MUDr.PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633511, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.19

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 07:15–08:45 3.19 Po dopředné dohodě lze i jiný čas.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Orel M. A co řeknete teď, doktore? In Tavel P. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Heřman M., Koranda P., Šimonek J., Palátová Volková L. Psychopatologie. Nauka o nemoci duše. 2016. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Na Freuda já nemám čas, doktore. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Nervové buňky a jejich svět. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Kaláb M., Facová V. Somatopatologie - nauka o nemoci těla. 2014. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Heřman M., Kaláb M., Koranda P., Facová V., Šimonek J. Psychopatologie. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Orel M. To nejlepší a nejhorší v nás... Psychologie dnes. 2020.
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Malůš M., Fac O. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle věku a pohlaví. Psychologie a její kontexty. 2015.
Orel M. Schizoidní a histrionská porucha osobnosti. Psychologie dnes. 2015.
Orel M. Delirium. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Demence. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Disociativní fuga: cestuji a nevím kam. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Narcisové mezi námi. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Obsese - Melvin, Sheldon a ti druzí. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Paranoidní osobnost. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Schizofrenie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Trichotillomanie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Zoofilie. Láska za hranicí... Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Jak funguje lidský mozek. Psychologie dnes. 2013.
Orel M., Facová V. Láska vyhořelá? Proč už to není jako dřív? Psychologie dnes. 2010.
Mihál V., Hajdúch M., Nosková V., Janošťáková A., Šafářová M., Orel M., Kouzmina G., Starý .., Blažek .., Pospíšilová D. The analysis of correlations between drug resistance and clinical/laboratory measures found in a group of children with all treated by ALL-BFM 90 protocol. Bulletin du Cancer. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hasoňová V. Migréna a její souvislost se stresem, depresí, úzkostí. In Bratská ., Orel M. (Eds.) Zborník príspevkov. 2018.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M., Malčík M., Andrej M., Petrůjová T. Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2014.
Orel M., Reiterová E. Depresivita, anxieta a životní spokojenost pedagogů. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. 79. Fyziologické dny. 2003.
KNIHA - CELEK
Orel M., Heřman M., Koranda P., Facová V., Šimonek J., Volková Palátová L. Psychopatologie. Nauka o nemocech duše. In Praško Pavlov J. (Eds.) 2020.
Orel M. Anatomie a fyziologie lidského těla pro humanitní obory. In Holibka V., Nečas J. (Eds.) 2019.
Obereignerů R., Orel M., Mentel A., Vohradská R. Sebepojetí dětí a adolescentů. 2017.
Orel M., Obereignerů R., Mentel A. Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů. 2016.
Orel M., Facová V., Řehan V. Člověk, jeho mozek a svět. Člověk, jeho mozek a svět. 2009.
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. 2009.
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. 2009.
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Heřman M. Příklady zobrazování vybraných smyslových orgánů a poruch smyslů. In Orel M., . (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření čichu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření sluchu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření zraku v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Orel M., Facová V. Agrese v nás a mezi námi - medicínsko-psychologický pohled. In Šucha M. (Eds.) Agresivita na cestách. 2009.
Orel M., Facová V., Veselý J. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. 2009.
Heřman M., OBEREIGNERŮ R., OREL M., FACOVÁ V. Jak můžeme mozek sledovat a zkoumat. Člověk, jeho mozek a svět. 2009.
ABSTRAKT
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Fac O., Petrůjová T. Vývoj subškál sebeposuzování dětí a adolescentů podle věku a pohlaví. PhD existence 2015. 2015.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M. Psychologické aspekty sebepojetí u dětí a adolescentů a možnosti jejich diagnostiky. 26. česko-slovenská konference Duševní zdraví mládeže, sborník abstrakt. 2014.
Hřebíček J., Orel M., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Chlup R. Leptin and TNF-alpha in subcutaneous fat tissue and in serum of healthy volunteers and of persons with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia (online). 2004.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. Physiological Research (print). 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orel M., Kostková Š., Dolejš M. ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.