Lenka Molnárová

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633501

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.05

odborná sekretářka katedry

ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.