Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633515, 584411829, 733571582

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.20

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Ocisková M., Praško Pavlov J., Kupka M. Positive Self-Relation Scale – development and psychometric properties. Psychology Research and Behavior Management. 2019. (ČLÁNEK)
Ocisková M., Praško Pavlov J., Kupka M., Maráčková M., Látalová K., Cinculová A., Grambal A., Kasalová P., Krnáčová B., Kubínek R., Sigmundová Z., Ticháčková A., Vrbová K. Psychometric evaluation of the Czech Beck Depression Inventory-II in a sample of depressed patients and healthy controls. Neuroendocrinology Letters. 2017. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kupka M., Dostál D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty (online). 2016. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kavková V., Dostál D., Kupka M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2015. (ČLÁNEK)
Ďurašková G., Hampl R., Štěpán J., Kupka M. Vliv psychické odolnosti ženy na úspěšnost prvního IVF/ICSI. Česká gynekologie. 2014. (ČLÁNEK)
Kupka M., Malůš M., Řehan V., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012. (ČLÁNEK)
Kupka M., Řehan V. Salutoprotektivní činitelé u zaměstnankyň hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných. Československá psychologie. 2008. (ČLÁNEK)
Kupka M., Charvát M., Malůš M. Terapie tmou: Katemnestická studie. In Čermák I., Smékal V., Paulík K. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Kupka M. Psychosociální aspekty paliativní péče. In Řehan V., Bendová M. (Eds.) 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Šťastná M., Kupka M. Potřeby pacientů v adolescenci a mladé dospělosti se spondylolistézou. Psychologie a její kontexty. 2019.
Kupka M. Epidemie obezity. Rodina a škola. 2011.
Kupka M. Jak si představujete dobrou smrt? Psychologie dnes. 2008.
Kupka M. Odraz myšlenek postmoderní doby v současné psychoterapii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kupka M. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. In Řehan V. (Eds.) 2005.
Kupka M. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. MY FIRST WEEK IN DARKNESS - CHAMBER REST EXPERIENCE. In McGreevy M., Rita R. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Kupka M., Malůš M. Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Malůš M., Kupka M., Dostál D., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data. In Slezáčková A., Humpolíček P. (Eds.) 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. 2013.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. TECHNIKA OMEZENÉ ZEVNÍ STIMULACE (REST): VÝPOVĚDI ZE TMY. In Neusar A. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality. 2013.
Kupka M., Malůš M. TECHNIKA OMEZENÉ ZEVNÍ STIMULACE: ZÁKLADNÍ ATRIBUTY OSOBNÍ ZKUŠENOSTI. In Neusar A. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality. 2013.
Kupka M., Malůš M. Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M. TERAPEUTICKÉ A RŮSTOVÉ MOŽNOSTI SOCIÁLNÍ IZOLACE V KONTEXTU EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY. In Dolejš M. (Eds.) PhD existence II česko - slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
KUPKA M. ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ – TYPOLOGIE, DIAGNOSTIKA A LÉČBA V KONTEXTU VZDĚLÁVÁNÍ. In Kozák A. (Eds.) Sapere Aude: Vzdělávání a dnešní společnost. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M. RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE/THERAPY (REST) – ZA HRANICEMI KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI. In Redný S. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2011.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., ŘEHAN V. RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION THERAPY - MOC TMY. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
KUPKA M., MALŮŠ M. Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique. In Redný S. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2011.
Kupka M. The development of emotional and social skills of students on the primary school. In Schimmer D., Súrová E. (Eds.) Sapere Aude 2011, Evropské a české vzdělávání. 2011.
Kupka M. Odraz myšlenek postmoderní doby v současné psychoterapii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
KNIHA - CELEK
Kupka M. Pedagogická komunita ? alternativní pojetí třídnických hodin. Pedagogická komunita ? alternativní pojetí třídnických hodin. 2008.
Kupka M. Diagnostika a řešení šikany. Diagnostika a řešení šikany. 2007.
Kupka M. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. 2007.
ABSTRAKT
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. SAMOTA A JEJÍ MÍSTO V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI. Sborník abstraktů. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Kupka M. Vliv metod omezené zevní stimulace na variabilitu srdeční frekvence. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2014.
Malůš M., Kupka M. Můj první týden ve tmě. Bulletin abstraktů. 2013.
Malůš M., Kupka M. Technika omezené zevní stimulace (REST): kvalitativní data. Bulletin abstraktů. 2013.
Malůš M., Kupka M. Výzkum terapie tmou - aktuální stav výzkumu. Bulletin abstraktů. 2013.
Urbiš A., MALŮŠ M., KUPKA M. Dva roky terapie tmou na pracovišti v BRC Čeladná. Bulletin abstraktů. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M. REST - průběžná zpráva z výzkumu tzv. Bulletin abstraktů. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M. Konfrontace s existenciální osamělostí: Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace. Kniha abstraktov: 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. 2011.
KUPKA M., MALŮŠ M. Netradiční možnosti psychohygieny. sborník. 2011.
MALŮŠ M., KUPKA M. Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted Environmental Stimulation Technique. Kniha abstraktov: 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. 2011.
Dostál D., MALŮŠ M., KUPKA M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D. Sociální opora a spiritualita - souvislosti s individuální odolností. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M. Syndrom vyhoření. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2009.
KUPKA M. Historické souvislosti současného postoje k umírajícím a jejich potřebám. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2008.
KUPKA M. Způsob zvládání životních těžkostí - salutoprotektivní činitelé na straně osobnosti a prostředí. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Malůš M., Kupka M., Kavková V. MY FIRST WEEK IN DARKNESS - CHAMBER REST EXPERIENCE. 2014.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. SAMOTA A JEJÍ MÍSTO V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Kupka M. Vliv metod omezené zevní stimulace na variabilitu srdeční frekvence. 2014.
Malůš M., Kupka M. Můj první týden ve tmě. 2013.
Urbiš A., MALŮŠ M., KUPKA M. Dva roky terapie tmou na pracovišti v BRC Čeladná. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. 2012.
Malůš M., Kupka M., Kavková V., Řehan V. Restricted Environmental Stimulation Therapy - Moc tmy. 2011.
Malůš M., Dostál D., Kupka M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Mezinárodní odborná konference. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
KUPKA M., MALŮŠ M. Netradiční možnosti psychohygieny, osobního růstu a sebepoznání. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 5. mezinárodního seminář: Současnost a perspektiva sociální péče v 21. století. 2011.
KUPKA M. Syndrom vyhoření: Možnosti prevence a terapie. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 4. mezinárodního seminář: Současnost a perspektiva sociální péče v 21. století. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.