doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633504, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.08

ČLÁNEK
Šucha M., Hruban I., Drdla P., Bulíček J., Vtípil Z. Dopravně-psychologické posouzení psychické zátěže výpravčích a traťových dispečerů. Vědeckotechnický sborník ČD. 2017.
Lemrová S., Vtípil Z., Bělohlávek F., Indra P. Vztah kariérových kotev k vybraným osobnostním dimenzím u českých manažerů. Psychologie v ekonomické praxi. 2007.
Lemrová S., Vtípil Z. Scheinův systém kariérových kotev a jeho využití. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Lemrová S., Vtípil Z. Scheinův systém kariérových kotev a jeho využití. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Facilitace zájmu o organizační kulturu v kontextu Hofstedeho modelu strategie, kultury a změny. Mezinárodní odborní konference Psychologie práce a organizace 2015 Kvalita pracovního života. 2015.
Seitl M., Vtípil Z. Otázky motivace a interpersonálních charakteristik osobnosti při výběrů zaměstnanců s použitím Rorschachovy metody. In Lovaš L., Vasková K. (Eds.) Zborník z medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2012“. 2013.
BENDOVÁ K., Kubátová J., VTÍPIL Z. Rozvojové kurzy z hlediska utváření a rozvoje interpersonálních vztahů. In . (Eds.) Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Řehan V., Vtípil Z. K psychologické diagnostice užívané českými psychology práce a organizace. In Sarmány Schuller I. (Eds.) Práca a jej kontexty - zborník z konferencie Psychologické dni 2003. 2003.
KNIHA - CELEK
SVOBODA M., Řehan V., Vtípil Z. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. 2004.
ABSTRAKT
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Disertační záměr na téma „Prvky učící se organizace v organizační kultuře“ a zkušenosti s překladem Hofstedeho modelu organizační kultury. PhD Existence 2015 "Cogito ergo experior. Myslím, tedy testuji.". 2015.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L., Plíhal J., Mazalová R., Risser R., Vtípil Z. Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech. 2017.
PROJEKT
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2011.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2010.
ZPRÁVA
Šucha M., Vtípil Z., Kolařík M., Bulíček J., Daněk J. Posouzení pracovišť řízení provozu. 2014.
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Radim BADOŠEK FIF Psychologie 2011
Veronika HAMERNÍKOVÁ FIF Psychologie 2011
Kateřina MALINDOVÁ FIF Psychologie 2012
Roman POSPÍŠIL FIF Psychologie 2016
Lucie VAVRYSOVÁ FIF Psychologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.