my a oni. 2009.
Šucha M. Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Šucha M. Potřeby propuštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Lečbych M. Psychologické aspekty podporovaného zaměstnávání, aneb kvalitativní výzkum a osoby s mentální retardací. In Řehan V., Šucha M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2007.
Šucha M. Výzkum potřeb zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. v kontextu restrukturalizace společnosti. In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2006.
Šucha M. Prvotné skúsenosti s elektronickým hodnotením kvality výučby študentmi na UP. In . (Eds.) Hodnocení kvality vysokých škol - sborník. 2005.
Šucha M. 1. mezinárodní letní škola na téma evaluace vysokoškolského vzdělání. In . (Eds.) 1. mezinárodní letní škola na téma evaluace vysokoškolského vzdělávání - sborník. 2004.
Šucha M. Povedomie a postoje európskych študentov psychológie k projektu európskeho diplomu v psychológii. In . (Eds.) Práca a jej kontexty - zborník z konferencie Psychologické dni 2003. 2003.
KNIHA - CELEK
Risser R., Šucha M. Psychological perspectives on walking. 2020.
Šucha M., Kluppels L., Risser R., DeVol D., Herle M. Selected Topics on Psychology and Traffic Safety. 2020.
Šucha M., Vlčková I., Černochová D., Zámečník P., Rehnová V. Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie. 2016.
Šucha M., Černochová D., Rehnová V., Šrámková L., Zámečník P. Metody pro dopravněpsychologické vyšetření. 2015.
Šrámková L., Šucha M., Obereignerů R., Böhmová K., Walter M., Eliášek L. Rozhovor, pozorvání a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření. In Šrámková L., Šucha M. (Eds.) 2015.
Šrámková L., Šucha M., Obereignerů R., Böhmová K., Walter M., Eliášek L. Rozhovor, pozorvání a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření. In Šrámková L., Šucha M. (Eds.) 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Pashkevich A., Bairamov E., Kłos MJ., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Katowice Railway Station: An Eye Tracking Experiment. In Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O. (Eds.) Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2020. Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS, volume 195). 2021.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Kraków Główny Railway Station: A Detail of Confusion Points in Eye Tracker Experiment. In Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O. (Eds.) Lecture Notes in Networks and Systems. 2020.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Kraków Główny Railway Station: Preliminary Eye Tracker Experiment. In Sierpiński G. (Eds.) Smart and Green Solutions for Transport Systems, Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1091). 2020.
Zámečník P., Šucha M. Users’ decision to buy HEV and EV – results from the Czech Republic. NVH analysis Techniques for Design and Optimalization of Hybrid and Electric vehicles. 2016.
Šucha M., Seitl M., Černochová D. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M., Hruška P. Možnosti a meze využití koučinku v procesu mediace. Mediace a možnosti využití. 2013.
Šucha M., Seitl M. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M. Řidič s anamnézou závislosti na návykových látkách. Dopravný psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M. Komunikace jako pracovní nástroj. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Leadership. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Osobnost a motivace vedoucího týmu. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Týmová spolupráce. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Šucha M. Vedení projektového týmu. Základy projektového řízení. 2012.
Orel M., Facová V. Agrese v nás a mezi námi - medicínsko-psychologický pohled. In Šucha M. (Eds.) Agresivita na cestách. 2009.
ABSTRAKT
Šucha M. Alcolock jako účinný nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu v ČR – sci-fi nebo blízká budoucnost. Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Šucha M., Bendová K., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Dolejš M., Miovský M., Vacek J., Lepík F. Školní dotazníková studie o návykových látkách a dalších formách rizikového chování. In Šucha M. (Eds.) Vzdělávání a profesionalita v promární prevenci (Ed. M. Šucha). 2010.
Dolejš M., Miovský M., Šucha M. Evaluace preventivního programu "Domluvme se" (první a druhá etapa). Kvalitativní přístup pro praxi - sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2009.
Šucha M. Osobnostný profil, motivácia a motivačné typy u pracovníkov ziskových a neziskových organizácií - komparačná štúdia. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Kniha abstrakt. 2007.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L., Plíhal J., Mazalová R., Risser R., Vtípil Z. Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech. 2017.
Šucha M., Rehnová V., Šrámková L., Černochová D., Zámečník P. METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ PSYCHICKÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015. 2015.
Zaoral A., Seitl M., Šucha M., Zámečník P., Havlíčková D., Horáková M., Lehnerová J., Žížalová I. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Šucha M., Risser R., Viktorová L. Mobilita a volba dopravního módu v době koronaviru. 2020.
Šucha M. Cestou k sobě. 2019.
Risser R., Šucha M. Enhance Walking. 2019.
Ambros J., Turek R., Šragová E., Šucha M. How fast would you (or should you) drive here? 2019.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Car use: motives and habits. 2018.
Šucha M. City Changer 5. 2017.
Neusar A., Koníčková Š., Šucha M. Find and promote your potential. 2015.
Šucha M. Three crossings study. 2015.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření. 2014.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015. 2014.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření. 2014.
Šťastná L., Šucha M., Zámečník P. Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. 2014.
Bulíček J., Brožová P., Šucha M., Janečková D. Člověk v dopravních provozu. 2013.
Šucha M., Šrámková L., Walter M., Eliášek L., Obereignerů R., Böhmová K. Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. 2013.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v ČR. 2013.
Šucha M. Vize 0. 2012.
Šucha M. Alcolock. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? 2011.
Šucha M., Šťastná L. Efektivita měření přítomnosti alkoholu u řidičů dechovou zkouškou při silničních kontrolách. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šťastná L., Šucha M. Effectiveness of alcohol-oriented road safety measures in selected EU countries. International Council on Alcohol and Drugs Traffic Safety 2010 Conference. 2010.
Šucha M., Šťastná L. Effectiveness of breath testing of drivers for alcohol at road checks. International Council on Alcohol and Drugs Traffic Safety 2010 Conference. 2010.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Dolejš M., Šucha M., Miovský M. Evaluace preventivního programu Domluvme se (první a druhá etapa). VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní přístup pro praxi. 2009.
Charvát M., Šťastná L., Šucha M. Převod metodiky PREventure do českého prostředí. 2009.
Šucha M. ShLOW! (Show Me How Slow). ShLOW! (Show Me How Slow). 2009.
Šucha M., Rehnová V. Budeme ří dit v roce 2010 bezpečněji? Odborný seminář "Šport a drogy". 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Viktorová L., Šucha M., Lysek J. Publikování v Q1 – výsledky a publikační strategie. 2021.
Maierová E., Neusar A., Dolejš M., Šucha M., Suchá J., Vavrysová L., Švec J., Krám T., Střelec J., Šimečková T., Šragová E. XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa. 2018.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Brno). 2017.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Olomouc). 2017.
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šucha M., Neusar A., Maierová E., Dolejš M., Klvač J., Kubátová J., Vavrysová L., Suchá J., Skopal O., Červenková B., Böhmová K., Koníčková Š., Franc L. Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům. 2015.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Šucha M., Maierová E., Vávrová Z., Dolejš M., Janečková D. (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
Neusar A., Maierová E., Kolařík M., Šucha M., Dolejš M., Sedláková B., Šrámková L., Vávrová Z., Seitl M. Hranice normality v práci. Co je normální a co ještě/už ne. 2013.
Neusar A., Dolejš M., Vavrysová L., Seitl M., Šucha M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.
Šucha M., Dolejš M. II. dopravně-psychologický seminář. 2012.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Šucha M., Dolejš M. Seminář Dopravní psychologie 2012. 2012.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Šucha M. Psychologie práce a organizace v ČR. In Chýlová H., Lukeš M. (Eds.) 2012.
ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII (Eds. Šucha, M., Charvát, M., Řehan. V.). 2009.
ŠUCHA M., CHARVÁT M. Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. In . (Eds.) Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2009.
ŘEHAN V., ŠUCHA M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Seitlová K., Šucha M., Nechvílová S., Štefánek R. Projektové řízení pro začátečníky. Projektové řízení pro začátečníky. 2012.
SOFTWARE
Růžička O., Mazalová R., Hamerníková V., Viktorová L., Šucha M. ADAS - Asistenční systémy pro řidiče. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šucha M. Decomobil. 2012.
Šucha M., Seitl M., Zaoral A., Lehnerová J. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šucha M., Šťastná L. Psychologie cest k bezpečnější dopravě. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Brion M., Meunier J., Tsapi A., Vissers J., Šucha M., Drimlová E., Kluppels L. Educational and therapeutic approaches as responses to traffic offences. 2019.
PROJEKT
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., ŠUCHA M. Rozvoj aplikačního potenciálu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
ZPRÁVA
Fontaine L., Bertrand D., Gaivoto C., Inturri G., Millot M., Morley R., Novales M., Chroeter R., Šucha M., Teixeira M., Walmsley D., Yezbek J., Young T. Operation and safety of tramways in interaction with public space: Analysis and Outcomes. 2015.
Margit H., Šucha M., Pereira da Silva F., Wagner T. Performance Tests in Driver Assessment. 2015.
Šucha M., Vtípil Z., Kolařík M., Bulíček J., Daněk J. Posouzení pracovišť řízení provozu. 2014.
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Seitl M., Šucha M. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. 2010.
Rehnová V., Šucha M., Kotál R., Weinberger J., Zaoral A., Hamerníková V., Katolická M., Zámeník P. Závěrečná zpráva z řešení projektu Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. Závěrečná zpráva z řešení projektu Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Koučink PCH/KOUCM ZS 1
Koučink PCH/KOUCM ZS Cv 1
Úvod do studia psychologie PCH/BUSTP ZS 2
Obhajoba diplomové práce PCH/ODPM ZS 0
Sociální psychologie práce PCH/SPPN ZS 0
Psychologie práce PCH/DPPR LS 4
Psychologie práce PCH/DPPR LS Se 4
Obhajoba diplomové práce PCH/MADP ZS 0
Dopravní psychologie PCH/MDPS ZS 1
Dopravní psychologie PCH/MDPS ZS Se 1
Ekonomická psychologie PCH/MEPSY LS 1
Ekonomická psychologie PCH/MEPSY LS Se 1
Dopravní psychologie 1 PCH/DP1M ZS Cv 1
Dopravní psychologie 1 PCH/DP1M ZS 1
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/MKMD ZS Se 0
Koučink PCH/MKOUC ZS Se 1
Koučink PCH/MKOUC ZS 1
Praxe v psychologii práce a organizace PCH/MPPPO LS Se 0
Psychologie práce PCH/PPRB LS Cv 1
Psychologie práce PCH/PPRB LS 1
Psychologie práce PCH/PPRD LS 4
Psychologie práce PCH/PPRD LS Se 4
Dopravní psychologie PCH/NDPS ZS 4
Praxe v psychologii práce PCH/BPPP LS Se 0
Psychologie práce PCH/BPPR LS Se 1
Psychologie práce PCH/BPPR LS 1
Praxe v psychologii práce a organizace PCH/NPPPO LS Se 0
Zahraniční stáž (min. 30 dní) PCH/91CZZ ZS Se 0
Zahraniční stáž (min. 30 dní) PCH/91CZZ ZS 0
Zahraniční stáž (min. 30 dní) PCH/91CZZ LS 0
Human factors in traffic PCH/BHFT ZS 4
Human factors in traffic PCH/BHFT LS 2
Lektorské dovednosti a didaktika PCH/94LD ZS Se 0
Lektorské dovednosti a didaktika PCH/94LD ZS 0
Lektorské dovednosti a didaktika PCH/94LD LS 0
Lektorské dovednosti a didaktika PCH/94LD LS Se 0
Vybrané otázky psychologie PCH/94PS ZS Se 0
Vybrané otázky psychologie PCH/94PS ZS 0
Vedení kvalifikačních prací PCH/94VP LS 0
Oponování kvalifikačních prací PCH/94OP LS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ FIF Psychologie 2018
ZÁMEČNÍK FIF Psychologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.